Geoffrey Chaucer

autor

The Canterbury Tales + CD - ELI


As Chaucer’s 14tH century pilgrims set off on a pilgrimage from London to Canterbury Cathedral, they all agree to tell a story. The five well-known tales in this reader present, in a charming and often humorous style, many aspects of the human condition: life, death, strength, weakness, good, evil, greed and, of course, love.
Na sklade 1Ks
9,49 € 9,99 €

Ptačí sněm / The parliament of Fowls


Díky své delikátní formě a vytříbenému obsahu, spojujícímu ty nejlepší prvky středověké básnické tradice, si Ptačí sněm anglického básníka Geoffreyho Chaucera (asi 1343–1400) zajistil nejen výsadní postavení v rámci autorova rozsáhlého díla, ale rovněž platí za klenot středověkého literárního kánonu. Skladba komorní délky zachycuje básníka neznalého lásky, jenž po dni stráveném nad latinskými spisy usíná neklidným spánkem. Ve snu se mu zjevuje římský vojevůdce Scipio Africanus, který se mu stává průvodcem a zavádí jej do alegorické zahrady, v níž „plodný květen vládne celý věk“ a kde básník poprvé dostává příležitost poznat (byť jen jako svědek) lásku a její rituály zblízka. Ptačí sněm je ukázkou tzv. snového vidění, jednoho z nejoblíbenějších literárních žánrů vrcholného a pozdního středověku. O zdomácnění této formy se v anglickém prostředí nemalou měrou zasloužil právě Geoffrey Chaucer, a to jak překladem, tak vlastní tvorbou. Přestože datace i účel Ptačího sněmu jsou do značné míry spekulativní, mnohými historiky bývá báseň kladena do přímé souvislosti s námluvami mladého anglického krále Richarda II. a Annou Českou, dcerou římského císaře Karla IV., jíž vzdal Chaucer hold hned v několika svých skladbách. Zároveň se jedná o jeden z nejranějších dokladů spojení kultu svatého Valentýna s milostnou tematikou. Českému čtenáři se tímto vydáním dostává překlad básně do rukou poprvé, doplněný předmluvou nastiňující hlavní rysy žánru středověké snové poezie a Chaucerových variací na její témata a ukázkami z několika významných děl, jež s Ptačím sněmem úzce souvisejí.
U dodávateľa
13,75 € 14,47 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Ptačí sněm / The parliament of Fowls (-70%)


Díky své delikátní formě a vytříbenému obsahu, spojujícímu ty nejlepší prvky středověké básnické tradice, si Ptačí sněm anglického básníka Geoffreyho Chaucera (asi 1343–1400) zajistil nejen výsadní postavení v rámci autorova rozsáhlého díla, ale rovněž platí za klenot středověkého literárního kánonu. Skladba komorní délky zachycuje básníka neznalého lásky, jenž po dni stráveném nad latinskými spisy usíná neklidným spánkem. Ve snu se mu zjevuje římský vojevůdce Scipio Africanus, který se mu stává průvodcem a zavádí jej do alegorické zahrady, v níž „plodný květen vládne celý věk“ a kde básník poprvé dostává příležitost poznat (byť jen jako svědek) lásku a její rituály zblízka. Ptačí sněm je ukázkou tzv. snového vidění, jednoho z nejoblíbenějších literárních žánrů vrcholného a pozdního středověku. O zdomácnění této formy se v anglickém prostředí nemalou měrou zasloužil právě Geoffrey Chaucer, a to jak překladem, tak vlastní tvorbou. Přestože datace i účel Ptačího sněmu jsou do značné míry spekulativní, mnohými historiky bývá báseň kladena do přímé souvislosti s námluvami mladého anglického krále Richarda II. a Annou Českou, dcerou římského císaře Karla IV., jíž vzdal Chaucer hold hned v několika svých skladbách. Zároveň se jedná o jeden z nejranějších dokladů spojení kultu svatého Valentýna s milostnou tematikou. Českému čtenáři se tímto vydáním dostává překlad básně do rukou poprvé, doplněný předmluvou nastiňující hlavní rysy žánru středověké snové poezie a Chaucerových variací na její témata a ukázkami z několika významných děl, jež s Ptačím sněmem úzce souvisejí.
Na sklade 1Ks
4,34 € 14,47 €

dostupné aj ako:

