! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Michal Dogoši

autor

Soudní lékařství


Predkladaná učebnica súdneho lekárstva je výsledkom dlhoročných snáh a sústavnej vedecko-výskumnej a aplikačnej činnosti jej autora, zameranej na štúdium predmetu, systému a metód súdneho lekárstva. Z tohto hľadiska učebnica poskytuje základné odborné informácie o predmete a systéme súdneho lekárstva, ako aj o jeho metódach, a to v súlade s najnovšími poznatkami teórie a aplikačnej praxe v tejto oblasti. Z pedagogických, didaktických , ale aj z rýdzo pragmatických dôvodov sú v primeranom rozsahu súčasťou učebnice aj základné informácie z oblasti forenznej psychológie a forenznej psychiatrie. Text učebnice je spracovaný so zreteľom na najširšiu cieľovú skupinu - študentov práva na právnických fakultách. Učebnica je však schopná poskytnúť základnú orientáciu o tejto problematike aj študentom príbuzných študijných odborov, zameraných na bezpečnostnú ochranu osôb a majetku, ako aj iným skupinám odbornej verejnosti, najmä kriminalistickým technikom, policajtom , prokurátorom, sudcom a advokátom.
U dodávateľa
12,58 € 13,24 €