Knižné kamarátstva

David Bann

autor

Polygrafická příručka


Polygrafická příručka slouží jako jedinečný, praktický a přehledný zdroj, který dokáže odkrýt a objasnit každý aspekt produkce tisku od tradičních i specializovaných tiskových a vázacích technologií přes staré i nové materiály až po nejprozíravější a nejpoučenější analýzy současných budoucích produkčních procesů pro digitální rozvržení a tisk.
Na sklade
18,95 € 19,95 €

Polygrafická príručka


Polygrafická príručka – praktický a výstižný zdroj informácií, ktorý odhaľuje všetky aspekty polygrafickej výroby od tradičných a špecializovaných techník tlače a dokončovacieho spracovania cez nové i staršie materiály až po súčasný stav a trendy digitálnej grafiky a tlače. Kniha ponúka čitateľovi detailné a praktické vysvetlenie kľúčových pojmov, výrobných postupov, technológií tlače a polygrafickej výroby od tradičných techník až po digitálnu tlač a elektronické publikovanie, analýzu súčasnej polygrafickej výroby, jej fungovanie, dôležitosť technologických postupov pri príprave dizajnu i samej výrobe či detailné objasnenie každého kroku výrobného postupu od plánovania výroby, výberu vhodných materiálov, nákupu tlače, grafických a zalamovacích softvérov, dodávateľsko-odberateľských vzťahov, problematiky globálneho trhu až po dokončovaciu výrobu a distribúciu. Kniha osloví nielen profesionálov, ale aj laikov, ktorí prichádzajú do styku s polygrafiou.
Vypredané
18,95 € 19,95 €

All New Print Produstion Handbook


Now fully updated and revised to include the latest hardware and software standards, The All New Print Production Handbook is a unique, practical and incisive reference resource revealing and explaining every aspect of print production. Traditional and specialist printing and binding techniques are discussed in detail, and the book also provides a forward-looking and insightful analysis of current and next-generation digital layout and print production processes. Every stage of the creative process is explained in clear, concise text, accompanied by color diagrams: From concept and planning through digital workflow, color management, font and image usage, to file formats, proofing, paper selection, signatures and extent, printing techniques, finishes, post production, and distribution. Covering all print products from bespoke limited editions to locally produced low-cost items, The All New Print Production Handbook is the bible of print production for industry professionals and students alike.
Vypredané
22,75 € 23,95 €