OWC Troilus and Criseyde


Now listen with good will, as I go straight to my subject matter, in which you may hear the double sorrows of Troilus in his love for Criseyde, and how she forsook him before she died' Like Romeo and Juliet, or Tristan and Iseult, the names of Troilus and Criseyde will always be united: a pair of lovers whose names are inseparable from passion and tragedy. Troilus and Criseyde is Chaucer's masterpiece and was prized for centuries as his supreme achievement. The story of how Troilus and Criseyde discover love and how she abandons him for Diomede after her departure from Troy is dramatically presented in all its comedy and tragic pathos. With its deep humanity and penetrating insight, Troilus and Criseyde is now recognized as one of the finest narrative poems in the English language. This is a new translation into contemporary English of Chaucer's greatest single poem which can be read alongside the Middle English original, or as an accurate and readable version in its own right.
Vypredané
2,84 € 2,99 €

OWC Canterbury Tales


This new addition to the Longman Critical Readers Series provides an overview of the various ways in which modern critical theory has influenced Chaucer Studies over the last fifteen years. There is still a sense in the academic world, and in the wider literary community, that Medieval Studies are generally impervious to many of the questions that modern theory asks, and that it concerns itself only with traditional philological and historical issues. On the contrary, this book shows how Chaucer, specifically the Canterbury Tales, has been radically and excitingly 'opened up' by feminist, Lacanian, Bakhtinian, deconstructive, semiotic and anthropological theories to name but a few. The book provides an introduction to these new developments by anthologising some of the most important work in the field, including excerpts from book-length works, as well as articles from leading and innovative journals. The introduction to the volume examines in some detail the relation between the individual strengths of each of the above approaches and the ways in which a 'postmodernist' Chaucer is seen as reflecting them all. This convenient single volume collection of key critical analyses of Chaucer, which includes work from some journals and studies that are not always easily available, will be indispensable to students of Medieval Studies, Medieval Literature and Chaucer, as well as to general readers who seek to widen their understanding of the forces behind Chaucer's writing.
Vypredané
4,32 € 4,55 €

Canterbury Tales (Penguin Popular Classics)


One spring day, 30 pilgrims set off from an inn in Southwark for a shrine in Canterbury. The inn keeper offers a free dinner, on their return, to the person who can tell the best story. So begins an assortment of tales from such varied characters as the Knight, the Wife of Bath and the Miller.
Vypredané
3,47 € 3,65 €

Sen o rytíři


První český překlad nejzajímavější snové básně význačného básníka anglického středověku Geoffreye Chaucera (česky jen velmi oblíbené Canterburské povídky) se pokusí českému čtenáři představit jednoho z nejznámějších středověkých spisovatelů v jiném světě. Sen o rytíři je středověkou básní překypující obrazností, alegoriemi a hrou. Je to však také báseň naplněná spiritualitou a útěchou, kterou nabízela svým středověkým čtenářů a snad ji nabídne i těm dnešním. Doprovodné texty napsali: Jan Čermák (Jungmanova cena za překlad, 2003) a Záviš Šuman.
Vypredané
9,78 € 10,29 €

Five Canterbury Tales


The activities in Dominoes keep students engaged in the stories and help to reinforce their understanding of the key language. They can be completed at home or in class. The project activities in Dominoes build on the themes from the story and encourage s
Vypredané
8,54 € 8,99 €

