! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Marcus Cicero

autor

O věcech veřejných


První česko-latinské vydání jednoho ze základních děl politické filosofie. Český překlad v zrcadlovém vydání pořídil a poznámkami opatřil J. Janoušek.
U dodávateľa
24,98 € 26,29 €

Drobnosti majstrov


Drobnosti majstrov je kolekcia, ktorá zaznamenáva výroky známych osobností v jednotlivých zväzkoch. Kniha je originálnou umeleckou ručnou prácou.
Na sklade 1Ks
12,83 € 13,50 €

Výbor z korespondence 1. díl


Dochovaná korespondence významného římského řečníka, politika, spisovatele, a v neposlední řadě vrcholného stylisty, Marka Tullia Cicerona (106–43 př. n. l.) byla objevena italskými humanisty ve 14.–15. století. Obsahuje téměř 900 dopisů a jako „živá“ korespondence, neurčená primárně pro veřejnost, má nesmírný historický význam. Cicero si dopisoval s množstvím předních římských osobností, které spolutvořily dějiny, příp. i kulturu posledních desetiletí římské republiky (Gneus Pompeius, Gaius Iulius Caesar či Marcus Antonius). Dopisy často velmi detailně prezentují jeho pohled na události a jednající osobnosti, živě (i humorně) vykreslují atmosféru doby, vyjadřují Ciceronovy úvahy a nálady a nabízejí zprávy o jeho rodinných poměrech i širokých kulturních zájmech. Ciceronovy listy jsou jedinečnou zprávou o tehdejší „velké politice“ i mezilidských vztazích římských elit. Díky nim je pro nás Ciceronova doba nejlépe známým obdobím celých starověkých dějin. První díl výboru obsahuje kolem 230 dopisů z let 65–50 př. n. l. (druhý obdobně rozsáhlý svazek zahrne dopisy z let 49–43 př. n. l. a vyjde pravděpodobně v roce 2020). Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.
U dodávateľa
26,02 € 27,39 €

Tudorovci II.díl


Druhé pokračování Tudorovců zahrnuje období vlády krále Jindřicha VIII. od smrti kardinála Wolseyho v roce 1530 do popravy druhé Jindřichovy ženy Anny Boleynové, k níž došlo v roce 1536. Zatímco Jindřich VIII. nadbíhá svůdné Anně Boleynové a v úsilí dosáhnout rozvodu se prohlašuje hlavou nové anglikánské církve, jeho vlivní protivníci včetně sira Thomase Mora a papeže připravují spiknutí, během kterého chtějí krále svrhnout. Na pozadí historických událostí se rozvíjí neuvěřitelný příběh mocného muže, který nakonec zabil svou lásku, své svědomí a víru svého lidu.
Vypredané
6,44 € 6,78 €

Levelek Kr.e. 45–44


Milyen lehetett az információáramlás a római köztársaság végén? Miről levelezhetett kortársaival Marcus Tullius Cicero, a híres római szónok és politikus? A kötetünkben szereplő levelek Kr. e. 45 márciusa és Kr. e. 44 augusztusa között keletkeztek. A történelemkönyvekből ismert szereplők közül Julius Caesar, Brutus, Antonius és Octavianus tetteiről és a velük kapcsolatos belpolitikai vitákról tudósítanak. A Kr. e. 45-ből származó levelek fordítója Havas László, a Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszékének professor emeritusa, nemzetközileg elismert kutató, akinek számos könyve, tanulmánya jelent meg a római köztársaság ezen időszakáról. Halála előtt utolsó nagyobb szabású munkája e levelek fordítása volt. A Kr. e. 44-ből származó levelek Óbis Hajnalka fordításai, és a római történelem egyik legizgalmasabb korszakának napi krónikáját adják, a Julius Caesar meggyilkolását megelőző és közvetlenül követő eseményeket mutatják be. Cicero optikáját követve az események megítélésében kirajzolódik, hogy elvesztette hitét a politikai szabadság visszaszerzésére és a szenátusi arisztokrácia vezető szerepére vonatkozóan, de bizonyos etikai és filozófiai értékekhez hű maradt. Ezek a levelek hozzájárulnak a Cicero-kép árnyalásához, segítik az események megértését, kiderül belőlük, hogy a szereplők bizonytalanságai, habozásai, kivárásai, olykor koncepciótlansága, múlt- és jövőképe milyen fontos szerepet játszhatnak a történelmi események menetében és értelmezésében. A kötetet az antikvitás történelme és irodalma iránt érdeklődő olvasók figyelmébe ajánljuk.
U dodávateľa
10,70 € 11,26 €

