Daniel Ladislav

autor

Notopis I


Na sklade 1Ks
2,68 € 2,82 €

Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu 1. díl


Flauto Dolce I. - Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu
Na sklade 1Ks
11,69 € 12,30 €

Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu 3. díl


Dvojjazyčná česko-nemecká kniha.
U dodávateľa
11,69 € 12,30 €

Intonační cvičení I


jedinečná pomůcka při zvládání intonačních cvičení - a) Diatonika dur b) Diatonika moll
Na sklade 1Ks
2,87 € 3,02 €

Metodika hudební výchovy


Jaká by měla být hudební výchova na základních školách? Dá se to shrnout do následujících čtyř požadavků: Naučit žáky krásně zpívat, aby jim zpěv přinášel silné estetické zážitky. K tomu slouží systematický hlasový výcvik na základě hlasového tónu. Maximálně rozvinout hudební schopnosti žáků. To se děje výcvikem intonačním, rytmickým a improvizací. Dát dětem radost ze zpěvu a hudby, aby se na hodiny hudební výchovy těšily. K tomu slouží hra na hudební nástroje (orffovy nástroje, zobcová flétna, keyboardy) a pohyb s hudbou. Poslechem hudby vychovávat kulturního posluchače hudby všech forem, žánrů a období. Z toho se dá usoudit, co musí hudební výchova obsahovat. Rozdělíme-li to úměrně věkovým možnostem do jednotlivých ročníků, máme jasnou představu, jak by měla hudební výchova vypadat. Učitel, který chápe důležitost hudební výchovy, hudebně je připraven a chce dát dětem i sobě radost z hudby, najde v jednotlivých kapitolách vše další k tomu, aby uměl učinit hudební výchovu nejpřitažlivějším předmětem. Publikace je určena zejména pedagogům-učitelům hudební výchovy, kteří dobře vědí, jak důležitou součástí hudební výchovy je metodika. Bez kvalitní metodiky nelze docílit těch nejlepších výsledků. Metodika je skutečné know-how učitele. Publikace shrnuje celoživotní vědecké zkušenosti autora-vysokoškolského profesora. Je návodem jak při co nejmenší námaze dosáhnout co nejlepších výsledků.
Vypredané
7,95 € 8,37 €