Dan Fox

autor

Naučte se ADO.NET za 21 dní


Technologie ADO.NET ztělesňuje knihovnu tříd dodávaných s Visual Studiem .NET, která umožňuje programátorům pracovat s daty uloženými nejčastěji v relačních databázích. Účelem této knihy je vysvětlit všechny důležité vlastnosti a funkce ADO.NET především začínajícím tvůrcům podnikových a internetových aplikací ve VS .NET. Vhodná je pro programátory jak v jazyce VB .NET, tak i C#, kteří znají základní principy relačních databází a programování pro .NET Framework. Ve 21 opatrně dávkovaných lekcích zkušený autor postupně seznamuje čtenáře s architekturou i syntaxí ADO.NET a samozřejmě i s jeho využitím při programování moderních distribuovaných a webových aplikací. Pro ověření nabývaných znalostí jsou za každou lekcí připraveny kontrolní otázky a odpovědi. Kniha je vyplněna krátkými, avšak ucelenými příklady v jazycích VB .NET a C#, přehledy významu jednotlivých metod a vlastností, erudovanými poznámkami a drobnými případovými studiemi, které čtenářům v krátkosti objasní související problémy, přinesou užitečné tipy či upozornění a odkáží na další vhodné zdroje. Kniha jako celek vás tak postupně provede všemi podstatnými tématy a úlohami, přičemž zůstane přehlednou příručkou pro pozdější dohledání potřebných informací. Práce s datovými sadami (DataSet) Synchronizace objektů DataSet se zdrojem dat Práce s různými poskytovateli dat pro .NET Tvorba komponent pro přístup k datům pomocí ADO.NET Použití ADO.NET ve formulářích Windows a webových formulářích ASP.NET Programování v ADO.NET nezávislé na poskytovateli dat a databázi Zpracování distribuovaných i lokálních transakcí a sdílení datových spojení Pochopení kde, jak a proč používat datové sady a snímače dat (data readers) Využití ADO.NET ve webových službách XML O autorovi: Dan Fox, Microsoft Certified Solutions Developer, Systems Engineer a Trainer, je technickým ředitelem firmy Quilogy a působí jako konzultant, lektor a vedoucí konzultant mnoha projektů integrujících Visual Basic, Visual InterDev, SQL Server, MTS, COM+ a ADO. Je známým sloupkařem v .NET Magazine, přispěvatelem do řady dalších časopisů a autorem dvou knih. Přednáší na konferencích jako TechEd nebo Developer Days řadu témat včetně přístupu k relačním databázím – jeho hlavního zaměření.
Vypredané
21,03 € 22,14 €