Výbor z korespondence II


Druhý díl dvousvazkového výboru z rozsáhlé korespondence významného římského státníka, řečníka a filozofa Marka Tullia Cicerona, mj. s Caesarem či M. Antoniem umožňuje poznat atmosféru a poměry římského státu na sklonku republiky (65-43 př. n. l.) Dochovaná korespondence významného římského řečníka, politika, spisovatele, a v neposlední řadě vrcholného stylisty, Marka Tullia Cicerona (10643 př. n. l. byla objevena italskými humanisty ve 14.15. století. Obsahuje téměř 900 dopisů a coby živá korespondence, neurčená primárně pro veřejnost má nesmírný historický význam. Cicero si dopisoval s množstvím předních římských osobností, které spolutvořily dějiny, příp. i kulturu posledních desetiletí římské republiky (Gneus Pompeius, Gaius Iulius Caesar či Marcus Antonius). Dopisy často velmi detailně prezentují jeho pohled na události a jednající osobnosti, živě (i humorně) vykreslují atmosféru doby, vyjadřují Ciceronovy úvahy a nálady a nabízejí zprávy o jeho rodinných poměrech i širokých kulturních zájmech. Tato korespondence je tak pro římské prostředí jedinečným zdrojem informací jak pro velkou politiku, tak pro drobné mezilidské vztahy. Právě díky ní je Ciceronova doba pro nás nejlépe známým obdobím celých starověkých dějin. První díl výboru obsahuje kolem 230 dopisů z let 6550 př. n. l. (druhý obdobně rozsáhlý svazek zahrne dopisy z let 4943 př. n. l. a vyjde pravděpodobně v roce 2020).
U dodávateľa
28,63 € 30,14 €

Výbor z korespondence II


Dochovaná korespondence Marka Tullia Cicerona byla objevena italskými humanisty ve 14.–15. století. Obsahuje téměř 900 dopisů, a coby „živá“ korespondence, neurčená primárně pro veřejnost, má nesmírný historický význam. Cicero si dopisoval s množstvím předních římských osobností, které spolutvořily dějiny, posledních desetiletí římské republiky (Gneus Pompeius, Gaius Iulius Caesar či Marcus Antonius). Dopisy často velmi detailně prezentují jeho pohled na události a jednající osobnosti, živě (i humorně) vykreslují atmosféru doby, vyjadřují Ciceronovy úvahy a nálady a nabízejí zprávy o jeho rodinných poměrech i širokých kulturních zájmech. Tato korespondence je pro římské prostředí jedinečným zdrojem informací jak o „velké politice“, tak o drobných mezilidských vztazích. Právě díky ní je Ciceronova doba pro nás nejlépe známým obdobím celých starověkých dějin. První díl výboru, který vyšel v roce 2019, obsahuje 240 dopisů z let 65–50 př. n. l. Druhý, obdobně rozsáhlý svazek zahrnuje dopisy z let 49–43 př. n. l. Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.
Na stiahnutie
16,26 €

Cicero/Drobnosti majstrov


Drobnosti majstrov je kolekcia, ktorá zaznamenáva výroky známych osobností v jednotlivých zväzkoch. Kniha je originálnou umeleckou ručnou prácou.
Vypredané
10,69 € 11,25 €

OWC Nature of the Gods


`My present intention is to clear myself of any suspicion of partiality by presenting the views of the generality of philosophers concerning the nature of the gods.' Cicero's philosophical works are now exciting renewed interest, in part because he provides vital evidence of the views of the (largely lost) Greek philosophers of the Hellenistic age, and partly because of the light he casts on the intellectual life of first century Rome. The Nature of the Gods is a text of central significance, presenting a detailed account of the theologies of the Epicureans and of the Stoics, together with the critical objections to these doctrines raised by the Academic school. When these Greek theories of deity are translated into the Roman context, a fascinating clash of ideologies results. This fine translation by P. G. Walsh includes a summary of the Text, and an Index and Glossary of Names.
Vypredané
7,76 € 8,17 €

