Dionýz Dugas

autor

Zdravý život s babkinými bylinkami


Liečivé rastliny na prevenciu a liečbu podľa ľudovej medicíny. -116 najdôležitejších liečivých rastlín s návodom na ich použitie podľa ľudovej lekárne babky bylinkárky -čaje, tinktúry, obklady, inhalácie, vína a mnoho ďalších receptov.
Na sklade 1Ks
15,42 € 16,23 €

500 najlepších receptov ľudovej medicíny


Autora tejto knihy k životu s liečivými rastlinami priviedla jeho mama. Taký život je plnší a zdravší, preto ho prostredníctvom tejto knihy ponúkam všetkým. Je na každom z nás, koľko z nej prijmeme, tvrdí autor.
Na sklade 1Ks
12,26 € 12,90 €

Tatry


Na sklade 1Ks
12,99 € 29,99 €

Nové babkine bylinky


Nové babkine bylinky
Na sklade 3Ks
9,99 € 19,99 €

Oltáre a ikonostasy na Slovensku


klenoty, ktoré sú živými svedkami našej národnej minulosti. Interiéry chrámov zdobia vzácne umelecké diela, medzi ktorými vynikajú oltáre. Kniha Oltáre a ikonostasy na Slovensku prináša bohatý fotografický materiál a základné informácie o významných slovenských oltároch a ikonostasoch. Je zostavená tak, aby poskytovala prehľad o vývine oltárneho umenia u nás. Knihu obohacujú skrátené anglické texty.
U dodávateľa
18,91 € 19,90 €

Svätá zem


Reprezentatívna publikácia, ktorej dominantou sú nádherné farebné fotografie, predstavuje jedno z najatraktívnejších miest na svete - krajinu súčasného Izraela a jeho historické pamiatky. Ide najmä o biblické pamiatky späté so životom Ježiša Krista a so vznikom kresťanstva: Nazaret, Betlehem, Genezaretské jazero, Jeruzalem a mnohé iné. Kniha oboznamuje s najvýznamnejšími kultúrno-historickými pamiatkami židovského národa, ako aj s objektmi moslimského náboženstva a bahaizmu. Približuje aj tvárnosť krajiny Svätej zeme a Mojžišovu horu na Sinaji. Textová časť sprevádza čitateľa týmto posvätným územím a jeho dejinami od najstarších čias až po súčasnosť. Komentáre k obrázkom sú spestrené citátmi z Biblie.
Na sklade 2Ks
14,99 € 24,99 €

Naše bylinková lékárna


Knížce slovenského autora - zkušeného bylinkáře a zároveň propagátora těsného soužití člověka s rostlinami, léčivými dary matky Přírody - by slušel také podtitul Kurz pro začínající i pokročilé bylinkáře. Její tvůrce čtenáři poskytuje ucelené "portréty" 130 léčivých rostlin, které můžeme běžně sbírat v českých zemích i na Slovensku při svých vycházkách do přírody. Některé z nich dokonce jsou všudypřítomnými plevely (dvouzubec, sedmikráska, vlaštovičník, čekanka, pýr aj.), další si pěstujeme na zahrádce i za oknem a určité jejich části buď používáme coby koření či přísadu do pokrmů (pampeliška, bazalka, máta, majoránka, saturejka aj.), nebo je téměř každodenně jíme jako zeleninu (mrkev, hlávkové zelí, celer, tykev aj.). Jiné nám prospívají v čaji či přípravcích na pleť (rozmarýna, pupalka, zemědým, podběl, fialka aj.). Drogy, jež nám tyto léčivky poskytují (ať už je to květ, list, plod, celá nať, kořen, plod, semeno či šťáva), však nemusíme z přírody získávat sami: lze je zakoupit v bylinkářství, v lékárně či na trhu nebo v potravinářském obchodě. Každá z dvoustránkových kapitol, jež jsou obsahově shodně strukturovány, je věnována jediné léčivce a krátce, leč dostatečně podrobně sděluje poznatky o historii rostliny, popisuje její vzhled, informuje o základní droze byliny, o způsobu sběru a zpracování, přehledně shrnuje účinky drogy a doporučuje její léčebné využití (vnitřní i zevní). V rubrice Jeden dobrý recept, zařazené do každé kapitolky, nalezneme předpis na čaj, léčivý olej, tinkturu, kloktadlo, med, pomazánku i směs koření, na víno či posilující nápoj nebo na preventivní prostředek a hojivý obklad. A protože Dionýz Dugas je i zručným fotografem, učinil ze své knihy zároveň publikaci fotografickou. Jeho názorné snímky bylin, které nám budou vodítkem při rozeznávání rostlin, ale i zátiší s hotovými produkty připravenými z rostlinných drog mají dokumentární i uměleckou hodnotu. Pro obsahovou úplnost je kniha vybavena abecedním seznamem receptů a seznamem rostlin v jazyce českém i latinském a je doplněna výběrem odborné literatury; uvedené tituly mohou být čtenáři k užitku.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

