Eric Cline

autor

1177 př. Kr.


Co způsobilo oslabení a v některých případech i zánik vyspělých civilizací a měst ve východním Středomoří jakými byly Egypt, Chetitská říše, nebo třeba kosmopolitní obchodní přístav Ugarit na konci 13. století př. Kr. – v období, které můžeme s jistou rezervou označit jako „první mezinárodní věk“ v dějinách lidstva“? Jak vlastně v těchto oblastech došlo k nástupu „doby železné“ a jaký to mělo význam pro formování kořenů dnešní „západní“ kultury? Tyto změny jsou tradičně spojovány s příchodem tzv. mořských národů. Můžeme je ale z větší části přičíst jednomu faktoru, události a datu, nebo spíše sérii katastrof a dominovému efektu, posílenému vzájemným propojením tehdejších politických útvarů? Na tyto otázky, zajímavé mimo jiné i díky svým paralelám se současností, se pokouší poctivě a zároveň čtenářům přístupně odpovědět přední americký archeolog a historik Eric H. Cline.
Na sklade 1Ks
13,77 € 14,49 €

Tři kameny jsou zeď


Úvod do archeologie z pera historika starověkých dějiny a archeologa prof. Erika Clinea nabízí čtenáři vedle známých příběhů, jako například Schliemanova odkrývání Troje či objevení Tutanchamonovy hrobky v Egyptě, přehled zásadních archeologických objevů posledních desetiletí - , od objevení pozůstatků předchůdců člověka v Africe z doby před více než třemi miliony lety po objev válečníků terakotové armády či ledového muže Ötziho v Alpách a mnoho dalších.
Na sklade 1Ks
18,04 € 18,99 €

Éden és exodus


A szerző írja bevezetőjében: "Hét, szövevényes bibliai rejtély vizsgálatára vállalkozom. Valamennyit saját történelmi és régészeti összefüggéseiben vizsgálom majd, ismertetem több régész, ókortörténész és bibliatudós álláspontját. Jómagam elsősorban a régész és ókortörténész szemével vizsgálom ezeket a talányokat. Nem vagyok teológus, maradok a kaptafámnál, a kérdések teológiai vonatkozásait nem feszegetem. Nem fogom megoldani a következőkben górcső alá veendő bibliai rejtélyeket - senki nem len ne erre képes, aki ragaszkodik a tényekhez. Összesen annyit tehetek, hogy fölfejtem a talányok szövetének néhány szálát, ismertetem a jelenleg ismert tényeket, a hivatásos kutatók álláspontját e tárgyban". -A Közel-Keleten, egy kis falu mellett, táb la üdvözöl a keresztútnál: "Köszöntjük az Édenkertben!" -Hihetünk-e a szemünknek? -Lélegzet-visszafojtva figyeljük, rábukkan-e Indiana Jones a frigyládára Egyiptom homokja alatt. -De miért éppen ezt a helyszínt választották a film alkotói? -Aligha találjuk meg Noé bárkáját, mondják a régészek és a bibliakutatók, de vízözön valóban pusztíthatott egykor a világban. -Honnan a bizonyíték? -Valóban nyoma veszett Izrael királyság tíz törzsének az asszír hódítás után? Hova tűnhettek? -Meglelhetjük m ég a leszármazottaikat?
Vypredané
10,95 € 11,53 €