! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Peter Burke

autor

Lidová kultura v raně novověké Evropě


V jedné ze svých nejslavnějších prací se anglický historik Peter Burke pokouší představit lidovou kulturu raně novověké Evropy jako celek. Z hlediska zeměpisného zahrnuje celou Evropu, od Irska po Ural, od Norska po Sicílii, z hlediska časového tři
U dodávateľa
20,80 € 21,89 €

Společnost a vědění


Kniha renomovaného cambridgeského historika, předního představitele vlny "nové historie", se zabývá změnami statutu vědění a poznání v raně moderní době. Vychází nejen ze sociologických tendencí v americké historii vědy, ale především z přístupů ovlivněný
U dodávateľa
10,72 € 11,28 €

Společnost a vědění II.


Peter Burke, emeritní profesor kulturní historie na univerzitě v Cambridgi, touto knihou navazuje na první díl svého souhrnného zamyšlení nad vztahem Společnosti a vědění a oba svazky souborně podávají přehled o vývoji znalostních a vzdělávacích praktik, institucí a trendů "od Gutenberga po Google". Hranici mezi oběma částmi tvoří rok 1750 a osvícenská Encyklopedie. Éra probíraná v tomto svazku je charakterizována posilováním centrálních vlád a fenoménem moderního totalitarismu, rozmachem pozorovatelské a zaznamenávací techniky a též prostředků kontinentálního a mezikontinentálního transportu, sílící převahou přírodních věd a vznikem ohromných kolektivních projektů. To vše se do sféry vědění či poznání velmi zřetelně promítlo a přeneslo to tendence, jejichž historické pozadí často sahá daleko do minulosti, na novou kvalitativní úroveň, což vedlo k pokroku, ale také ke střetu protichůdných tendencí a k vědomostním ztrátám. Burke ve svém výkladu mimo jiné probírá kontrast specializace a demokratizace, nacionalismu a internacionalismu, vlastnických práv a obecné dostupnosti či užitečného vědění a čistého poznání. Podobně důležitý je kontrast centra a periferie, ať už je centrum obsazeno akademickou sférou, přírodními vědami, moderními metropolemi či evropským Západem.
Na sklade 1Ks
13,84 € 14,57 €

Ignorance - A Global History


Throughout history, every age has thought of itself as more knowledgeable than the last. Renaissance humanists viewed the Middle Ages as an era of darkness, Enlightenment thinkers tried to sweep superstition away with reason, the modern welfare state sought to slay the “giant” of ignorance, and in today’s hyperconnected world seemingly limitless information is available on demand. But what about the knowledge lost over the centuries? Are we really any less ignorant than our ancestors? In this highly original account, Peter Burke examines the long history of humanity’s ignorance across religion and science, war and politics, business and catastrophes. Burke reveals remarkable stories of the many forms of ignorance?genuine or feigned, conscious and unconscious?from the willful politicians who redrew Europe’s borders in 1919 to the politics of whistleblowing and climate change denial. The result is a lively exploration of human knowledge across the ages, and the importance of recognizing its limits.
U dodávateľa
24,65 € 25,95 €

Francouzská revoluce v dějepisectví


Díla Marca Blocha, Luciena Febvra, Georgese Dubyho, Jacquese Le Goffa a dalších členů francouzské historické školy "Annales" znamenaly revoluční obrat v historické vědě. Uznávaný anglicky historik kulturních dějin Peter Burke sepsal dějiny této nejvlivnější historiografické školy dvacátého století. S velkou kompetenci a současně čtivě pojednává jednotlivá díla a paradigmata. Tím zároveň umožňuje čtenáři fascinující vhled do jedné z ústředních kapitol duchovních dějin minulého století.
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Žebráci, šarlatáni, papežové


V esejisticky pojatých kapitolách a zároveň dílčích studiích zde anglický kulturní historik P. Burke barvitě vylíčil život společnosti renesanční a barokní Itálie. Odvážně se pokouší aplikovat specificky přizpůsobené metody sociální a kulturní antropologi
Vypredané
15,63 € 16,45 €

Co je kulturní historie?


