James Cooper

autor

James Cooper
Autor nesmrteľného románu Posledný Mohykán sa narodil ako jedenáste z dvanástich detí a bol najmladším študentom Yalskej univerzity.

James Fenimore Cooper sa narodil 15. septembra 1789 v Burlingtone v USA.
Tento významný spisovateľ prvej polovice 19. storočia  sa narodil ako jedenáste dieťa z dvanástich v rodine sudcu a člena Kongresu. Keď mal rok, rodina sa odsťahovala k jazeru Otsego v štáte New Zork, , kde jeho otec založil osadu, pomenovanú po ňom Cooperstown. Po absolvovaní Yalskej univerzity  (ako jej doposiaľ najmladší študent) nastúpil v roku 1805 do námornej služby Spojených štátov. Na začiatku svojej služobnej dráhy bol pridelený do služby v oblasti Veľkých jazier, kde mal možnosť získať znalosti krajov, ktoré sa neskôr stali dejiskom mnohých jeho dobrodružných kníh. V roku 1810 sa oženil a v roku 1811 opustil vojenskú službu. Usadil sa na rodinnom statku v Cooperstowne a vydal svoje prvé diela, na ktorých možno poznať veľký vplyv anglického spisovateľa Waltra Scotta. V roku 1825 odcestoval do Európy. Nejaký čas sa zdržiaval v Anglicku a potom žil ako konzul dva roky vo Francúzsku, precestoval Nemecko, Švajčiarsko a Taliansko. V roku 1833 sa vrátil do Ameriky a pokračoval vo svojej literárnej činnosti. Zomrel 14. septembra 1851 v Cooperstown.

Počas svojho života napísal tridsať románov. Prvé dielo vydal anonymne, išlo o nie príliš úspešnú prvotinu Precaution (Opatrnosť), silno ovplyvnenú dielom Jane Austenovej. Ale už jeho druhé dielo o rok neskôr (1821), historický román The Spy (Vyzvedač), napísaný v duchu Waltera Scotta z obdobia  americkej vojny za nezávislosť, zaznamenal pomerne slušný úspech. V roku 1823 zahájil Cooper vydávanie svojej preslávenej románovej pentalógie Leatherstocking Tales (Príbehy Koženej pančuchy) o osudoch bieleho zálesáka Nattyho Bumppa, a to jej dejovo štvrtou časťou The Pioneers (Priekopníci). V roku 1824 nasledoval prvý americký román s námornou tematikou The Pilot (Lodivod), ktorý sa vracal námetom opäť k bojom o nezávislosť. Po dnes už takmer zabudnutom románe Lionel Lincoln z roku 1825 (opäť z bojov o nezávislosť) vydal Cooper v roku 1826 svoje najslávnejšie dielo, román The Last of the Mohicans (Posledný Mohykán), dejovo druhú časť pentalógie Príbehy Koženej pančuchy. Počas svojho pobytu v Paríži napísal ďalšie dve knihy - dejovo záverečnú piatu časť Príbehov Koženej pančuchy, román The Prairie (Préria), ktorý vyšiel v roku 1827, a dobrodružný román The Red Rover (Červený pirát) z toho istého roku, ktorý tvorí príbeh odohrávajúci sa opäť v dobe, kedy sa rozhodovalo o nezávislosti Spojených štátov. Menej známa je jeho trilógia romantických historických románov The Bravo (Vrah) z roku 1831, Heidenmauer, or The Benedicitines (Pohanský múr alebo Benediktíni) z roku 1832 a román The Headsman (Kat) z roku 1833. Pokračoval v písaní o farmároch a pokračoval v tvorbe námorných príbehov.

Okrem románov napísal Cooper napríklad Dejiny vojenského námorníctva Spojených štátov, dielo Americký demokrat , v ktorom vyjadril svoje politické názory a sociálne vízie, Dejiny Cooperstownu a Životy vynikajúcich dôstojníkov amerického vojenského námorníctva.
(Zdroj: wikipedia)

viac

Poslední Mohykán


Kritici dnes s oblibou hovoří o silném příběhu jako o základu filmu či literárního díla, pokud má oslovit příjemce. To zde čtenář najde. Najde zde i klasické popisy přírody, postav a jejich charakterů. Najde zde toleranci, ale i střet kultur. A v neposlední řadě to hlavní: romantické ztvárnění smyslu pro čest, statečnost, zodpovědnost i patos…
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

dostupné aj ako:

