Dolores Cannon

autor

Dolores Cannon

Dolores Cannon, regresívna hypnoterapeutka a výskumníčka psychiky, ktorá zaznamenáva „stratené“ poznatky, sa narodila v St. Louis, Missouri, v roku 1931. Mala takmer päťdesiat rokov, keď začala experimentovať s hypnózou a regresiou minulých životov. Výsledky boli, prinajmenšom, celkom veľkolepé.

viac

Tři vlny dobrovolníků a Nová Země 1. díl


V roce 1945, když byla za druhé světové války vypuštěna atomová bomba, naši ochránci a strážci ve vesmíru zjistili, že Země nabrala kurz směrem ke katastrofě. Hlavní nařízení o nezasahování jim zabránilo v jakékoliv akci, ale přišli s brilantním plánem, jak zachránit Zemi a pomoci jí v jejím vzestupu. Nemohli zasahovat zvenku, ale možná by mohli působit zevnitř. Takže vyslali výzvu všem, kteří by chtěli dobrovolně přijít na pomoc. Země má potíže kdo se chce stát dobrovolníkem? Domorodé duše žijící na Zemi uvízly v kole karmy. Jedinou nadějí bylo požádat čisté duše, aby přišly, duše, které nikdy nespadly do pasti karmického cyklu. Dolores při její hypnotické práci objevila tři vlny takových dobrovolníků. Někteří přišli přímo od Zdroje a nikdy dřív v žádném typu fyzického těla nežili. Jiní žili jako vesmírné bytosti na jiných planetách nebo v jiných dimenzích. Protože po vstupu do dimenze Země je vymazána veškerá paměť, nepamatují si svůj úkol. Proto tyto nádherné duše zažívají těžké časy adaptace v našem chaotickém světě. Tyto duše hrají zásadní roli, protože pomáhají nám všem ostatním přestoupit do Nové Země.
U dodávateľa
25,08 € 26,40 €

Tři vlny dobrovolníků a Nová Země (2. díl)


Druhý díl knihy Tři vlny dobrovolníků obsahuje Druhou část (Mimozemštané a světelné bytosti) a Třetí část (Nová Země). V roce 1945, když byla za druhé světové války vypuštěna atomová bomba, naši ochránci a strážci ve vesmíru zjistili, že Země nabrala kurz směrem ke katastrofě. Hlavní nařízení o nezasahování jim zabránilo v jakékoliv akci, ale přišli s brilantním plánem, jak zachránit Zemi a pomoci jí v jejím vzestupu. Nemohli zasahovat zvenku, ale možná by mohli působit zevnitř. Takže vyslali výzvu všem, kteří by chtěli dobrovolně přijít na pomoc. Země má potíže kdo se chce stát dobrovolníkem? Domorodé duše žijící na Zemi uvízly v kole karmy. Jedinou nadějí bylo požádat čisté duše, aby přišly, duše, které nikdy nespadly do pasti karmického cyklu. Dolores při její hypnotické práci objevila tři vlny takových dobrovolníků. Někteří přišli přímo od Zdroje a nikdy dřív v žádném typu fyzického těla nežili. Jiní žili jako vesmírné bytosti na jiných planetách nebo v jiných dimenzích. Protože po vstupu do dimenze Země je vymazána veškerá paměť, nepamatují si svůj úkol. Proto tyto nádherné duše zažívají těžké časy adaptace v našem chaotickém světě. Tyto duše hrají zásadní roli, protože pomáhají nám všem ostatním přestoupit do Nové Země. Vlastnosti Tří Vln Dobrovolníků Obtíže, které zažívají prvně-inkarnovaní Jak Vzestup ovlivňuje fyzické tělo Role ET a bytostí světla při Vzestupu Správci Sítě Co je Nová Země? Jaký je smysl roku 2012?
U dodávateľa
28,22 € 29,70 €

Ježiš a eséni


Táto kniha je priekopníckym dielom v odhaľovaní nových stránok o živote a práci Ježiša ako človeka, ktorý mal oveľa väčšiu úlohu v budovaní nášho moderného sveta než ktorékoľvek iné osobnosti histórie. Oficiálna verzia začiatkov kresťanstva a Ježišovho učenia je výsledkom politických bojov v ranej cirkvi. Objavenie zvitkov od Mŕtveho mora, ktoré bolo starostlivo udržiavané v tichosti, otvorilo Pandorinu skrinku a odhalilo hĺbku, z ktorej dogma a cenzúra ovládali cirkev. Kniha Ježiš a eséni poskytuje detailný pohľad na Ježiša ako človeka, na jeho skutky, a na každodenný život v Izraeli tej doby. Tento výnimočný dokument reprezentuje novú formu historického výskumu a objasňuje viacero nezodpovedaných otázok a mylných interpretácií. Je zostavený formou priameho dialógu medzi výskumníčkou zo súčasnej doby a členom kumránskeho spoločenstva esénov, ktorý žil približne v rovnakom čase ako Kristus. Ten dialóg umožnila osoba, ktorá sa počas regresie do minulého života napojila na pamäť siahajúcu do tej dávnej doby. Informácie takto získané sú úprimné a reálne, rovnako ako hmyz pri Mŕtvom mori, pričom naprávajú a dopĺňajú viaceré predstavy a výroky z Biblie.
U dodávateľa
25,32 € 27,23 €

