Pavel Chrastina

autor

Atlas endoskopické neurochirurgie


Koncepce minimálně invazivní neurochirurgie je vedoucím principem současného rozvoje neurochirurgické operativy a endoskopická operační technika tuto filozofii ideálně naplňuje. Kromě toho zásadním způsobem přehodnocuje pohled na diagnostiku a terapi i patologických procesů, které postihují mokový systém. Publikace seznamuje čtenáře z oborů, které mají vztah k neurovědám, se základy neuroendoskopické normální anatomie a s nejobvyklejšími obrazy patologických stavů vhodných k endoskopickému řešení . Neurochirurg zde může najít ucelené postupy základních endoskopických operací a detailní přehled neuroendoskopické anatomie s možností korelace s výsledky zobrazovacích metod. Každá kapitola je uvedena stručným textem shrnujícím nejnutnější poznatk y jako úvod k vlastní obrazové dokumentaci a dalšímu studiu. Problematika endoskopické neurochirurgie je zde systematicky zdokumentována nejen názornými schématy a koncizním výběrem ze zobrazovací dokumentace, ale především dokonalými ilustrativními intraoperačními fotografiemi.
U dodávateľa
35,49 € 37,36 €

Autoškola od A do Z


Tato publikace nabízí adeptům řidičského umění vědomosti co nejpřístupnější formou. Obsahuje novelizovanou verzi " Zákona o silničním provozu" a výňatky z dalších souvisejících předpisů platných od 1.1.2008. Nově zpracované testy vám umožní prověřit nastudované vědomosti a zvýšit šance u závěrečných zkoušek. Držitelům řidičských průkazů kniha nabízí rychlou orientaci v bodovém systému. Po prostudování této příručky vás nic nemůže zaskočit.
Vypredané
7,99 € 8,41 €

Autoškola od A do Z


Opět ze měnil zákon o silničním provozu a právě tato publikace nabízí adeptům řidičského umění jeho novelizovanou verzi platnou od 1. 8. 2011. Nově zpracované testy vám umožní prověřit si nastudované vědomosti a zvýšit své šance u závěrečných zkoušek . Držitelům řidičských průkazů kniha usnadní orientaci v aktuálním bodovém systému. Věřte, že po prostudování této učebnice vás za volantem nemůže nic zaskočit.
Vypredané
8,88 € 9,35 €