Poslední Mohykán


V osmnáctém století o nadvládu nad severoamerickým kontinentem soupeřily koloniální velmoci Francie a Anglie. V tomto krutém boji vojska znepřátelených stran často využívaly schopností a znalostí indiánských kmenů a také zkušeností bílých lovců a stopařů. Jeden z nich, zálesák Sokolí oko společně s Mohykány Čingačgúkem a jeho synem Unkasem, vyrazí na nebezpečnou výpravu, jejímž cílem je záchrana dcer britského plukovníka Munroa… Poslední Mohykán je nejznámější a nejoblíbenější knihou amerického spisovatele J. F. Coopera. Fascinující příběh se dočkal i několika filmových adaptací, ale řada skvělých zápletek a scén z knihy se do jejich scénářů nedostala.
Na sklade 1Ks
11,12 € 11,70 €

Vyzvědač


Píše se rok 1780 a nesmiřitelná válka amerických kolonií s Anglií o nezávislost je v plném proudu. Loajalista Harvey Birch souhlasí s nabídkou povstalců, aby je informoval o záměrech a pohybu britských jednotek. Nejde ovšem o příznivce krále Jiřího, náročné mise se ve skutečnosti ujímá velmi odvážný člověk, který také sní o nezávislých Spojených státech. Zvládne splnit nebezpečný úkol a vydrží neustálý tlak spojený s rolí dvojitého agenta? Napínavý Cooperův román Vyzvědač je odbornou veřeností považován za první americkou knihu literárního romantismu, která získala celosvětové uznání.
Na sklade 1Ks
13,35 € 14,05 €

dostupné aj ako:

Poslední Mohykán - audiokniha na CD


Poslední Mohykán je historicko-dobrodružný román, jedna z nejlepších indiánek všech dob. Příběh je situován do doby sedmileté války mezi Francouzi a Angličany, jejímž důsledkem byl konec koloniálního panství Francouzů na území dnešních Spojených států amerických. James Cooper popsal skutečnou historickou událost - masakr anglické posádky pevnosti William Henry indiány z kmene Huronů. Hlavním hrdinou románu je Unkas, syn náčelníka Čingačgúka. Proti němu a skupině jeho přátel stojí přeběhlík a zrádce Huron Magua, který se chce pomstít veliteli pevnosti plukovníkovi Munrovi za to, že jej kdysi nechal zbičovat a tím zostudit. Magua doufá, že pomstou získá svoji čest a bude se moci vrátit k Hurónům. V chaosu během masakru se zmocní Munrových dcer Alice a Cory. Román končí tragicky smrtí Cory a Unkase, kteří se do sebe zamilovali. Čingačgúk se tak stal posledním Mohykánem.
U dodávateľa
9,39 € 9,88 €

Červený pirát 3. vydanie


Dej dobrodružného historického románu Červený pirát sa odohráva väčšinou na mori a v dobe, keď sa rozhodovalo o nezávislosti Spojených štátov. Autor v ňom dokonale uplatnil svoje skúsenosti zo služby v námorných silách, keď opisuje zápas plachetnice s rozbúreným morom alebo hrôzostrašnú bitku vojenskej lode s pirátskou. Červený pirát bol postrachom amerických morí a predovšetkým anglických lodí, ktoré z duše nenávidel, keďže Angličania sa veľmi pyšne správali ku kolonizovaným krajinám, ku ktorým vtedy patrila aj jeho vlasť - Amerika. V príbehu hrá veľmi dôležitú úlohu dôstojník a neskôr aj lodný kapitán Harry Wider - pravým menom Harry Ark. Za záhadných okolností sa dostane na pirátsku loď a riskuje svoj život, aby zachránil životy svojich priateľov - najmä jednej krásnej ženy.
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Az utolsó mohikán - Elbeszélés 1757-ből


