De Alain

autor

Filosofie v období středověku


Autor předkládá v této knize souvislý esej o komplexní historičnosti středověké filosofie v jejích institucionálních a politických rámcích. De Liberova kniha je významnou měrou zaměřena polemicky proti obvyklým synoptickým prezentacím středověkého myšlení" v singuláru; autorovým úmyslem rozhodně není podat učebnicově vyrovnaný přehled všech významných postav a témat. Jeho hlavní snahou je představit různé konstelace toho, jak staletími označovanými za středověká procházelo antické dědictví a získávalo v křesťanském, islámském i židovském kulturním prostředí nové akcenty a podoby.
U dodávateľa
26,26 € 27,64 €

Dejiny filosofie 5 stredovek


Nejnovější dějiny středověké filozofie zahrnující vedle latinské i byzantskou, židovskou a arabskou tradici.
Vypredané
23,58 € 24,82 €