! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Dolores Cannon

autor

Dolores Cannon

Dolores Cannon, regresívna hypnoterapeutka a výskumníčka psychiky, ktorá zaznamenáva „stratené“ poznatky, sa narodila v St. Louis, Missouri, v roku 1931. Mala takmer päťdesiat rokov, keď začala experimentovať s hypnózou a regresiou minulých životov. Výsledky boli, prinajmenšom, celkom veľkolepé.

viac

Tři vlny dobrovolníků a Nová Země 1. díl


V roce 1945, když byla za druhé světové války vypuštěna atomová bomba, naši ochránci a strážci ve vesmíru zjistili, že Země nabrala kurz směrem ke katastrofě. Hlavní nařízení o nezasahování jim zabránilo v jakékoliv akci, ale přišli s brilantním plánem, jak zachránit Zemi a pomoci jí v jejím vzestupu. Nemohli zasahovat zvenku, ale možná by mohli působit zevnitř. Takže vyslali výzvu všem, kteří by chtěli dobrovolně přijít na pomoc. Země má potíže kdo se chce stát dobrovolníkem? Domorodé duše žijící na Zemi uvízly v kole karmy. Jedinou nadějí bylo požádat čisté duše, aby přišly, duše, které nikdy nespadly do pasti karmického cyklu. Dolores při její hypnotické práci objevila tři vlny takových dobrovolníků. Někteří přišli přímo od Zdroje a nikdy dřív v žádném typu fyzického těla nežili. Jiní žili jako vesmírné bytosti na jiných planetách nebo v jiných dimenzích. Protože po vstupu do dimenze Země je vymazána veškerá paměť, nepamatují si svůj úkol. Proto tyto nádherné duše zažívají těžké časy adaptace v našem chaotickém světě. Tyto duše hrají zásadní roli, protože pomáhají nám všem ostatním přestoupit do Nové Země.
Na sklade 1Ks
21,43 € 22,56 €

Tři vlny dobrovolníků a Nová Země (2. díl)


Druhý díl knihy Tři vlny dobrovolníků obsahuje Druhou část (Mimozemštané a světelné bytosti) a Třetí část (Nová Země). V roce 1945, když byla za druhé světové války vypuštěna atomová bomba, naši ochránci a strážci ve vesmíru zjistili, že Země nabrala kurz směrem ke katastrofě. Hlavní nařízení o nezasahování jim zabránilo v jakékoliv akci, ale přišli s brilantním plánem, jak zachránit Zemi a pomoci jí v jejím vzestupu. Nemohli zasahovat zvenku, ale možná by mohli působit zevnitř. Takže vyslali výzvu všem, kteří by chtěli dobrovolně přijít na pomoc. Země má potíže kdo se chce stát dobrovolníkem? Domorodé duše žijící na Zemi uvízly v kole karmy. Jedinou nadějí bylo požádat čisté duše, aby přišly, duše, které nikdy nespadly do pasti karmického cyklu. Dolores při její hypnotické práci objevila tři vlny takových dobrovolníků. Někteří přišli přímo od Zdroje a nikdy dřív v žádném typu fyzického těla nežili. Jiní žili jako vesmírné bytosti na jiných planetách nebo v jiných dimenzích. Protože po vstupu do dimenze Země je vymazána veškerá paměť, nepamatují si svůj úkol. Proto tyto nádherné duše zažívají těžké časy adaptace v našem chaotickém světě. Tyto duše hrají zásadní roli, protože pomáhají nám všem ostatním přestoupit do Nové Země. Vlastnosti Tří Vln Dobrovolníků Obtíže, které zažívají prvně-inkarnovaní Jak Vzestup ovlivňuje fyzické tělo Role ET a bytostí světla při Vzestupu Správci Sítě Co je Nová Země? Jaký je smysl roku 2012?
Na sklade 2Ks
24,11 € 25,38 €

Ježiš a eséni


Táto kniha je priekopníckym dielom v odhaľovaní nových stránok o živote a práci Ježiša ako človeka, ktorý mal oveľa väčšiu úlohu v budovaní nášho moderného sveta než ktorékoľvek iné osobnosti histórie. Oficiálna verzia začiatkov kresťanstva a Ježišovho učenia je výsledkom politických bojov v ranej cirkvi. Objavenie zvitkov od Mŕtveho mora, ktoré bolo starostlivo udržiavané v tichosti, otvorilo Pandorinu skrinku a odhalilo hĺbku, z ktorej dogma a cenzúra ovládali cirkev. Kniha Ježiš a eséni poskytuje detailný pohľad na Ježiša ako človeka, na jeho skutky, a na každodenný život v Izraeli tej doby. Tento výnimočný dokument reprezentuje novú formu historického výskumu a objasňuje viacero nezodpovedaných otázok a mylných interpretácií. Je zostavený formou priameho dialógu medzi výskumníčkou zo súčasnej doby a členom kumránskeho spoločenstva esénov, ktorý žil približne v rovnakom čase ako Kristus. Ten dialóg umožnila osoba, ktorá sa počas regresie do minulého života napojila na pamäť siahajúcu do tej dávnej doby. Informácie takto získané sú úprimné a reálne, rovnako ako hmyz pri Mŕtvom mori, pričom naprávajú a dopĺňajú viaceré predstavy a výroky z Biblie.
Na sklade 2Ks
22,11 € 23,27 €