Az utolsó mohikán, a Bőrharisnya-történetek időrendben második kötete nemzedékek képzeletét ejtette rabul 1826-os megjelenése óta. Az Észak-Amerika vad tájain játszódó cselekmény középpontjában egy valóságos történelmi esemény áll, amikor 1757-ben a franciák indián szövetségesei a William Henry-erődöt feladó brit katonák és családtagjaik százait mészárolták le. E köré a véres incidens köré építi Cooper romantikus történetét fogságról, szerelmes vonzalomról és hősiességről, amelyben a mohikán Chingachgook és fia, Uncas sorsa elválaszthatatlanul összefonódik a parancsnok lányai, Alice és Cora Munro, valamint Sólyomszem, a határvidéki felderítő életével. Indián kerül szembe indiánnal, a fehérek brutális társadalma a mohikán civilizációval - abban, ahogyan a világ az amerikai indiánt látja, egyetlen írott szöveg sem játszott akkora szerepet, mint Az utolsó mohikán. James Fenimore Cooper (1789-1851) amerikai író. 1823-ban kezdte el írni legismertebb és legkedveltebb műveit, az indiánregény-ciklus öt darabját (Bőrharisnya, Az utolsó mohikán, A préri, Nyomkereső, Vadölő), melyeket a Nagy indiánkönyv néven ismerünk. Műveit Magyarországon jórészt ifjúsági átdolgozásokban adták ki. A regény teljes szövegét a modern olvasó Gy. Horváth László szöveghű fordításában élvezheti.
U dodávateľa
12,10 € 12,74 €

Nagy indiánkönyv


Vadölő, Sólyomszem, Bőrharisnya - ki ne hallotta volna ezeket a neveket, aki az indiánregényeket szereti? Natty Bumppót nevezik így indián barátai, az ő élettörténete fűzi egybe James Fenimore Cooper híres, öt regényből álló sorozatát, amely itt egy kötetben jelenik meg. Az észak-amerikai indiánok és a fehér telepesek harcáról, az angol-francia gyarmatosítók viszályairól szólnak ezek a kalandos, izgalmas történetek. Minden polcon ott a helye ennek a gyönyörű kötetnek, hisz annak is izgalmas kaland lesz, aki először kóstol bele ebbe a világba, és annak is, akinek újraolvasva nemcsak az indiánok kalandjai elevenednek meg, hanem a saját gyerekkora emlékei is. "Csingacsgukkal, Vadölővel és Unkasszal negyven évvel ezelőtt kötöttem barátságot. A Nagy indiánkönyv volt az első regény, amit végigolvastam. Amikor elkezdtem, még meg kellett pihennem minden egyes mondat után, így aztán a két vadász nagyon lassan ért oda a cölöpkastélyhoz. Amire Vadölő kiszabadult az irokézek fogságából, már faltam az oldalakat. Villanyoltás után, takaró alatt, zseblámpával a kezemben követtem a prérin az ellenség nyomait. Így tanultam meg élvezetből, sokat olvasni. Úgy is maradtam. Köszönöm, Csingacsguk, köszönöm, Cooper úr!" Nyáry Krisztián
U dodávateľa
21,42 € 22,55 €

Vadölő


A híres Bőrharisnya-sorozat első kötete magyar átdolgozásban. Az ifjúsági irodalomnak, de úgy is mondhatjuk: a világirodalomnak ez a klasszikus figurája, olvasónemzedékek eszményi hőse, fiatalemberként mutatkozik be az első kötetben. Vadölő, az fijú fehér vadász, a delavár indiánok között nőtt fel, ők nevelték bátorságra és mindenekfölött becsületre. Az ősrengeteg határán él, s magatartásával példát mutat a gátlástalanul előretörő fehér telepeseknek, valamint az általuk egymásra uszított indián törzseknek. Vakmerő kalandjai, hőstettei a csodálatos, akkor még érintetlen észak-amerikai erdőségekben játszódnak le, egy festői tó, a Kristálytükör partján. Erre a tóra építette cölöpházát Thomas Hutter, egy különös fehér öregember, s itt él lányaival a gyönyörű Judithtal és a szelíd Hettyvel. Közben háború dúl az angol és francia gyarmatosok között,a franciákkal szövetséges irokéz indiánok betörnek a Kristálytükör vidékére, és pusztulással fenyegetik a Hutter családot.
U dodávateľa
3,07 € 3,23 €

Lacná kniha Le dernier des Mohicans (-70%)


Au XVIIIe si?cle, la guerre fait rage entre Anglais et Français pour la conqu?te du Nouveau Monde. Un jeune officier anglais est chargé de conduire Alice et Cora chez leur p?re, le colonel Munro, dans son fort assiégé. Trahis par leur guide, attaqués par les Hurons, ils sont secourus par un vieux chef indien et son fils, Uncas, le dernier des Mohicans. Mais pourront-ils échapper ? la lutte sans merci que se livrent les tribus indiennes ? Un fascinant roman historique au moment de la naissance des Etats-Unis. Une aventure qui vous entraîne au plus pr?s de la vie sauvage et des derniers Indiens.
Na sklade 1Ks
3,30 € 11,00 €

Lacná kniha Vyzvědač (-70%)


