László Budai

autor

Élő angol nyelvtan - Kezdőknek és középhaladóknak


A könyv a négytagú angol nyelvkönyvcsalád második kötete. Az első kötet az Élő angol nyelvtan - Rendszeres kontrasztív grammatika sok példával, a harmadik az Élő angol nyelvtan - Gyakorlókönyv, amely két nagy fejezetben mind az első, mind a második könyv anyagát gyakoroltatja, és megoldásokat kínál a könyvet önállóan használók számára. A sorozatot az Élő angol nyelvtan - Tesztkönyv zárja, amely ugyancsak két nagy fejezetben, egyrészt a kezdőknek és a középhaladóknak, másrészt a haladóknak az előző három kötet segítségével elsajátított tudását teszi mérlegre. Ez a kötet a Kontrasztív élő angol nyelvtan rövidített és egyszerűsített változata, amely elsősorban a kezdő és a középhaladó, illetve a középiskolai tanulóknak szól.
Vypredané
14,54 € 15,31 €

Élő angol nyelvtan


A kötetet ajánljuk minden angolul tanuló magyar anyanyelvű diáknak, angol szakos tanárjelöltnek és angoltanárnak. A Tárgymutatóra támaszkodva a kezdő és a haladó is megtalálja az igényeinek és a pillanatnyi nyelvtudásának megfelelő részeket.
Vypredané
18,19 € 19,15 €

Élő angol nyelvtan


A kötet az Élő angol nyelvtan című nyelvkönyvcsalád harmadik kötete, amelyet utolsóként még egy Tesztkönyv követ. E Gyakorlókönyv célja kettős: 510 egy- és kétnyelvű gyakorlatával (exercises) egyrészt gyakoroltatja, másrészt ellenőrzi az előző két kötetből vagy egyéb nyelvkönyvekből elsajátított nyelvtani ismereteket. Mind a kezdők és középhaladók, mind a haladók számára összeállított feladatoknak megadja a kulcsát, így könnyen kideríthető, ha az ismeretek megszilárdítása végett tanácsos visszatérni az előző kötetekhez. A hiányosságok pótlása után azonban a Gyakorlókönyvet rendeltetésszerűen használhatjuk. A tárgymutató (index) lehetővé teszi, hogy tetszőlegesen válasszuk ki a gyakorlandó nyelvtani ismereteket.
Vypredané
9,06 € 9,54 €

Élő angol nyelvtan


Az "Élő angol nyelvtan" nyelvkönyvcsalád utolsó kötete a "Tesztkönyv". A 158-féle teszt megoldása akkor a legeredményesebb, ha a tanuló a nyelvkönyvcsalád előző három kötetének alapos tanulmányozása, feldolgozása után veszi kezébe ezt a tesztkönyvet. Ez nem jelenti azt, hogy akik más taneszközökből merítették eddigi tudásukat, ne találnának hasznos segédeszközre a kiadványban. A tesztekkel a már megszerzett tudást kell ellenőrizni. Minden kizárt vagy megadott megoldásnak épülnie kell valamire: v agy már elsajátított "nyelvérzékre", vagy tudatos nyelvi elemzésre. Ha a megoldókulcs segítségével az derül ki, hogy még hiányosak a tanuló ismeretei, újra meg újra előveheti az előző köteteket, és a megszilárdított ismeretek segítségével próbálkozha t ismételten a feladatok megoldásával.
Vypredané
8,33 € 8,77 €

Érettségi angol - Kulcsszavak


Egy ilyen című könyv megírására csak az vállalkozhat, aki tudja, hogy mit kell tudni, pontosabban, hogy mit kell tudni használni az angol nyelvtanból egy sikeres érettségihez. De tudja-e valaki? Általában is és tantárgyanként is évek óta folyik a vita az érettségiről, az érettségi szintjeiről. Nyilván más kell majd angolból is egy alapszintű és megint más egy emelt szintű érettségihez. Ez minden, amit tudhatunk? Nem! Valószínűsíteni sok mindent tudunk, sőt van, amit tényként állíthatunk. Tény például, hogy az angol nyelv grammatikájára semmi hatása sem lesz annak, hogy milyen szintű érettségihez kell foglalkoznunk vele. A válogatás, a súlypontozás viszont már nagymértékben függ az érettségitől. A tematikát ugyan nem lehet pontosan körülhatárolni, de a szerző közel félévszázados tanítási gyakorlata és félszáz tankönyv megírása elég garancia lehet arra, hogy sokat nem fog tévedni a tananyag meghatározásában. Tévedése minimálisra csökken azáltal is, hogy a könyv anyaga szelektálható, az apróbetűs részek elhagyásával szűkíthető, ugyanezen részek hozzátanulásával pedig bővíthető. Legalább kétszintes a könyv azáltal is, hogy a fontosabb témák, például az igeidők, az igenevek, a névelők használatának közös vonásait is bemutatja, majd részletezi egyes fajtáikat, vállalva bizonyos átfedéseket is. Garancia lehet továbbá a könyv felhasználója is: a tanuló és/vagy a tanár. Egy érettségire készülő fiatal tudja, hogy mit kellene tudnia, mit kell ismételnie, elmélyítenie. Megkérdezheti azonban a tanárától is, hogy várhatóan mely témák lesznek fontosak. Annak kicsi a valószínűsége, hogy a szükséges téma nincs benne a könyvben. A nyelvtan egyébként szoros kapcsolatban van a szókinccsel, és sok mindennek egy jó szótárban is utána lehet nézni. Mondhatja valaki, hogy sok minden vagy talán minden, ami ebben a könyvben van, más könyvekben is megtalálható. Lehet, hogy így van. Két tankönyv azonban nem elsősorban a tematikában, az anyag mennyiségében különbözik egymástól. A legfontosabb az, hogy a könyv mennyire könnyíti meg a tananyag megértését, az összefüggések meglátását, a jelenségek, a szerkezetek elsajátítását. E könyv ebből a szempontból sem csak egy a sok közül. Van még egy „bölcs" állításunk: Egy érettségire nem az érettségi előtt lehet igazán felkészülni. Van, aki másképpen hiheti? Az angol nyelv tanulásának minden fázisában elő lehet venni ezt a könyvet, és meg lehet keresni benne az aktuális részeket. Időnként segítségével össze is lehet foglalni különállónak tűnő részeket, sőt meg lehet sejteni a még nem tanult jelenségek lényegét is. Ha mindez így van, ez is lehetett volna a könyv címe: ANGOL NYELVTAN MINDENKORRA.
Vypredané
4,31 € 4,54 €