Mezi smrtí a životem


CO SE DĚJE V OKAMŽIKU SMRTI? EXISTUJE NAŠE OSOBNOST I PO SMRTI? KAM PO SMRTI ODCHÁZÍME? TO VŠE JSOU VĚČNÉ OTÁZKY Dolores Cannon shromažďovala po dobu 45 let prostřednictvím svého hypnotického výzkumu a terapií minulými životy informace o zážitku smrti a tom, co se děje na druhé straně. Stovky osob uváděly při znovuprožití zážitků z minulých životů stejné vzpomínky na zkušenost své smrti, na duchovní sféru a své znovuzrození. Prožijte sezení tak, jak skutečně probíhala. Zaznamenaná a diktovaná slovo od slova, s osobami předávacími poučnou moudrost skrytou v podvědomí veškerého lidstva. Kniha rozebírá: Zážitek smrti Různé úrovně existence v duchovní sféře Průvodci a strážní andělé Skutečně existuje nebe a peklo? Duchové a skřítci Plánování současného života a karmických vztahů před narozením Vnímání boha a ďábla Význam špatných životů Různé rady a jejich vliv na lidstvo a vesmír Výměny duší
Na sklade 1Ks
25,87 € 27,23 €

Rozhovory s Nostradamom – Zväzok I


Nový vek / Proroctvo STALO SA NEMOŽNÉ Napriek viac ako mizivej šanci prenikol Nostradamus prostredníctvom hypnózy do nášho časového obdobia, aby odhalil na ľudstvo valiace sa udalosti, ktoré videl vo svojich víziách. Sám majster vysvetľuje hádanky, ktoré opatrne zakódoval do svojich slávnych štvorverší, či proroctiev. Pritom, ako do našej doby zo svojho času hovorí, nás varuje, aby sme mohli využiť našu slobodnú vôľu a pomohli zmeniť budúcnosť. Povedal: „Ak vám ukážem tie najstrašnejšie veci, ktoré je človek schopný urobiť sám sebe, urobíte niečo preto, aby ste to zmenili?“ „Dolores Cannon zastala svoju rolu zapisovateľky Nostradamových interpretácií jeho proroctiev obdivuhodne. Správy o svojich úžasných skúsenostiach s Nostradamom popísala fakticky, v novinárskom štýle, ktorý dodáva záznamom zmysel dôveryhodnosti. Na podloženie väčšiny informácií, ktoré od Nostradama dostala, urobila tiež veľmi dôkladný výskum.“ – recenzia od priateľa „Nostradamus, rovnako ako ja, veril v teóriu „pravdepodobných budúcností“, nexus časových línií s mnohými možnými cestami, rozvetvenými na všetky strany. Veril, že ak mal človek vedomosti, mohol vidieť, ktorou časovou líniou jeho budúcnosť smeruje a zvrátiť ju skôr, než bude príliš neskoro.“ – Dolores Cannon Toto je prvý zväzok nového revidovaného vydania trilógie Rozhovory s Nostradamom, ktorý obsahuje aktualizácie udalostí, ktoré sa už od pôvodnej tlače v roku 1989 udiali. Stanú sa aj ostatné? • Kedy nastane tretia svetová vojna a ktoré krajiny sa do nej zapoja? • Kto je ten strašný Antikrist, ktorého predvídali už od biblických čias? • Aký je osud katolíckej cirkvi a posledných troch pápežov? • Aké prírodné katastrofy nastanú do konca tohto storočia a kde? • Experimentálne zbrane, ktoré vyvíjajú veľké svetové mocnosti. • Kto je „Veľký Génius“ a aký prospech bude mať pre ľudstvo po porážke Antikrista?
U dodávateľa
28,22 € 29,70 €

