Jean-Pierre Caussade

autor

Odevzdanost do Boží prozřetelnosti


Klasické dílo osmnáctého století se stalo "učebnicí" mnoha světců (Terezie z Lisieux). Termín "milost přítomného okamžiku" vyjadřuje moudré uspořádání stálého napětí mezi aktivitou a pasivitou v hledání Boží vůle.
U dodávateľa
5,80 € 6,11 €