Vašu objednávku vám stihneme (podľa vybranej dopravy) doručiť do Vianoc, ak si objednáte do tohto dátumu:

Packeta - Doručenie na adresu

19. 12.

Balík na poštu

19. 12.

Balikobox

19. 12.

Slovenská pošta - na adresu

19. 12.

Kuriér SPS

18. 12.

balíkovo (Alzaboxy)

18. 12.

Doručenie na predajňu

18. 12.

Osobný odber v sklade

22. 12.

Packeta - Výdajné miesto a Z-BOX

19. 12.

Ján Doruľa

autor

O krajine a vlasti starých Slovákov


O výsledky výskumov v tých oblastiach slovenských dejín, jazyka a kultúry, ktoré sa v našej súčasnosti stali predmetom politického záujmu a s ním spojených „odborných“ a publicistických interpretácií a politických, ba aj tzv. občianskych aktivít. Takmer všetky takéto aktivity majú z hľadiska slovenských národno-štátnych záujmov rozkladný, deštrukčný charakter. Cieľavedomo vnášajú do výkladu našich starších i novších dejín a kultúry falošné, vedecky nezdôvodnené interpretácie s úmyslom zásadne zmeniť objektívny obraz o slovenskom historickom a kultúrnom vývine. Čierne predtuchy vzbudzuje skutočnosť, že sa dnešná slovenská spoločnosť doposiaľ nezmohla na primeraný odpor, ktorý by v sebazáchovnom úsilí úspešne vzdoroval spomínaným čoraz hrozivejšie stupňovaným deformáciám. Ako to aj v závere tejto knižky pripomíname, nech sú nám odkazom aj výzvou naši do krajnosti obetaví a neohrození predchodcovia. Či vieme, prečo sú dnes často pred našimi očami takí dehonestovaní?
U dodávateľa darček
4,90 € 5,16 €

O slovensko-nemeckom spolunažívaní v 16.-18. storočí


V prvej časti práce sa podáva istý prehľadný výpočet prevzatí z nemčiny vo viacerých okruhoch spoločenského a hospodárskeho života ako dôsledok dlhodobého slovensko-nemeckého spolunažívania. Osobitne sa ďalej početnými dokladmi dokumentuje priebeh a odraz tohto spolunažívania aj v jazyku prisťahovaných Nemcov a ich potomkov v priebehu 16.-18. storočia. Je prirodzené, že sa v jazyku našich Nemcov výrazne odzrkadľuje spoločenské i prírodné prostredie, v ktorom Nemci žili a pôsobili celé stáročia. V druhej časti práce sú základným východiskom našej analýzy a dokumentácie najmä písomnosti, texty a zápisy uložené v archíve mesta Levoče. Tam, kde si to vyžaduje potreba dôkladnejšie a komplexnejšie objasniť a dokumentovať vývin významovej stavby niektorých slov, opierame svoju analýzu aj o doklady zo slovenských písomností (napríklad pri slovách Span, Spanschaft, Hotter/Hattert). Je, pravda, prirodzené, že konfrontačný slovensko-nemecký pohľad je naším základným východiskom a postojom aj pri všetkom ostatnom skúmaní, ktorým sa usilujeme priniesť svoj vklad do budovania pravdivého obrazu slovenskej minulosti. V tretej časti práce je základným východiskom nášho skúmania slovensko-nemeckých vzťahov a ich dokumentácie text nemeckej a paralelnej slovenskej účtovnej knihy príjmov a výdavkov mesta Banskej Bystrice zo 17. storočia.
Na sklade 1Ks darček
11,40 € 12,00 €

Slováci medzi starými susedmi


V publikácii sa predkladajú výsledky dlhodobého skúmania viacerých kľúčových problémov zo slovenského jazykovo-historického a kultúrneho vývinu predovšetkým z filologického hľadiska, ako sa to usiluje dokumentovať aj súbor štúdií zahrnutých do 17 príloh.
Vypredané
14,25 € 15,00 €