OWC Republic and The Laws


'However one defines Man, the same definition applies to us all. This is sufficient proof that there is no essential difference within mankind.' (Laws l.29-30) Cicero's The Republic is an impassioned plea for responsible governement written just before the civil war that ended the Roman Republic in a dialogue following Plato. Drawing on Greek political theory, the work embodies the mature reflections of a Roman ex-consul on the nature of political organization, on justice in society, and on the qualities needed in a statesman. Its sequel, The Laws, expounds the influential doctrine of Natural Law, which applies to all mankind, and sets out an ideal code for a reformed Roman Republic, already half in the realm of utopia. This is the first complete English translation of both works for over sixty years and features a lucid Introduction, a Table of Dates, notes on the Roman constitution, and an Index of Names.
Vypredané
2,84 € 2,99 €

Cicero - Myšlienky


Originálna ručná umelecká knihárska práca.
Vypredané
17,10 € 18,00 €

Listy přátelům I


Marcus Tullius Cicero (106 43 př. n. l.) je jednou z nejznámějších postav starořímských dějin. Byl to nejen významný státník a právník, ale i slavný řečník, ten nejslavnější, a známý spisovatel. Jeho rozsáhlé literární dílo obsahuje politické a sou dní řeči, filozofické a rétorické spisy a bezpočet dopisů. Ciceronovy dopisy mají dnes nedocenitelný historický význam, protože obsahují spoustu autentických informací, záznamů skutečnosti a údajů o soudobém životě. Mají mistrný styl, kterým byl jeji ch tvůrce proslulý a jimž udával tón literatuře své doby, ale zároveň si uchovaly živost dobové zprávy a tím jsou dodnes čtenářsky velmi přitažlivé. Z původního nesčíslného množství Ciceronových dopisů se v úplnosti dochovalo 864 listů, které jsou ro zděleny podle adresátů do 4 sbírek: Listy přátelům, Listy Attikovi, Listy bratru Quintovi a Listy M. Brutovi. Znalec a zasvěcený interpret Ciceronova díla, doc. PhDr. Václav Marek, Csc z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, připravil pro Antickou knihovnu dvousvazkový výbor nejvýznamnějších a nejzajímavějších dopisů, které uspořádal v časovém sledu jejich vzniku. První svazek obsahuje listy z let 68 50 a zachycuje etapu Ciceronova politického a literárního zrání.
Vypredané
14,05 € 14,79 €

The Republic and the Laws (Oxford World´s Classics)


Cicero's The Republic is an impassioned plea for responsible government written just before the civil war that ended the Roman Republic in a dialogue following Plato. This is the first complete English translation of both works for over sixty years and features a lucid introduction, a table of dates, notes on the Roman constitution, and an index of names.About the Series: For over 100 years Oxford World's Classics has made available the broadest spectrum of literature from around the globe. Each affordable volume reflects Oxford's commitment to scholarship, providing the most accurate text plus a wealth of other valuable features, including expert introductions by leading authorities, voluminous notes to clarify the text, up-to-date bibliographies for further study, and much more.
Vypredané
5,55 € 5,84 €

Myšlienky-Cicero


Originálna ručná umelecká knihárska práca.
Vypredané
14,16 € 14,90 €

Tuskulské rozhovory


Politik a svetoznámy rečník pútavo a zrozumiteľne vykladá základy filozofie. Väčšmi než o taje všehomíra sa zaujíma o vnútro ľudskej duše, skúma strach, nesmrteľnosť, lásku i vášeň, hľadá a nachádza ideál v emočnej vyrovnanosti. S prehľadom usporadúv a názory a vyberá si z nich najvhodnejšie; hoci sám vkladá menej, poskytuje Rimanom i moderným čitateľom vhľad do názorov epikurejcov, cynikov, no najmä stoikov. Mnohé z Cicerových a Cicerom prevzatých myšlienok nezostarli dodnes. Ako pred takmer dve tisíc rokmi nesené vznešeným, poetickým, obrazným a predsa presným a precíznym štýlom jedného z najuznávanejších majstrov latinského jazyka.
Vypredané
7,86 € 8,27 €

Cicero - Cato starší o starobe


Malé dielo obhajoby staroby voči výčitkám, ktoré bývajú na ňu vznášané: že odvádza človeka od činností, oslabuje telo, zbavuje ho takmer všetkých rozkoší a nemá ďaleko ku smrti. Pútavou formou toto všetko vyvracia, učí ľudí s ňou žiť a získať z nej čo najviac. Originálna umelecká ručná knihárska práca.
Vypredané
12,83 € 13,50 €