! Doprava ZADARMO už od 15 € !

László Dobos

autor

Lü uraság Tavasz-ősz kalendáriuma


Az i. e. III. század a kínai történelemben az egymás ellen hadakozó, élet-halál harcot vívó fejedelemségek, a hatalomvágyó és mindenre elszánt uralkodók, hadvezérek és szerencselovagok időszaka. A század közepe táján egy különös mű születik: a korszak nagy hatalmú államférfija - Lü Pu Vej - a fejedelmi udvarba hívott írástudók értekezéseit egyetlen könyvbe rendezve, saját neve alatt teszi közzé a kor ismereteinek enciklopédikus gyűjteményét, a Lü uraság Tavasz-ősz kalendáriumá-t. A tanulmányok a tudományok rendkívül széles körét ölelik fel: foglalkoznak a csillagászattól kezdve a zenén és a gasztronómián át a földművelésig szinte mindennel, s a kor filozófiai iskoláinak mindegyike tetten érhető bennük. A gyűjtemény legnagyobb részét az uralkodás helyes módszereinek bemutatása, a legendás hatalmasságokhoz kapcsolódó anekdoták és történetek teszik ki. Ám tanácsai nemcsak a hajdani nagyurak számára voltak hasznosak, hanem a jelenkor emberei számára is segítséget nyújthatnak, hogy több bölcsességgel, megértéssel és szélesebb rálátással tudják megélni életük sorsfordulóit és hétköznapjait. A mű a kínai ókor felbecsülhetetlen értékű dokumentuma, egyszerre ismerettár, életfilozófiai útmutató és szórakoztató, olvasmányos, kincsekkel teli kalendárium.
U dodávateľa
14,72 € 15,49 €

A kis viking


A kis Lars norvég apa és magyar anya gyermeke. A szerző magyar és norvég mesékből teremt számára sajátos nyelvet, s az érzékeny lelkű kisfiú ebben az elégikus lejtésű elbeszélői nyelvben éli meg szülei szomorú válását. A könnyes szép történet először 1990-ben jelent meg, a mű a magyar gyermekirodalom igazi gyöngyszeme.
Vypredané
7,60 € 8,00 €

Dobos László breviáriuma


Olvasókönyvünk a szerző hagyatékában fellelt közéleti-politikai és közéleti-publicisztikai Dobos-írásokból - nyilatkozatokból, interjúkból, esszékből, vallomásokból – nyújt minden tekintetben változatos, színes válogatást. S mivel ezeknek az írásoknak egy nem csekély része a szlovákiai magyar kultúrával és irodalommal foglalkozik, nem maradt ki a szépíró-kultúraszervező Dobos László hangja sem. Egyébként szerzőnk gyakran ugyanolyan hangon szólal meg a nem irodalmi jellegű írásaiban, ezek is szép prózai munkáinak hanghordozását, metaforikusságát, líraiságát, szenvedélyességét, egyszóval stílusát idézik. Dobos László (1930–2014) Kossuth díjas szlovákiai magyar író, politikus, közéleti személyiség, kultúraszervező. Ő alapította az Irodalmi Szemle c. folyóiratot (1958-ban), a Madách Könyvkiadót (1968-ban), a kassai Thália Színházat (1969-ben)... 1968 és 1971 között a Csemadok elnöke. Rövid minisztersége idején számos kisebbségvédelmi, nyelvhasználati, kisebbségi oktatási és művelődési problémát vetett fel, ezek megoldási lehetőségeivel együtt. A rendszerváltás után íróként elhallgatott, de parlamenti képviselőként közéleti és politikai kérdésekben rendszeresen véleményt mondott a sajtóban, napirenden tartva a (máig) nem tisztázott jogviszonyok kérdését. Vérbeli, meg nem alkuvó szervező volt és maradt, de kortársai jó humoráért, közvetlenségéért is becsülték. Királyhelmecen született, Pozsonyban hunyt el. Könyvünk tisztelgés meg nem ért 90. születésnapjára.
Vypredané
13,30 € 14,00 €