Canterburské povídky


Canterburské povídky náleží již více než šest set let ke světové literární klasice. Hlavním důvodem, proč jsou stále živou četbou, je skutečnost, že Geoffrey Chaucer, královský panoš, celní úředník, příležitostný diplomat a básník, nenapsal intelektuální dílo z uzavřeného dvorského prostředí, typické pro tehdejší literaturu, ale plnokrevné příběhy o životě ve všech jeho podobách; jeho povídky jsou strhujícím obrazem velké země na sklonku středověku a jejích obyvatel, urozených i neurozených, movitých i chudých, laskavých i vypočítavých, inteligentních i přihlouplých, tedy lidí se všemi jejich přednostmi a nectnostmi.
Vypredané
17,20 € 18,10 €

The Canterbury Tales + 2 CD


Classic / British English 'We'll give a free dinner to the person who tells the best story. Now, put up your hands if you agree.' The pilgrims all held up their hands. A group of pilgrims are travelling together for five days from London to Canterbury. On the way, each pilgrim has to tell a story to keep the others amused. Some stories are happy, and some are sad. But they all have a message, and we can learn from them.
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Troilus and criseyde


'Now listen with good will, as I go straight to my subject matter, in which you may hear the double sorrows of Troilus in his love for Criseyde, and how she forsook him before she died' Like Romeo and Juliet, or Tristan and Iseult, the names of Troilus and Criseyde will always be united: a pair of lovers whose names are inseparable from passion and tragedy. Troilus and Criseyde is Chaucer's masterpiece and was prized for centuries as his supreme achievement. The story of how Troilus and Criseyde discover love and how she abandons him for Diomede after her departure from Troy is dramatically presented in all its comedy and tragic pathos. With its deep humanity and penetrating insight, Troilus and Criseyde is now recognized as one of the finest narrative poems in the English language. This is a new translation into contemporary English of Chaucer's greatest single poem which can be read alongside the Middle English original, or as an accurate and readable version in its own right.
Vypredané
7,41 € 7,80 €

The Canterbury Tales


"The Canterbury Tales", compiled in the late fourteenth century, is an incisive portrait, infused with Chaucer's wry wit and vibrant, poetical language. He evokes a spectrum of colourful characters, from the bawdy Wife of Bath to the gallant Knight, the fastidious Prioress and the burly, drunken Miller. As they wend their way from Southwark to Canterbury, tales are told to pass the time, and the stories are as diverse as the narrators, encompassing themes such as adultery, revenge, courtly love, lechery, avarice and penitence. As humorous today as when it was written over six centuries ago, "The Canterbury Tales" remains one of the most popular and enjoyable of the classic works of literature.
Vypredané
3,47 € 3,65 €

The Canterbury Tales


"A romp for the ages" ("Vanity Fair")-now with a graphic cover and deluxe packaging Renowned novelist, historian, and biographer Peter Ackroyd takes on what is arguably the greatest poem in the English language and presents it in a prose vernacular that makes it accessible to readers while preserving the spirit of the original. A mirror for medieval society, "The Canterbury Tales" concerns a motley group of pilgrims who meet in a London inn on their way to Canterbury and agree to take part in a storytelling competition. Ackroyd's contemporary prose emphasizes the humanity of these characters-as well as explicitly rendering their bawdy humor-yet still masterfully evokes the euphonies and harmonies of Chaucer's verse.
Vypredané
11,88 € 12,50 €

Teen Eli Readers - English: The Canterbury Tales + CD


Teen ELi Readers Stage 1 ELi Readers is a beautifully illustrated series of timeless classics and specially-written stories for learners of English Geoffrey Chaucer The Canterbury Tales In 1387, a group of people went to Canterbury. On their way, they told stories. The stories were exciting and interesting. They helped the group to enjoy their time travelling. But these stories do not only tell us about the past. They are stories that anybody can read and enjoy today. And they are stories that can teach us many things, about love, about friendship, and about life. In this reader you will find: information about Geoffrey Chaucer a section focusing on background and context a glossary of difficult words comprehension activities an exit test.
Vypredané
10,45 € 11,00 €