! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Dolný

autor

Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom práve


Predkladaná, prakticky zameraná, monografia v oblasti odporovateľných právnych úkonov je prvá svojho druhu v oblasti konkurzného práva na Slovensku. Zameriava sa na praktické využitie inštitútu odporovateľnosti pri posudzovaní právnych úkonov v konkurznom práve. Pri písaní bol dôraz kladený aj na existujúcu judikatúru v oblasti odporovateľnosti, ktorá je pomerne široká a často nejednotná pri posudzovaní odporovateľnosti právneho úkonu. Publikácia je určená odbornej verejnosti, správcom, ako aj samotným podnikateľom, ktorí vystupujú v pozícii dlžníka ako aj veriteľa.
Na sklade 2Ks
14,25 € 15,00 €