! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Larry Crabb

autor

Plač duše


Autori objasňujú, ako sa v našich emóciách odhaľujú naše najzávažnejšie otázky o Bohu. Často kolíšeme medzi dvomi extrémami. Buď sa cítime vynikajúco, alebo celkom mizerne. Máme sklony nevšímať si svoje pocity, alebo s nimi zápasiť, akoby to boli naši nepriatelia. Ale všetky emócie, či už pozitívne, alebo negatívne, nám naznačujú pravú podstatu Boha.
Na sklade 3Ks
1,90 € 2,00 €

Uvnitř 2. vydání


Moderní křesťanství nabízí falešnou naději – úlevu od tíhy života a slibuje dokonalé štěstí již TEĎ. Není třeba vést vnitřní zápas nebo zvládnout nepokoj. Je třeba jen věřit, podrobit se, vytrvat, poslouchat. Důsledkem takového učení je předstírat, že už teď můžeme pociťovat to, co nám má poskytnout teprve nebe. Ne každý však tuto hru dokáže hrát dobře. Ti, jimž poctivost nedovoluje na takové předstírání přistoupit, pociťují někdy obavy, zda se nejedná o nedostatek víry. "Proč nejsem tak šťastný a vyrvnaný jako ostatní? V mém duchovním životě musí být nějaká chyba." Dr. Crabb hledá ve své knize cesty k pravdivému křesťanskému životu, při kterém se nemusíme přetvařovat, ale uprostřed reality, ve které žijeme, můžeme čerpat z jediného skutečného zdroje naplnění, kterým je Kristus.
Na sklade 2Ks
10,26 € 10,80 €

Když Boží cesty nedávají smysl


Náš život se neubírá vždy směrem, jaký jsme si vysnili. Tím spíše, když se věci začnou hodně komplikovat a my nechápeme, co se vlastně děje a co dělá Bůh v našem živote. Jaká je naše prvotní reakce? Snažíme se Bohu vzdorovat? Chceme utéct pryč? Nebo se rozhodneme mu důveřovat, i když se nám třesou kolena? V této silné knize zkoumá Larry Crabb tajemné Boží cesty v našich životech. Období, kdy prožíváme těžkosti a selhání, vidí jako příležitost a vyzývá nás, abychom se jí chopili a využili ji k našemu osobnímu růstu a zrání. Jsme pozváni k bližšímu zkoumání Božího jednání v našem životě právě ve chvílích, kdy Jeho blízkost vnímáme nejméně. Larry Crabb nás prostřednictvím příběhu tří velmi různorodých biblických postav vede na úzkou cestu ke spočinutí v náruči dobrého Boha, který má vždy plán pro náš život.
Na sklade 2Ks
9,79 € 10,30 €

Adamovo mlčení


Kde byl v biblickém příběhu Adam, když had pokoušel Evu? Byl Adam s Evou celou dobu, když ji had obelhával? Stál vedle své ženy a slyšel každé slovo? Pokud ano, musíme si položit zásadní otázku: Proč nic neřekl? Adam mlčel. Stál tam, slyšel a viděl vše, co se dělo, a neřekl ani slovo. Prohrál svůj první duchovní zápas. Selhal jako muž. Adamovo mlčení je počátkem selhání každého muže. Dnešní svět je plný mlčících mužů. Mužů, kteří nemají kontrolu nad svým životem, kteří jsou ovládáni zlostí, kteří propadají závislostem. Mužů, kteří se děsí zklamání, chaosu a nejistoty. Nastal čas, aby muži obnovili svůj hlas. Aby naslouchali Bohu. Aby našli novou, dosud nepoznanou sílu do života a do nápravy poškozených vztahů. A také aby v pravý čas mluvili a kráčeli do nebezpečné nejistoty s důvěrou a moudrostí, která pochází od jejich Stvořilete.
Na sklade 2Ks
11,24 € 11,83 €

Adamovo mlčení


Na osobním příběhu tří naprosto odlišných mužů (vedle Larryho Crabba přispěli ke knize ještě Al Andrews a Don Hudson) ilustruje autor skutečnost, jak velice bolestivé je dozrát ve skutečného muže a otce. Kniha povzbuzuje muže k tomu, aby se nebáli přijmout zodpovědnost za své jednání a vstupovali do smělých rozhodnutí.
Vypredané
7,44 € 7,83 €

Osobnost člověka její potřeby a cesty k jejich naplnění


Mnohí ľudia sú zmätení svojím vlastným správaním. Prečo? Prečo sa nám nedarí napriek našim najlepším zámerom plniť naše predsavzatia? Autor predkladá vlastnú predstavu o vnútorných potrebách, motivácii a štruktúre osobnosti a približuje model základn ých princípov psychologického poradenstva.
Vypredané
5,67 € 5,97 €

Umění přiblížit se


Umění přiblížit se (uzdravení pro nás a naše vztahy) Vo svojom najvýznamnejšom diele od vydania mimoradne úspešnej knihy UVNITŘ dr. L. Crabb nadväzuje na svoju celoživotnú prácu v oblasti psychoterapie a zaujíma priekopnícky prístup k uzdravovaniu hlbokých rán na duši prístup ktorý kladie dôraz na vytváranie dôverných uzdravujúcich vzťahov v našom živote. Autor hľadá príčiny naších problémov ktoré spočívajú najmä v tom že: - spoliehame predovšetkým na vlastné zdroje; - snažíme sa mať absolútnu kontrolu nad všetkými udalosťami; - pokúšame sa za každú cenu minimalizovať riziko ohrozenia vlastnej identity; - zaujímame sa predovšetkým uspokojovaním svojich okamžitých potrieb; - so svojími problémami sa izolujeme od druhých.
Vypredané
10,10 € 10,63 €