Rozhovory s Nostradamem – svazek I


I přes šanci jedna ku milionu Nostradamus prostřednictvím hypnózy prorazil do našeho časového období, aby odhalil události, které předvídal a které se na lidstvo řítí. Sám mistr vysvětluje rébusy, které pečlivě zakódoval do svých slavných čtyřverší či proroctví. Promlouvá ze své doby do té naší a varuje nás, abychom mohli využít naši svobodnou vůli a pomohli změnit budoucnost. Řekl: „Když vám ukážu ty nejhroznější věci, které člověk sám sobě dokáže udělat, uděláte něco, čím to změníte?” „Dolores Cannon zastala roli zapisovatelky Nostradamovy interpretace jeho vlastních proroctví obdivuhodně. Podala ohromující svědectví o svých zkušenostech s Nostradamem fakticky, novinářským stylem, který dodává záznamům na důvěryhodnosti. Provedla také důkladný výzkum, aby většinu informací získaných od Nostradama dokázala.” Recenze od přítele "Nostradamus stejně jako já věřil v teorii ,pravděpodobných budoucností’, v nexus časových linií s mnoha možnými cestami, rozvětvenými všemi směry. Věřil, že pokud má člověk vědomosti, může poznat, po které časové linii se jeho budoucnost vyvíjí a může ji zvrátit dříve, než bude příliš pozdě.” Dolores Cannon Toto je první svazek nového revidovaného vydání trilogie Rozhovory s Nostradamem, který obsahuje aktualizace událostí, které se již od původního vydání v roce 1989 udály. Stanou se i ostatní? Kdy nastane třetí světová válka a které země se do ní zapojí? Kdo je ten strašný Antikrist, kterého předpovídali už v biblických dobách? Jaký je osud katolické církve a posledních tří papežů? K jakým přírodním katastrofám dojde před koncem tohoto století a kde? Experimentální zbraně, které vyvíjejí hlavní světové mocnosti. Kdo je “Velký Génius” a jaký přínos bude mít pro lidstvo po porážce Antikrista?
U dodávateľa
29,78 € 31,35 €

Duše vzpomíná na Hirošimu


Jak může souviset smrt japonského muže při atomovém výbuchu v Hirošimě s mladou americkou dívkou? Neodbytná vzpomínka na strašlivou smrt se propsala napříč časem a prostorem a způsobila, že mladá dívka vyhledala terapii minulými životy. Prostřednictvím regresní hypnózy byl odhalen tento úžasný objev života a smrti muže na druhém konci světa a jeho vliv na dívku žijící v dnešní Americe. Výzkum bombardování také odhalil strašlivé pravdy, o nichž veřejnost v době tohoto dramatického konce druhé světové války nevěděla. Bylo zpustošení Hirošimy a Nagasaki konečným výsledkem nákladného experimentu? Opravdu musely Spojené státy ty bomby shazovat? Tento případ odhalil překvapivé informace o japonském pohledu na tuto válku. Bylo napsáno mnoho příběhů o bolesti, smrti a zkáze těmi, kteří přežili bombardování Hirošimy. Toto svědectví očitého svědka, toho, který nepřežil. Tento příběh vyzývá lidstvo: „Nedopusťte, aby k tomu došlo znovu!“ Slovo překladatelky: Tato kniha není jen knihou o katastrofě, jak by se podle názvu mohlo stát. Je v ní na příkladech běžných minulých životů klientky popsána celá řada principů a postupů Techniky kvantové léčebné hypnózy (QHHT) Dolores Cannon. Knihu doporučuji všem zájemcům o terapii QHHT, ale také samotným terapeutům QHHT. Získáte jasnější představu o tom, jak probíhá první sezení, jak probíhají případná další, a co se dá a nedá očekávat. Kniha je exkurzí do japonských zvyků, tradic, svátků a slavností, a kromě těch známých jsou uvedeny i takové, které neznají ani historické knihy. Informace jsou získávány z první ruky od klientky v somnambulním hypnotickém stavu transu, ze kterého si po „probuzení" nic nepamatuje. Dokonce v transu používá i místní japonské výrazy, ač je nemohla předem znát (Američanka, která nedokončila ani střední školu a s japonskou kulturou se nikdy nesetkala) – vysvětluje, co je to obi a jak se uvazuje, geta, torii, pan, jak probíhá čajový obřad aj. Dolores záměrně nezískávala žádné informace o Japonsku ani a samotné události svržení atomové bomby předem nebo v průběhu týdnů, kdy s klientkou vedla sezení, aby ji ani hypoteticky neovlivňovala prostřednictvím přenosu svých informací mimosmyslovým vnímáním.
Vypredané
18,81 € 19,80 €

Spomienky na päť životov


Čo spravíte, keď narazíte na informácie, ktoré predstihli svoju dobu? Čo spravíte, keď vás vaša zvedavosť zavedie na dobrodružstvo, ktoré je natoľko nevšedné, že neexistuje nič „normálne“, čo by ste si s tým mohli spojiť? Toto sa stalo Dolores Cannon v roku 1968, dávno predtým, než začala svoju kariéru hypnoterapeutky so zameraním na minulé životy a regresiu. Vydajte sa s nami na cestu späť časom do doby, kedy slová ako „reinkarnácia, minulé životy, regresia, výmena duší, New Age“ boli širokej verejnosti neznáme. Toto je príbeh dvoch normálnych ľudí, ktorí náhodou zakopli o minulé životy, keď spolupracovali s lekárom, aby pomohli jeho pacientke dostať sa do stavu relaxácie. Začalo to úplne nevinne, no prekročilo to hranice predstavivosti a tým sa vytvoril priestor pre úplne nový spôsob myslenia v čase, keď o takýchto veciach nikto ani nechyroval. Šlo to úplne proti náboženským predstavám tej doby. Bolo to tak ohromujúce, že s tým mali radšej prestať, ale ich zvedavosť si žiadala, aby pokračovali v skúmaní neortodoxného. Tento experiment zmenil svojich účastníkov a všetkých zasvätených a ich presvedčenia už nikdy nezostali také isté. Dolores Cannon bola svetovo uznávaná hypnoterapeutka, ktorá skúmala tisícky prípadov po viac než štyri desaťročia od roku 1968 a o svojich objavoch napísala osemnásť kníh. Jej knihy sú preložené do viac než 20 jazykov. Svoj jedinečný druh hypnózy vyučovala po celom svete. Keď prednášala, ľudia sa zvykli pýtať: „Ako ste s týmto všetkým začali?“ Toto je príbeh o jej začiatkoch. Táto kniha bola napísaná v roku 1980 ako jej úplne prvá kniha. Ležala odložená bokom, naberala prach, čakajúc až doteraz. Teraz je ten čas, aby sa dostala na svetlo. Vychutnajte si toto dobrodružstvo!
Vypredané
22,47 € 23,65 €

Strážci 1. díl


VŠE, CO JSME DOSUD ZJISTILI O ÚNOSECH A ZAHLÉDNUTÍ UFO, BYLA JEN ŠPIČKA LEDOVCE Proslavenou sérii knih „Spletitý vesmír“ mnozí považovali za první dílo Dolores Cannon, nicméně ona svůj výzkum posunula prostřednictvím práce s hypnotickou regresí za hranici únosů mimozemšťany. Fenomén je velmi podrobně vysvětlován od jednoduššího ke složitějšímu. Prozkoumává oblasti, kterých se ostatní výzkumníci ani nedotkli a umožňuje pochopit a přijmout neuvěřitelné. Tato souhrnná případová studie, zahrnující více než dvanáctileté období, pojednává o následujících tématech: *Případy zmizelého, zhuštěného a deformovaného času *Vesmírné lodě z jiných dimenzí a úrovní existence *Mimozemšťané a vládní spolupráce a výměnný obchod *Účely a umístění implantátů v lidském těle **Zastírací vzpomínky *Bytosti z čisté energie a jejich přechod do hmoty *Otázky přepravování hmotného těla lidských bytostí *Zmizelí astronauti *Odlišnosti a funkce mimozemských ras *Důvody únosů a různých genetických projektů
Vypredané
23,51 € 24,75 €

Kráčeli s Ježíšem


Dolores Cannon je terapeutka zabývající se regresemi do minulých životů, která se při práci se svými klienty pravidelně setkává s historickými postavami a situacemi. V knize Kráčeli s Ježíšem líčí, jak se dvě její klientky v předchozích životech setkaly s Ježíšem během jeho misie v Palestině. Obsah knihy je hluboce dojemný, přináší hmatatelný pocit Ježíšovy přítomnosti a vlivu, a také živě líčí jeho činnosti, cesty, uzdravování a osobní rozhovory. Toto jsou informace, které v Bibli nenajdete. Kniha popisuje události z jeruzalémského chrámu, návštěvy domovů a kolonií malomocných, politické intriky vedoucí k ukřižování, a také osobní pocity těch, kteří se s ním setkali. Je to pohled zasvěceného člověka přímo z Ježíšovy doby, bohatý na škálu pocitů, s hlubokým skrytým významem a podávající představu o tom, jak se věci skutečně měly. Kráčeli s Ježíšem doplňuje bohaté znalosti podané v knize Ježíš a eséni, jedné z nejprodávanějších knih na Gateway. Obě knihy přinášejí hluboký prožitek síly lásky, kterou Ježíš v sobě nosil. Nemusíte být křesťanem, abyste jej ocenili a oblíbili si jej jako živoucího, obětavého člověka, usilujícího v neklidných časech o probuzení a změnu. Dolores Cannon svým výzkumem „dávných vzpomínek“ dodává s ohromujícím a hlubokým realismem nový rozměr našemu chápání klíčových postav a doby v oné osvícené historické epoše.
Vypredané
22,47 € 23,65 €