Píše se rok 1780 a nesmiřitelná válka amerických kolonií s Anglií o nezávislost je v plném proudu. Loajalista Harvey Birch souhlasí s nabídkou povstalců, aby je informoval o záměrech a pohybu britských jednotek. Nejde ovšem o příznivce krále Jiřího, náročné mise se ve skutečnosti ujímá velmi odvážný člověk, který také sní o nezávislých Spojených státech. Zvládne splnit nebezpečný úkol a vydrží neustálý tlak spojený s rolí dvojitého agenta? Napínavý Cooperův román Vyzvědač je odbornou veřeností považován za první americkou knihu literárního romantismu, která získala celosvětové uznání.
Na sklade 1Ks
4,22 € 14,05 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Poslední Mohykán (-70%)


Kritici dnes s oblibou hovoří o silném příběhu jako o základu filmu či literárního díla, pokud má oslovit příjemce. To zde čtenář najde. Najde zde i klasické popisy přírody, postav a jejich charakterů. Najde zde toleranci, ale i střet kultur. A v neposlední řadě to hlavní: romantické ztvárnění smyslu pro čest, statečnost, zodpovědnost i patos…
Na sklade 1Ks
4,22 € 14,05 €

dostupné aj ako:

Posledný Mohykán


Dej románu Posledný Mohykán sa odohráva v čase, keď Francúzi a Angličania bojovali o kanadské a americké kolónie. V priebehu týchto bojov sa Francúzi často spájali s Indiánmi. Výsledky takýchto aliancií boli nepredvídateľné a často aj tragické. Dôležitú úlohu v románe hrá príroda a náboženstvo. Je to zároveň historický príbeh, dobrodružný román i romantická epizóda. Popis Unkasa ako posledného Mohykána symbolizuje blížiaci sa zánik indiánskej kultúry pod náporom európskej civilizácie, ktorý vyvrcholil za éry prezidenta Andrewa Jacksona v tridsiatych rokoch 19. storočia. V poslednom románe z pentalógie o Koženej pančuche, Préria, hlavný hrdina Natty Bumppo je už v pokročilom veku. Utiahol sa pred nastupujúcou civilizáciou do kraja prérií so starým psom a trávi čas lovením do pascí, lebo už nevládze poľovať. Zapletie sa do konfliktu medzi rodinou usadlíkov, Indiánmi a vojakom, ktorý hľadá svoju unesenú ženu. Román je koncipovaný ako záverečné dejstvo veľkej drámy a oplýva Cooperovou symbolikou. Dej sa odohráva v bezútešnej, pustej krajine, podfarbenej jesenným nádychom. Tón deja určujú hodnoty Cooperovho mýtu o počiatkoch Ameriky – sloboda a úcta k prírode.
Vypredané
5,83 € 6,14 €

OWC Last of the Mohicans


The second of Cooper's five "Leatherstocking Tales", this is the one which has consistently captured the imagination of generations since it was first published in 1826. Its success lies partly in the historical role Cooper gives to his Indian characters, against the grain of accumulated racial hostility, and partly in his evocation of the wild beautiful landscapes of North America which the French and the British fought to control throughout the 18th century. At the centre of the novel is the celebrated "massacre" of British troops and their families by Indian allies of the French at Fort William Henry in 1757. Around this historical event, Cooper built a romantic fiction of captivity, sexuality and heroism, in which the destiny of the Mohicans Chingachgook and his son Uncas is inseparable from the lives of Alice and Cora Munro and of Hawkeye, the frontier scout. The controlled, elaborate writing gives natural pace to the violence of the novel's action: like the nature whose plundering Cooper laments, the book's placid surface conceals inexplicable and deathly forces.
Vypredané
2,84 € 2,99 €

Last of Mohicans


The year is 1757. The English and the French are at war in North America. Two sisters Cora and Alice want to visit their father, General Munro. They begin their dangerous journey with the handsome English officer, Duncan Heyward and the Indian guide, Magua. On the way they meet friends and enemies, and many adventures. Some people will be heroes and some people will die. And what will happen to their friend Uncas, the last of the Mohican Indians?
Vypredané
5,23 € 5,50 €

The Last Of The Mohicans (Penguin Longman Reader L2)


Classic / American English Uncas is the last of the Mohican Indians. He is with his father and Hawkeye when they meet Heyward. Heyward is taking the two young daughters of a British colonel to their father. But a Huron Indian who hates the British is near. Will the girls see their father again?
Vypredané
5,42 € 5,70 €