Naděje v utrpení


Co potřebuje kdokoli z nás, když prochází nějakým těžkým zápasem? A kdo mu může pomoci? Opravdu nechceme věřit tomu, že by byl nějaký problém nezvládnutelný. Tvrohlavě předpokládáme, že se - když ne dneska, tak určitě zítra - někde musí najít někdo, kdo bude našemu problému rozumět, aže díky jeho vysvětlení bude jasné i řešení. Autoři, kteří se specializují na psychologické poradenství, ve své práci nejprve identifikují příčiny problému, jimiž jsou disfunkční rodina, osobní selhání, biochemické poruchy organismu, neuspořádaný rodinný život, potíže v duchovním růstu. Zároveň hledají cesty k jejich řešení prostřednictvím osobního rozhodnutí, podpory ze strany rodiny a přátel, odborné pomoci kvalifikovaného specialisty a osobního vztahu s Bohem.
Vypredané
9,15 € 9,63 €

Rozbité sny


Každý z nás sní své skromné sny a netušíme, že jsou nějaké lepší. Sníme o krásném manželství, talentovaných dětech, pevném zdraví a dostatku peněz, jež nám dovolí, abychom si život opravdu vychutnali. Sníme o smysluplné práci a příležitostech měnit svět k lepšímu. To vše jsou dobré věci. Je zcela přirozené, že po nich toužíme. Problém tkví v tom, že je považujeme za věci nejlepší. Právě proto nám Bůh říká, že jsme bláhoví. Dobrý život už není největším požehnáním. Vlastně jím nebyl nikdy. Největším požehnáním je teď setkání s Bohem. My to ale nevidíme. Bůh se tedy pouští do práce a chce nám pomoci, abychom viděli jasněji. Jeden ze způsobů, jímž na nás pracuje, spočívá v tom, že dovolí, aby se nám ty skromnější sny zhroutily. Dovolí, aby nás to bolelo, a nezasahuje, aby nás z toho dostal.…
Vypredané
9,16 € 9,64 €

Přibližte se k Bohu...


Na Starej ceste života, ako ju popisuje autor úspešných kníh, psychológ a duchovný sprievodca Larry Crabb, „ste sa rozhodli, že môžete dosiahnuť to, po čom v živote najviac túžite, a robíte všetko preto, aby ste to dosiahli“. Naproti tomu na Novej ceste života „ste spoznali, že to, po čom najviac túžite, vlastnými silami dosiahnuť nemôžete. Rozhodli ste sa teda dôverovať Bohu, že vás uspokojí on sám. Chcete Boha. Neuspokojte sa s ničím menším – dokonca ani s jeho požehnaniami“. Stará cesta – spôsob, akým si väčšina kresťanov definuje život a hľadá naplnenie – je od základov zlá a škodlivá. Vyčerpáva nás, zväzuje a zanecháva v nás pocit, že Boh je ďaleko. Nová cesta však prináša skutočnú slobodu a občerstvenie, pretože nám umožňuje osobne sa približovať k Bohu. Nechajme Larryho Crabba, aby nám otvoril oči, myseľ a srdce pre Novú cestu života, aby sme mohli začať prežívať skutočnú slobodu v Ježišovi Kristovi.
Vypredané
10,73 € 11,29 €

Řeč duše


Většina z nás dělá po léta vše pro to, abychom se nemuseli podívat zblízka na svou duši. Netoužíme seznámit se příliš důvěrně sami se sebou a se světem, v němž žijeme. Máme strach, že kdybychom poznali, co vlastně chceme a co vlastně máme, kdybychom věděli, co se v naší duši děje, vzdali bychom to nebo bychom zešíleli nebo se možná stali náboženskými fanatiky…
Vypredané
10,40 € 10,95 €

Rozbité sny


V každé generaci je jen hrstka lidí, kteří věří, že poznání Boha váží víc než jakékoli jiné požehnání. A zdá se, že ti, kdo tomu opravdu věří, na to přišli jen prostřednictvím utrpení. Než se objeví radost, musí být štěstí násilím odňato. Jinak nedoceníme ty sny, jejichž naplnění vede ke skutečné radosti. Je tragické, proplouvají-li křesťané životem, aniž jim dojde, že jejich štěstí sa v ničem neliší od štěstí nevěřících, jimž se zrovna daří dobře. Obávám se, že milionům křesťanů to nedochází, a tak dál pijí ředěný mošt, ačkoli by mohli pít vynikající víno. Nejsem si však jistý, zda na to lze přijít jinak než tím, že projdeme bolestí rozbitých snů. Naše sny sa nehroutí pouhou náhodou. Rozbíté sny jsou součástí většího obrazu, jendou z mnoha kapitol delšího příběhu. A Duch svatý používa bolest rozbitých snů k tomu, aby nám pomohl odhalit naši touhu po Bohu, a vede nás, abychom začali snít náš největší sen.
Vypredané
8,73 € 9,19 €