Edward Bono

autor

A kreatív elme


Képzeljük el, hogy valamit azonnal meg kellett oldanunk, egy ragyogó ötletet vár tőlünk a főnök, de a világon semmi nem jut eszünkbe... Ilyenkor kellene valami, ami meggyújtja azt a bizonyos szikrát... De vajon hogyan késztethető működésre az "isteni szikra"? Lehet-e képezni magunkat az ötletességre? Korunkban, amely egyre több szellemi önállóságot követel a munkában és a mindennapi életben egyaránt, a kreativitás lett az egyik legfontosabb "munkaeszköz". A pszichológia és a pedagógia régi alapkérdése immár szinte mindenkit személyesen érintő dilemmává vált: vajon tanulható és fejleszthető-e a kreativitás? Edward de Bono válasza egyértelmű igen! A kreativitás tanulható, fejleszthető és alkalmazható képesség - vallja a kreatív gondolkodás guruja. Bárki bármely helyzetben képessé válhat a legjobb lehetőségek és megoldások megteremtésére - csak szorgalmasan és rendszeresen élezni kell kreatív elméjét. Ehhez ajánl könyvünk 62 szellemes gyakorlatot - vagy talán helyesebben: játékot -, amelyekkel, bízvást állíthatjuk, nemcsak tanulni, de szórakozni is fog, aki rászánja magát az elvégzésükre.
Vypredané
12,79 € 13,46 €

Laterális gondolkodás


Mit tehetünk, ha a bevált módon nem találunk megoldást egy problémára?

A kreatív gondolkodás szaktekintélye bestseller könyvében bemutatja a laterális gondolkodás alapjait. Kiderül, miként sajátíthatjuk el ezt a készséget, amelynek segítségével újszerű látásmóddal, egyszerűen és hatékonyan oldhatunk meg problémákat, valamint könnyedén gyárhatunk új ötleteket.

Edward de Bono az Oxfordi, a Cambridge-i és a Harvard Egyetemen is tart előadásokat. Nobel-díjas kiválóságok és a világ vezető egyaránt szívesen fordulnak hozzá tanácsért. Számos sikerkönyv - köztük A csodálatos elme, A kreatív elme, A hat értékmedál - szerzője.
Na sklade
10,86 € 11,43 €

Šest klobouků aneb Jak myslet


U dodávateľa
15,58 € 16,40 €

Tanítsd meg önmagad gondolkodni!


A gondolkodás életünk legfontosabb mindennapi tevékenysége. Ha a gondolkodás természetes és könnyű volna, valamennyien zsenik lennénk. Ahhoz képest, hogy milyen fontos szerepe van a problémamegoldásban, a döntéshozatalban, a tervezésben és a helyzetf
elismerésben, viszonylag kevés figyelmet szentelünk a fejlesztésére. Pedig ebben is készséget kell szerezni, akárcsak a síelésben vagy az ácsmesterségben. Kerékpározni kezdetben fáradtságos és kényelmetlen, de ha már tudjuk, hogyan kell, könnyű és ha
sznos. Az emberi agy kiváló emlékezőberendezés, de ugyanúgy, mint a számítógéphez, szoftver kell ahhoz, hogy ezt "gondolkodóberendezéssé" tegyük.
A gondolkodás legfontosabb eleme az irányított figyelem. Edward de Bono e könyvében a gondolkodás igen e
gyszerű, ötlépcsős működését mutatja be, ami éppen ezt segíti elő. Minden egyes szakaszban olyan segédeszközök vannak, amelyek megkönnyítik az átlépést a következő gondolkodási fázisba.

Vypredané
11,69 € 12,31 €

Gondolkozz! ...mielőtt túl késő


Edward de Bono a "még gondolkodó emberek" egyre fogyatkozó rétege által hosszú ideje aggodalommal figyelt problémára hívja fel a figyelmet: rohanó világunkban az eredeti és gyakorlatias problémamegoldó gondolkodás veszélyesen elsatnyult.
A szerző sze
rint azért nem tudunk megoldást találni a globális problémákra, mert a gondolkodás maga is a megoldandó globális problémák közé tartozik. Sőt mi több: a globális problémák gyökere eltompult elménkben keresendő.
A mai ember úgy gondolkodik -érvel de B
ono egy hasonlattal- mintha az autóját vezetve a mozgásba lendíthető négy kerék közül csupán egyetlenegyet használna. Ez az egy "agykerék" a hagyományos, konvencionális gondolkodás motorja. Ez bőven elég a napi rutintevékenységek elvégzéséhez, vagy a
kár a Google-on való kereséshez, de nem elegendő a valódi problémamegoldáshoz.
De Bono professzor ezzel a könyvével is gyakorlati segítséget kíván nyújtani a konstruktív és újító jellegű gyakorlatias gondolkodás elsajátításában, amiről itt is ugyanaz
t vallja, mint eddigi műveiben: ötletalkotó gondolkodásunk jó technikákkal edzésben tartva éppúgy kondícióba hozható, mint bármelyik izmunk.

Vypredané
12,79 € 13,46 €

I am Right-You are Wrong


"I Am Right, You Are Wrong" is the classic work about choice in business and in life from world-renowned writer and philosopher Edward de Bono. Most of our everyday decision-making tends to be confrontational. Whether in large meetings, one-to-one or even in our own heads, opposite view points are pitted against each other. Ultimately, there must be a winner and a loser. In "I Am Right,You Are Wrong", lateral-thinking guru Edward de Bono challenges this 'rock logic' of rigid categories and point-scoring arguments which is both destructive and exhausting. Instead he reveals how we can all be winners. Clearer perception is the key to constructive thinking and more open-minded creativity. In overturning conventional wisdom, Edward de Bono will help you to become a better thinker and decision maker. "An inspiring man with brilliant ideas. De Bono never ceases to amaze with his clarity of thought". (Sir Richard Branson). Edward de Bono invented the concept of lateral thinking. A world-renowned writer and philosopher, he is the leading authority in the field of creative thinking and the direct teaching of thinking as a skill. Dr de Bono has written more than 60 books, in 40 languages, with people now teaching his methods worldwide. He has chaired a special summit of Nobel Prize laureates, and been hailed as one of the 250 people who have contributed most to mankind. Dr de Bono's titles include classic bestsellers such as "Six Thinking Hats", "Lateral Thinking", "I Am Right You Are Wrong", "Teach Yourself How To Think", "Teach Your Child How To Think", and "Simplicity".
Vypredané
10,40 € 10,95 €

I am Right, You are Wrong


I Am Right, You Are Wrong is the classic work about choice in business and in life from world-renowned writer and philosopher Edward de Bono. Most of our everyday decision-making tends to be confrontational. Whether in large meetings, one-to-one or even in our own heads, opposite view points are pitted against each other. Ultimately, there must be a winner and a loser. In I Am Right, You Are Wrong, lateral-thinking guru Edward de Bono challenges this 'rock logic' of rigid categories and point-scoring arguments which is both destructive and exhausting. Instead he reveals how we can all be winners. Clearer perception is the key to constructive thinking and more open-minded creativity. In overturning conventional wisdom, Edward de Bono will help you to become a better thinker and decision maker. "An inspiring man with brilliant ideas. De Bono never ceases to amaze with his clarity of thought." (Sir Richard Branson).
Vypredané
12,34 € 12,99 €

Conflicts


Think, don't fight.

In today's world we use an out of date thinking system to navigate our way through modern society, especially when it comes to conflicts and disagreements.

Conflicts argues that instead of our age old system of debate we should adopt what de Bono calls a `design idiom' and use lateral thinking to navigate a feud. If two parties think their argument is best, we should be introducing a third party role. De Bono explains how this concept of triangular thinking and map making is the way forward.

By highlighting how the current system holds us back and offering practical alternatives De Bono paves the way for a fundamental shift in conflict resolution.
Vypredané
14,73 € 15,50 €

Serious Creativity


If you want to be the best, focus on your most valuable asset: the power of your creative mind. As competition and the pace of change intensify, companies and individuals need to harness their creativity to stay ahead of the field. Under pressure, pe
ople often think they can't be creative; many more are convinced they are not creative at all because they have never been 'arty'. Creative genius Edward de Bono debunks these common notions in this remarkable book. He shows how creativity is a learnable skill - one that everyone can use to improve their performance. He then explains how you can unlock your own creativity to reap the personal and professional rewards it will bring. It helps you learn how to: be creative on demand with de Bono's step-by-step approach; add value to ideas and turn them into financial assets; boost creativity with the power of lateral thinking; and, break free from old ways of thinking with creative challenging.
Vypredané
12,83 € 13,50 €

Hat keret A figyelem tudatos irányításához


Az információk özöne, amelyben élünk, könnyűvé teszi a hozzájutást az ismeretekhez, hírekhez, adatokhoz - interneten, telefonon vagy a média eszközein keresztül. De az információáradat egyetlen darabja sem elég önmagában: a tudás abból ered, ahogy az információt gondolatilag feldolgozzuk. Hogy nyerhető a legtöbb tudás, a legnagyobb érték az információból? Ha tudatos figyelemirányítással választjuk ki és dolgozzuk fel a tevékenységünkhöz szükséges információanyagot.
Vypredané
12,79 € 13,46 €

Simplicity


Az élet manapság túl van bonyolítva. A szükségtelen rendszerek, folyamatok, törvények és bürokrácia útvesztőjében, az emberben nőttön-nő a bizonytalanság.
E könyv szerzője a laterális gondolkodás szülőatyja megmutatja, hogyan hozható egy kis üdítő egyszerűség komplex életünkbe.
Vypredané
9,47 € 9,97 €

A hat értékmedál


Edward de Bono szaktekintély a kreatív gondolkodás, valamint a gondolkodás, mint képesség fejlesztésének területén. Több ezren írnak számítógép-programokat, Edward de Bono azonban az emberi elme számára ír programokat. Az emberi elme, mint önszerveződő információs rendszer működésének megértéséből létrehozta a laterális gondolkodás módszeres, kreatív eszközeit. Ő alkotta meg a "párhuzamos gondolkodás" gyakorlatát és írta a Six Thinking Hats (A gondolkodás hat kalapja) című könyvet. Az észlelésen alapuló (perceptuális) gondolkodásban alkalmazott eszközeit (CoRT, DATT) az oktatásban és az üzleti életben széles körűen alkalmazzák.
Edward de Bono gondolkodás-iskola módszereit vezető világcégek alkalmazták, többek között az IBM, a Microsoft, a Prudential, a British Telecom (Egyesült Királyság), az NTT (Japán), a Nokia (Finnország) és a Siemens (Németország). Az ausztrál krikett válogatott is a segítségét kérte, hogy minden idők legsikeresebb krikett csapata lehessen. Dél-Afrikai tudósok egy csoportja Dr. De Bono-t beválasztotta a közé a 250 ember közé, akik a történelem folyamán a legnagyobb hatással voltak az emberiségre. Egy vezető ausztrál üzleti lap a legnagyobb kortárs látnokok közé sorolta. Az Accenture, egyik igen jelentős tanácsadócég az 50 legbefolyásosabb üzleti gondolkodó egyikének tekinti. Edward de Bono módszerei egyszerűek, de hatásosak. Egyik módszerének alkalmazása egy acélgyártó cégnek egyetlen délután alatt 21000 ötletet eredményezett. Tanított gondolkodást Nobel-díjasoknak és Down-kóros gyerekeknek. Edward de Bono orvosi (Málta), bölcsész (Oxford), filozófiai doktori (Oxford), bölcsészdoktori (Cambridge) és teológiai doktori (RMIT) diplomát szerzett. Konzultációs órákat tart az oxfordi, cambridge-i, londoni egyetemen, valamint a Harvardon. Oxfordban Rhodes ösztöndíjas volt. 67 könyvet írt, melyeket 37 nyelvre fordítottak le.
Vypredané
10,59 € 11,15 €

Lateral Thinking


The classic work about improving creativity from world-renowned writer and philosopher Edward de Bono. In schools we are taught to meet problems head-on: what Edward de Bono calls 'vertical thinking'. This works well in simple situations - but we are at a loss when this approach fails. What then? Lateral thinking is all about freeing up your imagination. Through a series of special techniques, in groups or working alone, Edward de Bono shows how to stimulate the mind in new and exciting ways. Soon you will be looking at problems from a variety of angles and offering up solutions that are as ingenious as they are effective. You will become much more productive and a formidable thinker in your own right. "If more bankers and traders had read "Lateral Thinking" and applied the ideas of Edward de Bono to their own narrow definitions of risk, reward and human expectations, I suspect we would be in much better shape than we are". (Sir Richard Branson). Edward de Bono invented the concept of lateral thinking. A world-renowned writer and philosopher, he is the leading authority in the field of creative thinking and the direct teaching of thinking as a skill. Dr de Bono has written more than 60 books, in 40 languages, with people now teaching his methods worldwide. He has chaired a special summit of Nobel Prize laureates, and been hailed as one of the 250 people who have contributed most to mankind. Dr de Bono's titles include classic bestsellers such as "Six Thinking Hats", "Lateral Thinking", "I Am Right You Are Wrong", "Teach Yourself How To Think", "Teach Your Child How To Think", and "Simplicity" - all now re-issued by Penguin.
Vypredané
10,40 € 10,95 €

Lateral Thinking


This is the classic work about improving creativity from world-renowned writer and philosopher Edward de Bono. In schools we are taught to meet problems head-on: what Edward de Bono calls 'vertical thinking'. This works well in simple situations - but we are at a loss when this approach fails. What then? Lateral thinking is all about freeing up your imagination. Through a series of special techniques, in groups or working alone, Edward de Bono shows how to stimulate the mind in new and exciting ways. Soon you will be looking at problems from a variety of angles and offering up solutions that are as ingenious as they are effective. You will become much more productive and a formidable thinker in your own right. "If more bankers and traders had read Lateral Thinking and applied the ideas of Edward de Bono to their own narrow definitions of risk, reward and human expectations, I suspect we would be in much better shape than we are." (Sir Richard Branson).
Vypredané
12,34 € 12,99 €

Textbook of Wisdom


Wisdom comes with living a long life, full of rich experiences and can't be learnt, right? Wrong.

In the Textbook of Wisdom bestselling author Edward De Bono (Lateral Thinking, Serious Creativity) explains how you do not have to have lived forever to benefit from the experience of those who have. Full of thinking tools guidelines and principles this `textbook' encourages the use of values and emotions to guide you through life without allowing them to enslave you.

Split into short, digestible sections perfect for grazing rather than devouring, Textbook of Wisdom is perfectly designed so you can return again and again, mining for wise words to carry through life that will open your mind to creativity and new possibilities.
Vypredané
14,73 € 15,50 €