Jaroslav Čierny

autor

Piesne


"Poéziu možno chápať ako najúprimnejšie vyjadrenie pocitov vychádzajúcich z autorovho vnútra, a autentickosť vyjadrenia je zároveň jej najväčšou výsadou. Príkladom je aj básnická zbierka Piesne, ktorá nám predkladá niekoľko rozličných motívov. Neprehliadnuteľná je najmä tým, že navzdory súčasnej zmodernizovanej dobe sa vracia k tradičnému veršu a rýmu. Autor sa veršom a jeho melódiou, podobne ako v ľudovej piesni, snaží zobraziť ľudové a často prírodné motívy, pričom používa pestrú škálu vyjadrovacích prostriedkov. Za hlavnú tému básnickej zbierky možno pokladať lásku k žene, čo je ďalším spoločným znakom tradičnej slovenskej poézie. Táto sa zobrazuje najmä v prvej časti s názvom Piesne samoty, ktorá pôsobí značne melancholicky. V druhej časti zbierky s názvom Piesne života nájdeme svojsky vykreslené bežné ľudské pocity, ako napríklad úctu k životu, k rodine, k práci či k prírode. Témy, ktoré básnická zbierka ponúka, sa pozoruhodne dotýkajú človeka a jeho osudu, a preto sa v nej rozhodne nájdu mnohí z nás."
Na sklade
8,46 € 8,90 €

Zem ľudí


Už samotný názov novej kolekcie básní autora Jaroslava Čierneho Zem ľudí napovedá, že ústredným motívom je človek. Človek, ktorý nazerá na svoju existenciu a na rozličné životné situácie, ktorým často stojí tvárou v tvár každý z nás, cez prizmu skúseností a so značnou dávkou pokory a vďačnosti.
Podobne ako autorova prvá básnická zbierka, aj kolekcia básní, ktorú máme pred sebou, je písaná pestrým jazykom s použitím (v súčasnej poézii) nie celkom tradičných výrazových prostriedkov, čo možno chápať ako vyjadrenie úcty ku kráse svojej rodnej reči, a tiež ako autorov osobitý štýl.
Autor v zbierke predkladá zamyslenia na rozličné témy späté s človekom a jeho bytím, pričom podstatou nie je len samotná potreba vyjadrenia pocitov, ale najmä snaha o posunutie uvažovania človeka o sebe samom a o svojom živote v hlbších súvislostiach.
Na sklade
8,46 € 8,90 €