Naša bylinková lekáreň


Knihe slovenského autora - skúseného bylinkára a zároveň propagátora tesného spolužitia človeka s rastlinami, liečivými darmi matky prírody - by prináležal tiež podtitul Kurz pre začínajúcich aj pokročilých bylinkárov. Jej zostavovateľ čitateľovi poskytuje ucelené "portréty" 130 liečivých rastlín, ktoré môžeme bežne zbierať na Slovensku pri svojich vychádzkach do prírody. Niektoré z nich sú dokonca všadeprítomnými burinami (dvojzub, sedmokráska, lastovičník, čakanka, pýr a iné), ďalšie si pestujeme na záhradke aj za oknom a určité ich časti používame ako koreniny či prísadu do jedál (púpava, bazalka, mäta, majoránka, saturejka a iné), alebo ich takmer každodenne jeme ako zeleninu (mrkva, hlávková kapusta, zeler, tekvica a pod.). Iné nám prospievajú v čaji či prípravkoch na pleť (rozmarín, pupalka, zemedym, podbeľ, fialka a pod.). Drogy, ktoré nám tieto liečivé rastliny poskytujú (či už je to kvet, list, plod, celá vňať, koreň, plod, semeno či šťava), však nemusíme z prírody získavať sami: dajú sa kúpiť v predajniach s bylinkami, v lekárni či na trhu alebo v potravinách. Každá dvojstranová kapitola je obsahovo zhodne zostavená a venuje sa jednej liečivej rastline; krátko, ale dostatočne podrobne informuje o histórii rastliny, opisuje jej vzhľad, uvádza základnú drogu byliny a oboznamuje o zbere a spracovaní, prehľadne zhŕňa účinky drogy a odporúča jej liečebné využitie (vnútorné aj vonkajšie). V rubrike Jeden dobrý recept, zaradenej do každej kapitoly, nájdeme recept na čaj, liečivý olej, tinktúru, kloktadlo, med, nátierku a zmes korenín, na víno či posilňujúci nápoj alebo na preventívny prostriedok a hojivý obklad. A pretože Dionýz Dugas je aj skúsený fotograf, urobil zo svojej knihy zároveň aj fotografickú publikáciu. Jeho názorné fotografie bylín, ktoré nás budú spoľahlivo viesť pri rozoznávaní bylín, ale aj zátišia s hotovými produktmi pripravenými z rastlinných drog, majú dokumentárnu aj umeleckú hodnotu. Pre obsahovú úplnosť kniha obsahuje abecedný zoznam receptov a zoznam rastlín v slovenskom a latinskom jazyku a je doplnená výberom odbornej literatúry: uvedené tituly môžu byť pre čitateľa užitočné.
Na sklade > 5Ks
14,24 € 14,99 €

Naše Slovensko


Reprezentatívna publikácia Dionýza Dugasa, fotografa, vydavateľa, svetobežníka, obdivovateľa a znalca prírody je nevšedným vyjadrením vzťahu k Slovensku, čo najlepšie charakterizujú jeho slová: "Slovensko je aj moja vlasť. Patrí jej preto moje vyznanie, a to pomocou reči obrazom, ktorá prebásňuje skutočnosť, ktorá sa mi stala celoživotným poslaním." Na vyše šesťsto stranách dominujú nádherné fotografie našej vlasti, ktoré čitateľa prevedú doslova každým kútom Slovenska, jeho majestátnou prírodou, ďalekou ale i nie tak dávnou históriu, jedinečnými pamiatkami, rázovitým folklórom a aj výdobytkami moderného sveta.
Na sklade 3Ks
29,99 € 49,99 €

Protivírusové bylinky


Bylinky v sebe ukrývajú magickú liečebnú moc a už naši predkovia ich vnímali ako zázraky prírody dostupné pre každého. V knihe nájdete charakteristiku a návod s receptami na ich použitie podľa ľudovej lekárne.
Na sklade 3Ks
11,31 € 11,90 €

Život bez liekov


„Musel som žiť do sedemdesiatky, kým som pochopil prírodné zákony zdravého života. Dnes mám osemdesiat a neberiem žiadne lieky. Funguje to! Chcem sa s tým podeliť s každým, kto má aspoň trochu záujem.“
Na sklade 2Ks
14,16 € 14,90 €

Bylinkový receptár


Bylinkový receptár vás prevedie pozoruhodným svetom liečivých rastlín. Spoznáte možnosti ich využitia v najstarších dobách i v súčasnej ľudovej medicíne.
Vypredané
9,99 € 14,99 €

500 nejlepších receptů lidové medicíny


Bohatý bylinný receptář od nejstarších časů po současnost, obsahuje vše co nám nabízí tradiční lidová medicína. Vyobrazení bylin je doplněno návody na sběr, sušení, výrobu tinktur, masti a čajů. Kniha obsahuje rejstřík jednotlivých názvů bylin, a to česky i latinsky a dále obsahuje seznam jednotlivých receptů. Kniha je rozdělena do jednotlivých kapitol dle nemocí a neduhů.
Vypredané
16,74 € 17,62 €

Babkine bylinky


Ako bylinky poznávať, zbierať a užívať - to všetko sa dozviete práve v tejto knihe. Sú v nej zhrnuté celoživotné skúsenosti a recepty známej bylinkárky, ktoré inde nenájdete.
Vypredané
9,42 € 9,92 €

500 najlepších receptov ľudovej medicíny


Autora tejto knihy k životu s liečivými rastlinami priviedla jeho mama. Taký život je plnší a zdravší, preto ho prostredníctvom tejto knihy ponúkam všetkým. Je na každom z nás, koľko z nej prijmeme, tvrdí autor.
Vypredané
15,73 € 16,56 €

500 nejlepších receptů lidové medicíny


Bohatý bylinný receptář od nejstarších časů po současnost, obsahuje vše co nám nabízí tradiční lidová medicína. Vyobrazení bylin je doplněno návody na sběr, sušení, výrobu tinktur, masti a čajů. Kniha obsahuje rejstřík jednotlivých názvů bylin, a to česky i latinsky a dále obsahuje seznam jednotlivých receptů. Kniha je rozdělena do jednotlivých kapitol dle nemocí a neduhů.
Vypredané
18,53 € 19,50 €