Mezi smrtí a životem


CO SE DĚJE V OKAMŽIKU SMRTI? EXISTUJE NAŠE OSOBNOST I PO SMRTI? KAM PO SMRTI ODCHÁZÍME? TO VŠE JSOU VĚČNÉ OTÁZKY Dolores Cannon shromažďovala po dobu 45 let prostřednictvím svého hypnotického výzkumu a terapií minulými životy informace o zážitku smrti a tom, co se děje na druhé straně. Stovky osob uváděly při znovuprožití zážitků z minulých životů stejné vzpomínky na zkušenost své smrti, na duchovní sféru a své znovuzrození. Prožijte sezení tak, jak skutečně probíhala. Zaznamenaná a diktovaná slovo od slova, s osobami předávacími poučnou moudrost skrytou v podvědomí veškerého lidstva. Kniha rozebírá: Zážitek smrti Různé úrovně existence v duchovní sféře Průvodci a strážní andělé Skutečně existuje nebe a peklo? Duchové a skřítci Plánování současného života a karmických vztahů před narozením Vnímání boha a ďábla Význam špatných životů Různé rady a jejich vliv na lidstvo a vesmír Výměny duší
Na sklade 4Ks
22,11 € 23,27 €

Rozhovory s Nostradamom – Zväzok I


Nový vek / Proroctvo STALO SA NEMOŽNÉ Napriek viac ako mizivej šanci prenikol Nostradamus prostredníctvom hypnózy do nášho časového obdobia, aby odhalil na ľudstvo valiace sa udalosti, ktoré videl vo svojich víziách. Sám majster vysvetľuje hádanky, ktoré opatrne zakódoval do svojich slávnych štvorverší, či proroctiev. Pritom, ako do našej doby zo svojho času hovorí, nás varuje, aby sme mohli využiť našu slobodnú vôľu a pomohli zmeniť budúcnosť. Povedal: „Ak vám ukážem tie najstrašnejšie veci, ktoré je človek schopný urobiť sám sebe, urobíte niečo preto, aby ste to zmenili?“ „Dolores Cannon zastala svoju rolu zapisovateľky Nostradamových interpretácií jeho proroctiev obdivuhodne. Správy o svojich úžasných skúsenostiach s Nostradamom popísala fakticky, v novinárskom štýle, ktorý dodáva záznamom zmysel dôveryhodnosti. Na podloženie väčšiny informácií, ktoré od Nostradama dostala, urobila tiež veľmi dôkladný výskum.“ – recenzia od priateľa „Nostradamus, rovnako ako ja, veril v teóriu „pravdepodobných budúcností“, nexus časových línií s mnohými možnými cestami, rozvetvenými na všetky strany. Veril, že ak mal človek vedomosti, mohol vidieť, ktorou časovou líniou jeho budúcnosť smeruje a zvrátiť ju skôr, než bude príliš neskoro.“ – Dolores Cannon Toto je prvý zväzok nového revidovaného vydania trilógie Rozhovory s Nostradamom, ktorý obsahuje aktualizácie udalostí, ktoré sa už od pôvodnej tlače v roku 1989 udiali. Stanú sa aj ostatné? • Kedy nastane tretia svetová vojna a ktoré krajiny sa do nej zapoja? • Kto je ten strašný Antikrist, ktorého predvídali už od biblických čias? • Aký je osud katolíckej cirkvi a posledných troch pápežov? • Aké prírodné katastrofy nastanú do konca tohto storočia a kde? • Experimentálne zbrane, ktoré vyvíjajú veľké svetové mocnosti. • Kto je „Veľký Génius“ a aký prospech bude mať pre ľudstvo po porážke Antikrista?
Na sklade 1Ks
24,11 € 25,38 €

Rozhovory s Nostradamem – svazek I


I přes šanci jedna ku milionu Nostradamus prostřednictvím hypnózy prorazil do našeho časového období, aby odhalil události, které předvídal a které se na lidstvo řítí. Sám mistr vysvětluje rébusy, které pečlivě zakódoval do svých slavných čtyřverší či proroctví. Promlouvá ze své doby do té naší a varuje nás, abychom mohli využít naši svobodnou vůli a pomohli změnit budoucnost. Řekl: „Když vám ukážu ty nejhroznější věci, které člověk sám sobě dokáže udělat, uděláte něco, čím to změníte?” „Dolores Cannon zastala roli zapisovatelky Nostradamovy interpretace jeho vlastních proroctví obdivuhodně. Podala ohromující svědectví o svých zkušenostech s Nostradamem fakticky, novinářským stylem, který dodává záznamům na důvěryhodnosti. Provedla také důkladný výzkum, aby většinu informací získaných od Nostradama dokázala.” Recenze od přítele "Nostradamus stejně jako já věřil v teorii ,pravděpodobných budoucností’, v nexus časových linií s mnoha možnými cestami, rozvětvenými všemi směry. Věřil, že pokud má člověk vědomosti, může poznat, po které časové linii se jeho budoucnost vyvíjí a může ji zvrátit dříve, než bude příliš pozdě.” Dolores Cannon Toto je první svazek nového revidovaného vydání trilogie Rozhovory s Nostradamem, který obsahuje aktualizace událostí, které se již od původního vydání v roce 1989 udály. Stanou se i ostatní? Kdy nastane třetí světová válka a které země se do ní zapojí? Kdo je ten strašný Antikrist, kterého předpovídali už v biblických dobách? Jaký je osud katolické církve a posledních tří papežů? K jakým přírodním katastrofám dojde před koncem tohoto století a kde? Experimentální zbraně, které vyvíjejí hlavní světové mocnosti. Kdo je “Velký Génius” a jaký přínos bude mít pro lidstvo po porážce Antikrista?
U dodávateľa
25,45 € 26,79 €