E. Calda

autor

Sbírka řešených úloh


Soubor řešených i velice zajímavých a netradičních úloh ze všech oblastí středoškolské matematiky. Řada úloh zaujme svým originálním a nápaditým řešením nejen učitele matematiky, kteří v ní najdou mnoho podnětných námětů k oživení a prohloubení učiva
, ale i jejich studenty, které může inspirovat k hlubšímu zájmu o matematiku.
U dodávateľa
5,36 € 5,64 €