! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Tamás Csiffáry

autor

Erdély 1000 éve


Ez a gyönyörű színes album egy varázslatos világba csábítja az olvasót, ahol az érdekes leírások és a sok színes kép ötvözetében megismerhetjük Erdélyt és az erdélyi magyarság történetét. Beszélhettünk Erdély történetéről a középkorban, mert a középkori állam az egyéni, testületi és területi mentességekkel a korona területén belül a részeknek is bizonyos önállóságot engedtek. Beszélhettünk Erdély történetéről a fejedelmek alatt; jóllehet ez a fejedelemség nem természetesen fejlődött a magyar állam organizmusából; idegen hatalom teremtette és tartotta fenn. Bölcsőjét a török hódoltság ringatta, életét a török iga összetörése oltotta ki. A középkori államrend eltörlése után, azonban a jogegyenlőség és népfenség elvének proklamálásával a modern Magyarországot nem lehetett másképp felépíteni, csak az államegység és nemzetegység alapján, miként ez történt a XIX. században. A XX. század aztán újra szenvedéssel és vérrel írta át Erdély és Magyarország történetét. A magyar identitás parancsa Erdélyt újra a magyar szívekbe akarta oltani: ez lehet a jövő, és azt tűztük ki feladatunknak, hogy bemutassuk mindenkinek Erdély múltját és történelmét, mely sokban azonos a mi múltunkkal és történelmünkkel.
Vypredané
9,49 € 9,99 €

Magyar királyok könyve


A múlt század legnagyobb mesélőinek tollából olvashatunk királytörténeteket
Vypredané
5,84 € 6,15 €

Világirodalmi lexikon A-Z-ig


A világirodalom több ezer éve alatt alkotók tízezrei fáradoztak azon, hogy a világot a lehető legjobban a lehető legtöbb szemszögből ismertessék meg azokkal, akik az élet "megélése" mellett annak "megértésére" is vágynak: az olvasókkal. Jelen kiadványunk közülük emel ki több ... Folytatás ›› mint 5000 alkotót, hogy néhány rövid szócikkben vezesse be az érdeklődőt az irodalom összetett világába. Kiadványunkban a világirodalom fogalmát összegző és nem kritikai értelemben éri tetten az olvasó, tehát arra törekedtünk, hogy a mai kor számára a legjelentősebb alkotók feltétlen helyet kapjanak enciklopédiánkban, melynek forgatásához ez úton is jó szórakozást kívánunk. A(z) Világirodalmi lexikon A-Z-ig Könyv szerzője Csiffáry Tamás.
Vypredané
2,84 € 2,99 €

Magyar-Német,Német -Magyar Kéziszotár


A mai rohanó világban egyre fontosabb szerepet tölt be az idegen nyelv ismerete. A német nyelvet napjainkban már egyre többen beszélik, tanulják, használják. Ez a szótár elsősorban azok számára készült, akik most ismerkednek a német nyelvvel, továbbá azoknak, akik szeretnének előrehaladni ... Folytatás ›› a német nyelvtanulásban. Hasznát vehetjük a mindennapi élet során felbukkanó német szavak megértésekor is. Könyvünket mindenki egyszerűen és gyorsan használhatja a regiszteres kiadás és a logikus felépítés segítségével. A német nyelvben a névelők, a melléknevek, a főnevek és a tulajdonnevek ragozódnak, ebből kifolyólag kiemelt szerepet kaptak szótárunkban. Ezenkívül tartalmazza a fontosabb rövidítéseket, kifejezéseket és az általános kifejezéseken kívül a szakirodalomban, az üzleti életben, továbbá a számítástechnikában előforduló szavak közül a legfontosabbakat. A(z) Német-Magyar - Magyar-Német kéziszótár (Könyv) szerzője Csiffáry Tamás.
Vypredané
13,16 € 13,85 €

Olasz-Magyar Magyar Olasz kéziszótár


Az élet számos területén - a szakirodalom, az üzleti élet és a nemzetközi kommunikáció elengedhetetlen eszköze az olasz nyelv. Egyre többször találkozunk a munkánk során is azzal, hogy egy olasz szó magyar megfelelője nem jut az eszünkbe. Kiadónk szerkesztésében megjelenő olasz szótár segítséget nyújt a nyelvtanulóknak, nyelvtanároknak, fordítóknak és mindazoknak, akik munkájuk során használják az olaszt. Szótárunk több mint 15000 címszót tartalmaz. Komoly segítséget jelentenek a nyelvtani táblázatok és a regiszteres rendszer, mely jelentősen megkönnyíti a szótár használatát. Csiffáry Tamás főiskolai tanár a nagymúltú Kőrösi Sándor (1910-ből) és Kastner Jenő (1930-ból) klasszikus szótárának szókészletéből állította össze e kiadványt. A nyelvtani rész 2002-es helyesírás alapján készült.
Vypredané
6,94 € 7,30 €

Német-magyar, magyar-német kéziszótár


A mai rohanó világban egyre fontosabb szerepet tölt be az idegen nyelv ismerete. A német nyelvet napjainkban már egyre többen beszélik, tanulják, használják. Ez a szótár elsősorban azok számára készült, akik most ismerkednek a német nyelvvel, továbbá azoknak, akik szeretnének előrehaladni a német nyelvtanulásban. Hasznát vehetjük a mindennapi élet során felbukkanó német szavak megértésekor is. Könyvünket mindenki egyszerűen és gyorsan használhatja a regiszteres kiadás és a logikus felépítés segítségével. A német nyelvben a névelők, a melléknevek, a főnevek és a tulajdonnevek ragozódnak, ebből kifolyólag kiemelt szerepet kaptak szótárunkban. Ezenkívül tartalmazza a fontosabb rövidítéseket, kifejezéseket és az általános kifejezéseken kívül a szakirodalomban, az üzleti életben, továbbá a számítástechnikában előforduló szavak közül a legfontosabbakat.
Vypredané
6,94 € 7,30 €

4 nyelvű zsebszótár


A kötet közel 4000 szót tartalmaz, a magyar szavak mellett három idegen nyelvi megfelelőt (angol, német, francia) találhatunk.
Vypredané
2,19 € 2,30 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha 4 nyelvű zsebszótár (-50%)


A kötet közel 4000 szót tartalmaz, a magyar szavak mellett három idegen nyelvi megfelelőt (angol, német, francia) találhatunk.
Vypredané
1,15 € 2,30 €

dostupné aj ako: