Dragan Velikič

autor

Dragan Velikič
Dragan Velikić (1953) sa narodil v Belehrade a vyrastal v prímorskej Pule. Pracoval ako šéfredaktor vydavateľstva Rádia B92 a prispieval do viacerých časopisov. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa čoraz častejšie dostával do konfliktu s miloševićovským vedením štátu, a preto na niekoľko rokov Srbsko opustil a žil striedavo vo Viedni, v Budapešti, Berlíne a Mníchove. V rokoch 2005 až 2009 bol srbským veľvyslancom v Rakúsku.

V súčasnosti sa radí medzi najznámejších a medzinárodne uznávaných srbských spisovateľov. Po slovensky vyšli jeho romány Severná stena, Prípad Brémy, Ruské oknoBonavia a Vyšetrovateľ.

viac

Bonavia


Bonavia, vrstevnatý román s autobiografickými prvkami potvrdzujúci autorovo majstrovstvo v zachytení vlastného literárneho sveta, demonštruje Velikićovu výnimočnú rozprávačskú a jazykovú kultúru, vybrúsený štýl a cit pre pôsobivý detail. Ľúbostný príbeh z obdobia postjuhoslovanskej traumy a tranzície, univerzálne zrozumiteľná kniha, ktorej názov je odvodený od rovnomenného hotela v Rijeke; zároveň ide aj o želanie šťastnej cesty. Tento román predkladá príbeh o odchodoch a putovaní, o vojne a dôsledkoch rozpadu Juhoslávie, za aké sa dnes všetci hanbia, o osudoch tých, ktorí vidia východisko v rozhodnutí zostať alebo ujsť čo najďalej od „rodnej hrudy“, „domáceho krbu“, „dedovizne“. Autobiografické motívy sa nikdy dosiaľ vo Velikićových knihách neprejavili v takej miere – autor do príbehu zakomponoval skutočné osobnosti, ktoré ho ovplyvnili v životnom smerovaní i závažných rozhodnutiach (básnik Raša Livada, spisovateľ Kruno Lokotar). Vzrušujúce ahasverovské rozprávanie o cestovaní, ktoré je vždy čiastočne aj útekom pred sebou samým, je nielen sugestívnou správou o nedávnej minulosti, ale aj o súčasnom stave nám príbuzných, večne hľadajúcich „južnejších“ súčasníkov.
Na sklade 1Ks
8,55 € 9,00 €

Vyšetrovateľ


Správa o matkinej smrti zastihne hlavného protagonistu románu v Budapešti a stáva sa podnetom na otvorenie emotívnej čiernej skrinky, hybnou silou, čo rozpletá vrstevnaté rodinné príbehy a vedie priam k detektívnemu prenikaniu do každodennosti, ktorá už neexistuje. Táto kniha obsahuje to, čím je Velikić rozpoznateľný od iných autorov: dokonalý zmysel pre detail, jazykovú dôslednosť, solídne vybrúsený štýl. Román o vzťahu k matke sa stáva autopoetickou spoveďou, ale aj rozprávaním o krajine a ľuďoch, ktorí tu už nie sú. Román srbského spisovateľa Dragana Velikića získal najvýznamnejšie možné ocenenie v Srbsku, Cenu časopisu NIN.
Na sklade 1Ks
12,30 € 12,95 €

A nyomolvasó


A nyomolvasó az emlékezés nagy feltárása. Az első világháború idején kezdődő történet egy asszony, egy anya életét követi végig gyermekkorától haláláig. A regény hatvanas éveiben járó elbeszélője a szerző alteregója, akit épp Budapesten ér anyja halálhíre, s ez rég múlt események lavináját indítja el benne. A közeli és távoli múlt megidézésébe beletartoznak a felmenők, a főszereplőket körülvevő emberek, városok, országok és korszakok, amelyek észrevétlenül elenyésztek, és benne van a felbomlott Jugoszlávia a huszadik század migránsaival együtt. A személyes élettörténet azonban csupán keretül szolgál ahhoz, hogy az olvasó a szerzővel azonosulva fölfejtse benne egy egész évszázad szövetének különös darabját. Ebben nem is lenne semmi rendkívüli, ha Dragan Velikić írásművészetének nem abban rejlene a titka, ahogyan képes megidézni egy rég letűnt világot.
U dodávateľa
12,23 € 12,87 €

Ruské okno


U dodávateľa
14,20 € 14,95 €

Prípad Brémy


Vo svojom šiestom románe rozpráva známy srbský autor Dragan Velikić o klavíroch a starých pohľadniciach, o mestách ako Praha, Viedeň, Odesa, Belehrad, Milwaukee, o absolútnom sluchu Ivana Bazarovova, o srbskej profesorke Olivere Jermolenkovej, alebo o vodičovi električky Emilovi Kohotovi, ktorého meno sa nachádza v telefónnych zoznamoch Bratislavy, Grazu, Nového Sadu, Viedne, Prahy a Terstu. A všetko so všetkým nejako súvisí: osudy postáv sú prepojené, dôležité je len rozoznať tenulinkú hranicu medzi skutočnosťou a fantáziou. Napríklad mesto Brémy, ktoré zohráva v románe dôležitú úlohu a ktoré vyvoláva v hlavnom hrdinovi Ivanovi mýtické obrazy a predstavy, je miestom, kde sa realita mieša s imagináciou. Ivanova okrídlená fantázia, pomocou ktorej rekonštruuje príbeh strateného otca, dodáva románu magický rozmer. Dragan Velikić so suverenitou kombinuje zdanlivo nepodstatné detaily s bizarnými anekdotami a múdrymi pozorovaniami zo života troch generácií jednej stredoeurópskej rodiny. Dragan Velikić (1953) patrí medzi najznámejších súčasných predstaviteľov srbskej literatúry. Viaceré jeho romány boli preložené do svetových jazykov (Via Paula, Danteho námestie, Dossier Domaszewski, Ruské okno).
Vypredané
6,62 € 6,97 €

Asztrahánprém


A breitschwanz az asztrahánprémek legfinomabb változata. Halva született, világra jöttük után nyomban elpusztult vagy egyhetes koruk előtt leölt bárányok bőréből nyerik. Tizenöt nap elteltével a breitschwanz-fázisnak mindenestül vége. Ám némelyik báránynál a változás a hetedik, ... Folytatás ›› némelyiknél a tizedik, némelyiknél meg a tizenötödik napon áll be. Csak ebben jártasak tudják pontosan meghatározni a változás idejét, amikor a bárány leölése nem halasztható tovább. A legfontosabb azonban az, hogy a kisbárányt világra jötte után nyomban el kell különíteni, mielőtt még az anyja végignyaldosná, mert ezáltal kisimulnának selymes szőrének apró fürtjei. Úgy szól a fáma, hogy a karakül juh legfinomabb prémje az anyjuk méhéből kivett bárányoktól nyerhető. A(z) Asztrahánprém (Könyv) szerzője Dragan Velikić.
Vypredané
9,10 € 9,58 €