Ivan Čičmanec

autor

V ohnisku neprítomnosti


Slovenský spisovateľ Ivan Čičmanec žije od r. 1969 v Nórsku. V tejto zbierke svojských meditácií si predstavil, ako by vyzerali gnostické moditby - veriť a zároveň túžiť po poznaní.
U dodávateľa
3,09 € 3,25 €

Vzdychy a údery


Po "gnostických meditáciách" V ohnisku neprítomnosti (2006, MilaniuM) prichádza Ivan Čičmanec, slovenský autor, prekladateľ a publicista, žijúci štyridsať rokov v Nórsku, s novou knihou. V tomto súbore piatich poviedok zobrazil svojich protagonistov v hraničných existenciálnych situáciách, pričom spoločným menovateľom je nerealizovaná túžba po plnom, intenzívnom živote. Postavám bránia v životnom rozlete vonkajšie sily, ale aj ich vlastné vnútorné ohraničenia. Silnou motiváciou v ich skutkoch a túžbach je erotika (videná v širokom zábere), ako aj potreba ľudskej spolupatričnosti a existenciálneho zaradenia. Ivan Čičmanec použil vo svojich poviedkach rozličné uhly pohľadu a spôsoby, ako rozpovedať príbeh: od relatívne tradičného, psychologického rozprávania o nenaplnenom vzťahu osamelého mladého muža a ženy cez absurdistický dialóg manželského páru, cez vnútorný monológ, ktorý odhaľuje čitateľovi len fragmenty zo života muža od jeho narodenia až po okamih smrti, cez fiktívny dialóg ženy (odsúdenej za vraždu milenca) s nemenovaným spovedníkom až po epištolárnu trýznivú spoveď muža, ktorý záhadným spôsobom prišiel o svoju manželku. Niektorým príbehom nechýba ani kriminálna zápletka.
U dodávateľa
5,60 € 5,89 €

Fialová hudba


Ivan Čičmanec sa svojou štvrtou knihou na slovenskom knižnom trhu konečne predstavuje aj ako básnik. Jeho FIALOVÁ HUDBA je podľa jeho slov "básnická zbierka o vnútorných traumách moderného človeka, o erotických túžbach a absurditách všedného dňa". Aj literárny kritik Igor Hochel, ktorý ku knihe napísal doslov, vyzdvihol vnútornú dimenziu Čičmancovej poézie: "Jeho báseň preniká pod kožu človeka súčasnej éry, vstupuje do nášho, ale aj do autorovho svedomia. Zároveň kladie univerzálne otázky, ktoré odnepamäti sprevádzajú ľudskú existenciu.
U dodávateľa
5,60 € 5,89 €

Bratislavský satyr


Bratislavský satyr
U dodávateľa
7,58 € 7,98 €

Z večerných kontemplácií


Táto knižná publikácia má poeticko-reflexívny charakter. Text knihy je rozdelený na rad kratších navzájom voľne súvisiacich kapitoliek, v ktorých sa kontrapunkticky striedajú esejistické úvahy z oblasti filozofie, estetiky, literatúry a náboženstva s čisto beletristickými útvarmi, ktoré majú charakter krátkej poviedky alebo básne v próze. Celý kontemplatívny cyklus predstavuje moderného človeka ako rozštiepenú a rozporuplnú bytosť, zároveň však poukazuje na jeho duchovný a tvorivý potenciál, vďaka ktorému môže jednotlivec tieto svoje ohraničenia prekonávať. Autor sa okrem iného pokúša hľadať najhlbšie motívy ľudského konania a aj analyticky spochybňovať viaceré z tzv. tradičných, resp. etablovaných právd a naznačovať možnosti ciest tvorivého a samostatne mysliaceho človeka k dosiahnutiu vnútornej slobody. V reflexívnych častiach dominujú témy kozmického rozmeru človeka a existenciálnej revolty, v beletristických sekvenciách je zasa častý motív spoločenského outsidera a pútnika, pričom pútnictvo sa tu dá chápať aj ako metafora duchovného hľadania. Kniha myšlienkovo nadväzuje na viaceré prúdy staršieho aj novšieho európskeho, sčasti aj ázijského myslenia (starogrécka filozofia, židovsko-kresťanská duchovná tradícia, hinduizmus, budhizmus, filozofia Schopenhauera, Nietzscheho, existencializmus, psychoanalýza a i.).
Na sklade 1Ks
13,21 € 13,90 €

Život je len chodiaci tieň


Život je len chodiaci tieň: Výber z esejí a článkov (2013-2017). Výberom esejí, článkov a úvah z r. 2013 - 2018 Život je len chodiaci tieň nadväzuje výborný, no často opomínaný slovenský teatrológ, esejista, prozaik a básnik Ivan Čičmanec, žijúci už 50 rokov v nórskom Osle, na svoju knihu Krehké čaro disonancií (Kalligram 2012), sčasti na knihu Z večerných kontemplácií (Hronka 2019) a dopĺňa tak pozoruhodný súbor svojich prozaických, a filozofických kníh, čo v posledných 15 rokoch vyšli vo vydavateľstve MilaniuM, ktoré vydalo tiež jeho zbierku básní Fialová hudba. Súčasťou knižného výberu Život je len chodiaci tieň sú analytické pohľady na literárne dielo klasikov (Shakespeare, Ibsen, Vajanský či Timrava) a tiež kratšie zamyslenia nad tvorbou a spoločenskými aktivitami slovenských spisovateľov (Ivan Kadlečík a Július Vanovič).
Na sklade 1Ks
6,63 € 6,98 €