! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Tibor Donáth

autor

Anatómia-élettan


Egy élő szervezet - könyvünk esetében az emberi szervezet - megismerése egyet jelent a szerkezet és működése megismerésével. Az emberi test szerkezetét, felépítését az anatómia, működését, életjelenségeit az élettan tárgyalja. Jóllehet a modern kutatásban e két tudományág elvált egymástól, az oktatásban szerencsésebb, ha az anatómia és az élettan egységes szemlélete érvényesül, hiszen a működés (a funkció) mindenkor a szerkezet (a struktúra) szoros függvénye; ugyanakkor a működés visszahat a szerkezetre, és azt alakíthatja. Dr. Donáth Tibor professzor - elsősorban középiskolások számára készült - tankönyve e szemlélet jegyében foglalja össze az anatómia és az élettan ismeretanyagát.
Vypredané
12,22 € 12,86 €

Anatómiai atlasz


Jelen kötet a nagy sikerű, immár fogalommá vált Donáth-féle atlasz tizedik kiadása. Olyan anatómiai atlasz, amely a részletek mellőzésével az emberi test valamennyi régióját ábrázolja. Fő célkitűzése, hogy használójának egyetlen kötet keretében olyan ábragyűjteményt nyújtson, amelyben a munkája során felmerülő legkülönbözőbb anatómiai kérdésekre képi választ találhat. A képi ábrázolás, a vizuális élmény a szervezet valós térbeli megismerésének nélkülözhetetlen eszköze, hiszen csak szöveges leírásból az emberi test felépítését nem lehet megismerni. Az atlasz 162 ábrája naturális, lényeget kiemelő és egyben művészi munka, Kálmánffy János festőművész alkotása. Az ábrák jelölései a nemzetközi igényeknek megfelelően latin nyelvűek. A latin indexek egyidejű számozása azonban biztosítja, hogy az egyes ábraaláírások alatt a megfelelő anyanyelvi elnevezéseket minden esetben könnyen megtalálja az olvasó, és azonosítani tudja azokat. Az atlasz tehát valójában kétnyelvű: magyar és latin. Kiválóan szolgálja nem csak az orvostanhallgatók és gyakorló orvosok, hanem az egészségügy legkülönbözőbb területein dolgozó szakemberek, számos természettudományi, sőt humán tudományterület, így a pszichológia, pedagógia, testnevelés-tudomány, képzőművészet stb. művelőinek igényeit, sőt mindenkiét, aki munkájához vagy hobbijához igényli az emberi test szerkezetének speciális koncepciójú, integratív ismeretét.
Vypredané
15,61 € 16,43 €

Anatómiai atlasz


Jelen kötet a nagy sikeru, immár fogalommá vált Donáth-féle atlasz tizedik kiadása. Olyan anatómiai atlasz, amely a részletek mellozésével az emberi test valamennyi régióját ábrázolja. Fo célkituzése, hogy használójának egyetlen kötet keretében olyan ábragyujteményt nyújtson, amelyben a munkája során felmerülo legkülönbözobb anatómiai kérdésekre képi választ találhat. A képi ábrázolás, a vizuális élmény a szervezet valós térbeli megismerésének nélkülözhetetlen eszköze, hiszen csak szöveges leírásból az emberi test felépítését nem lehet megismerni. Az atlasz 162 ábrája naturális, lényeget kiemelo és egyben muvészi munka, Kálmánffy János festomuvész alkotása. Az ábrák jelölései a nemzetközi igényeknek megfeleloen latin nyelvuek. A latin indexek egyideju számozása azonban biztosítja, hogy az egyes ábraaláírások alatt a megfelelo anyanyelvi elnevezéseket minden esetben könnyen megtalálja az olvasó, és azonosítani tudja azokat. Az atlasz tehát valójában kétnyelvu: magyar és latin. Kiválóan szolgálja nem csak az orvostanhallgatók és gyakorló orvosok, hanem az egészségügy legkülönbözobb területein dolgozó szakemberek, számos természettudományi, sot humán tudományterület, így a pszichológia, pedagógia, testnevelés-tudomány, képzomuvészet stb. muveloinek igényeit, sot mindenkiét, aki munkájához vagy hobbijához igényli az emberi test szerkezetének speciális koncepciójú, integratív ismeretét.
Vypredané
15,93 € 16,77 €