% Zľavy na hry %

Jaroslav Čierny

autor

Piesne


"Poéziu možno chápať ako najúprimnejšie vyjadrenie pocitov vychádzajúcich z autorovho vnútra, a autentickosť vyjadrenia je zároveň jej najväčšou výsadou. Príkladom je aj básnická zbierka Piesne, ktorá nám predkladá niekoľko rozličných motívov. Neprehliadnuteľná je najmä tým, že navzdory súčasnej zmodernizovanej dobe sa vracia k tradičnému veršu a rýmu. Autor sa veršom a jeho melódiou, podobne ako v ľudovej piesni, snaží zobraziť ľudové a často prírodné motívy, pričom používa pestrú škálu vyjadrovacích prostriedkov. Za hlavnú tému básnickej zbierky možno pokladať lásku k žene, čo je ďalším spoločným znakom tradičnej slovenskej poézie. Táto sa zobrazuje najmä v prvej časti s názvom Piesne samoty, ktorá pôsobí značne melancholicky. V druhej časti zbierky s názvom Piesne života nájdeme svojsky vykreslené bežné ľudské pocity, ako napríklad úctu k životu, k rodine, k práci či k prírode. Témy, ktoré básnická zbierka ponúka, sa pozoruhodne dotýkajú človeka a jeho osudu, a preto sa v nej rozhodne nájdu mnohí z nás."
Na sklade 2Ks
8,46 € 8,90 €

Zem ľudí


Už samotný názov novej kolekcie básní autora Jaroslava Čierneho Zem ľudí napovedá, že ústredným motívom je človek. Človek, ktorý nazerá na svoju existenciu a na rozličné životné situácie, ktorým často stojí tvárou v tvár každý z nás, cez prizmu skúseností a so značnou dávkou pokory a vďačnosti. Podobne ako autorova prvá básnická zbierka, aj kolekcia básní, ktorú máme pred sebou, je písaná pestrým jazykom s použitím (v súčasnej poézii) nie celkom tradičných výrazových prostriedkov, čo možno chápať ako vyjadrenie úcty ku kráse svojej rodnej reči, a tiež ako autorov osobitý štýl. Autor v zbierke predkladá zamyslenia na rozličné témy späté s človekom a jeho bytím, pričom podstatou nie je len samotná potreba vyjadrenia pocitov, ale najmä snaha o posunutie uvažovania človeka o sebe samom a o svojom živote v hlbších súvislostiach.
Na sklade 1Ks
8,46 € 8,90 €

Včielky


Po dvoch básnických zbierkach Piesne a Zem ľudí prichádza autor s kolekciou básničiek Včielky, ktorá, ako napovedá samotný názov, je určená našim najmenším čitateľom. Básničky sú svieže a hravé, disponujú chytľavou melódiou a zároveň nehou, ktorá z nich priam vyžaruje. Autor sa prostredníctvom spracovania tém, ktoré sú pre detského čitateľa atraktívne, nesnaží poučovať, ale láskavým spôsobom odovzdať hlbší ľudský odkaz, hoci nemožno poprieť, že básnická zbierka má aj edukačný charakter. Knižku Včielky, doplnenú o pôsobivé ilustrácie, nepochybne ocenia deti aj rodičia.
U dodávateľa
12,30 € 12,95 €

dostupné aj ako:

Včielky


Po dvoch básnických zbierkach Piesne a Zem ľudí prichádza autor s kolekciou básničiek Včielky, ktorá, ako napovedá samotný názov, je určená našim najmenším čitateľom. Básničky sú svieže a hravé, disponujú chytľavou melódiou a zároveň nehou, ktorá z nich priam vyžaruje. Autor sa prostredníctvom spracovania tém, ktoré sú pre detského čitateľa atraktívne, nesnaží poučovať, ale láskavým spôsobom odovzdať hlbší ľudský odkaz, hoci nemožno poprieť, že básnická zbierka má aj edukačný charakter. Knižku Včielky, doplnenú o pôsobivé ilustrácie, nepochybne ocenia deti aj rodičia.
Na stiahnutie
7,95 €

dostupné aj ako: