! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Ruth

autor

Gainsborough


Thomas Gainsborough byl jedním z nejvýznamnějších anglických portrétistů a krajinářů 18. století. jeho moderní styl malby založený na emocích byl sice terčem kritiky současníků, mezi jinými i sira joshuy Reynoldse, ale Gainsborough si díky němu vydobyl výjimečné místo v uměleckém světě, jemuž vévodil strnulý akademismus, a získal si obrovský obdiv celé anglické společnosti.
U dodávateľa
11,35 € 11,95 €

Botticelli


Sandro Botticelli (1444/45-1510) proslul jako jeden z největších mistrů italské renesance. Působil ve službách nejmocnějších představitelů italských městských států. Mezi jeho zákazníky patřili téměř všichni členové rodu Medicejských. Jeho mistrovská díla odrážejí pohled tehdejších elit na sebe sama a pro nás jsou dodnes ztělesněním krásy a vytříbenosti.
U dodávateľa
11,35 € 11,95 €

Caravaggio


Život a dílo Michelangela Merisiho známého jako Caravaggio (1571-1610) jsou pozoruhodnější než většiny umělců jeho doby. Caravaggio překonal renesanční konvence: nezajímal ho ideál krásy ani posouvání hranic reality. Jeho mistrná práce se světlem a stínem a revoluční přístup k sakrálním a profánním tématům vnesly do umění nový vítr a učinily z Caravaggia průkopníka baroka.
U dodávateľa
11,35 € 11,95 €

Dürer


Ponad 250 ilustracji ukazuje wyjątkowe spektrum twórczości Albrechta Dürera. Grafiki, rysunki, akwarele, malarstwo olejne i teksty przedstawiają życie i dzieło jedynego w swoim rodzaju genialnego artysty.
Vypredané
11,35 € 11,95 €

Tintoretto


Tintoretto shaped the artistic appearance of his hometown, Venice, like no other Renaissance artist. His works remain foundational for the European aesthetic. More than 180 pieces offer a fascinating insight into this artist's genius.
Vypredané
11,35 € 11,95 €

Renaissance 1420 - 1600


During the origin of Renaissance painting in Italy, a world view was revived that enabled man to determine his own existence. In painting, new themes developed along with an orientation toward representing reality. This naturalism was influenced by Dutch painting from around 1450, and as the fifteenth century transitioned into the sixteenth, Rome followed Florence as the center of the Renaissance. Shortly thereafter, the new style radiated to other countries. In northern Europe, the Renaissance combined with late medieval currents, which also placed earthly existence at the center of attention. Renaissance 1420-1600 shows with more than 400 works an overview of the most important paintings of the era.
Vypredané
37,91 € 39,90 €