Kniha je stručným a čtivým úvodem do disciplíny zvané kulturní historie. Definuje kulturní historii, seznamuje s jejím předmětem, vznikem, metodami, klíčovými tématy a otázkami, hlavními představiteli a díly, a to v celosvětovém měřítku. Autor, který je emeritním profesorem tohoto oboru na univerzitě v Cambridgi, sleduje vývoj této disciplíny od tzv. klasického období (1800-1950), přes reakci marxistů a následnou renesanci tohoto oboru v 70. letech 20. století (tzv. nová kulturní historie) až do současnosti. Pozornost je věnována také vztahu mezi kulturní historií a příbuznými vědními disciplínami, z nichž některé se z ní vyvinuly a postupně se osamostatnily. Nechybí ani zamyšlení nad budoucností kulturní historie či chronologický přehled stěžejních děl tohoto oboru od počátků až do dnešní doby.
Vypredané
13,85 € 14,58 €

Jazyky a společenství v raně novověké Evropě


Ve své studii se Peter Burke věnuje analýze sociálních a kulturních dějin jazyků, jimiž se v Evropě hovořilo nebo psalo v období mezi vynálezem knihtisku a francouzskou revolucí. Je totiž přesvědčen, že z jazykového hlediska je dobu 1450-1789 třeba vnímat jako svébytný časový úsek. Jedním z hlavních témat knihy je vztah mezi jazykem a společenstvím (vymezeným regionálně, konfesionálně, v souvislosti se zaměstnáním nebo pohlavím, stejně jako příslušnosti k národu) a úloha jazyka v procesech vnímání druhých a formování vlastní identity.
Vypredané
10,67 € 11,23 €

Polymath: A Cultural History from Leonardo da Vinci to Susan Sontag


From Leonardo Da Vinci to John Dee and Comenius, from George Eliot to Oliver Sacks and Susan Sontag, polymaths have moved the frontiers of knowledge in countless ways. But history can be unkind to scholars with such encyclopedic interests. All too often these individuals are remembered for just one part of their valuable achievements. In this engaging, erudite account, renowned cultural historian Peter Burke argues for a more rounded view. Identifying 500 western polymaths, Burke explores their wide-ranging successes and shows how their rise matched a rapid growth of knowledge in the age of the invention of printing, the discovery of the New World and the Scientific Revolution. It is only more recently that the further acceleration of knowledge has led to increased specialization and to an environment that is less supportive of wide-ranging scholars and scientists. Spanning the Renaissance to the present day, Burke changes our understanding of this remarkable intellectual species.
Vypredané
25,18 € 26,50 €

Lacná kniha Společnost a vědění (-95%)


Kniha renomovaného cambridgeského historika, předního představitele vlny "nové historie", se zabývá změnami statutu vědění a poznání v raně moderní době. Vychází nejen ze sociologických tendencí v americké historii vědy, ale především z přístupů ovlivněný
Vypredané
0,56 € 11,28 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Francouzská revoluce v dějepisectví (-90%)


Díla Marca Blocha, Luciena Febvra, Georgese Dubyho, Jacquese Le Goffa a dalších členů francouzské historické školy "Annales" znamenaly revoluční obrat v historické vědě. Uznávaný anglicky historik kulturních dějin Peter Burke sepsal dějiny této nejvlivnější historiografické školy dvacátého století. S velkou kompetenci a současně čtivě pojednává jednotlivá díla a paradigmata. Tím zároveň umožňuje čtenáři fascinující vhled do jedné z ústředních kapitol duchovních dějin minulého století.
Vypredané
0,94 € 9,35 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Jazyky a společenství v raně novověké Evropě (-90%)


Ve své studii se Peter Burke věnuje analýze sociálních a kulturních dějin jazyků, jimiž se v Evropě hovořilo nebo psalo v období mezi vynálezem knihtisku a francouzskou revolucí. Je totiž přesvědčen, že z jazykového hlediska je dobu 1450-1789 třeba vnímat jako svébytný časový úsek. Jedním z hlavních témat knihy je vztah mezi jazykem a společenstvím (vymezeným regionálně, konfesionálně, v souvislosti se zaměstnáním nebo pohlavím, stejně jako příslušnosti k národu) a úloha jazyka v procesech vnímání druhých a formování vlastní identity.
Vypredané
1,12 € 11,23 €

dostupné aj ako: