Emily Dickinsonová

autor

A básníkem být nechci


Nový výbor 135 básní geniální americké básnířky 19. století (1830 — 1886), opět v překladu Jiřího Šlédra, navazuje na rozsáhlý výbor 373 básní ve sbírce Neumím tančit po špičkách, publikovaný v r. 1999 (dotisky v létech 2001 a 2004, Argo). Díky mnohaleté vytrvalosti a nadšení jejího věrného překladatele se českému čtenáři naskýtá možnost seznámit se s "nepřeložitelnou" poezií této autorky ve skutečně velkém záběru. Důraz tohoto nového svazku je položen na básnířčino nejproduktivnější období, zejména na rok 1862, kdy vytvořila neuvěřitelných 366 básní, o jednu více než je dnů v roce. Chronologické uspořádání básní bude stejné jako v předchozím výboru, což umožní fanouškům Emily Dickinsonové pohodlné řazení básní do jednoho celku.
Vypredané
11,12 € 11,70 €

Neumím tančiť po špičkách


Nejslavnější americká básnířka z konce minulého století, jejíž poezie se minula s dobou, v níž žila, a ona sama věhlas nezažila. Její básně jsou jako většina velké poezie naprosto moderní právě tím, že oslovují v čtenáři tu nejhlubší vnitřní strunu, jež není závislá na prostoru a času. Jiří Šlédr, dlouholetý milovník jejího díla, připravil zatím největší český výbor z její poezie a doplnil ho vlastní studií.
Vypredané
16,03 € 16,87 €

Učili sme sa celú lásku


Tento výber po prvý raz prináša slovenskému (prípadne aj českému) čitateľovi „the basic Emily Dickinson“ dvojjazyčne, so zachovaním všetkých Dickinsonovej osobitostí v origináli (veľké začiatočné písmená veršov a kľúčových slov, pomlčky, atď.) a mnohých tiež v preklade. Zaradili sme doň aj väčšinu básní z výberu Monológ s nesmrteľnosťou (Tatran 1983) – všetky však podstúpili zásadnú revíziu zo strany prekladateľa M. Richtera a veľmi často tak vznikol nový preklad. K výberu básní sme priradili aj to najpodstatnejšie z korešpondencie E. Dickinsonovej s literátom T. W. Higginsonom. V listoch sa priam ukážkovo zrkadlí Dickinsonovej práca so slovom a štýlom, jej enigmatickosť, ale aj túžba dozvedieť sa, či jej „verše sú živé“. Prekladateľ navštívil Amherst, dom a hrob E. Dickinsonovej, ako aj jej archív v Amherst College po prvý raz v máji 1990 a odvtedy ešte vzrástol jeho záujem o život a tvorbu poetky. Výsledkom Richterovho štúdia Dickinsonovej listov, monografií o nej (Sewall, McNeilová, Farrová), ďalšej sekundárnej literatúry, ale aj prekladov do dánčiny, nórčiny či nemčiny je výber Učili sme sa celú lásku. Predkladáme ho čitateľom v nádeji, že Dickinsonovej mnohovrstevnatá poézia sa prihovára ponad oceán času a priestoru priamo od srdca k srdcu, od mysle k mysli, od tvorivej imaginácie k fantázii vôbec, bez ktorej by sme nevedeli naplno vnímať a prežívať krásu života, blaženosť i bôľ lásky a krutú nevyhnutnosť smrti.
Vypredané
9,48 € 9,98 €

My Life had Stood a Loaded Gun


'It's coming - the postponeless Creature'. This title features electrifying poems of isolation, beauty, death and eternity from a reclusive genius and one of America's greatest writers. It is one of 46 new books in the bestselling Little Black Classics series, to celebrate the first ever Penguin Classic in 1946. Each book gives readers a taste of the Classics' huge range and diversity, with works from around the world and across the centuries - including fables, decadence, heartbreak, tall tales, satire, ghosts, battles and elephants.
Vypredané
2,38 € 2,50 €

Envelope Poems


Although a very prolific poet?and arguably America?s greatest?Emily Dickinson (1830?1886) published fewer than a dozen of her eighteen hundred poems. Instead, she created at home small handmade books. When, in her later years, she stopped producing these, she was still writing a great deal, and at her death she left behind many poems, drafts, and letters. It is among the makeshift and fragile manuscripts of Dickinson?s later writings that we find the envelope poems gathered here. These manuscripts on envelopes (recycled by the poet with marked New England thrift) were written with the full powers of her late, most radical period. Intensely alive, these envelope poems are charged with a special poignancy?addressed to no one and everyone at once.Full-color facsimiles are accompanied by Marta L. Werner and Jen Bervin?s pioneering transcriptions of Dickinson?s handwriting. Their transcriptions allow us to read the texts, while the facsimiles let us see exactly what Dickinson wrote (the variant words, crossings-out, dashes, directional fields, spaces, columns, and overlapping planes).
Vypredané
13,25 € 13,95 €

Pre krásu umrela som


Reedícia knihy "Emily Dickinsonová: We Learned the Whole of Love / Učili sme sa celú lásku" z r. 2009 pod novým názvom a s novou farbou obálky a prebalu. Tento výber z rozsiahleho diela severoamerickej poetky tvoriacej v polovici 19. storočia prináša slovenskému čitateľovi "the basic Emily Dickinson" dvojjazyčne, so zachovaním všetkých autorkiných osobitostí v origináli (veľké začiatočné písmená veršov a kľúčových slov, pomlčky, atď.) a mnohých tiež v preklade. K výberu 130 básní sme pridali to najpodstatnejšie z korešpondencie E. Dickinsonovej s literátom T. W. Higginsonom. V listoch sa priam ukážkovo zrkadlí Dickinsonovej práca so slovom a štýlom, jej enigmatickosť, ale aj túžba dozvedieť sa, či jej "verše sú živé". Dickinsonovej mnohovrstevnatá poézia sa prihovára ponad oceán času a priestoru priamo od srdca k srdcu, od mysle k mysli, od tvorivej imaginácie k fantázii, bez ktorej by sme nevedeli naplno vnímať a prežívať krásu života, blaženosť i bôľ lásky a krutú nevyhnutnosť smrti. Poznať a precítiť najznámejšie básne tejto poetky by mal každý vnímavý čitateľ na tejto planéte.
Na sklade 1Ks
9,48 € 9,98 €