! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Ctibor Drbal

autor

Česká zdravotní politika a její východiska


Nepochopení a nedocenění teorie i praxe oné do češtiny obtížně přeložitelné poznatkové oblasti public health (oboru veřejného zdravotnictví) je nepochybně jednou z příčin, proč dosud nebyla vypracována kvalifikovaně podložená vývojová koncepce na šeho systému péče o zdraví, proč ustrnula transformace zdravotnické soustavy, proč místo systémového řešení příští podoby, funkce i struktury zdravotnictví se pozornost dosud většinou upínala na operativní, nejednou druhořadé a z mlhavých představ vz nikající marginální otázky a na křečovité reakce, pokoušející se o více či méně improvizované a málo kvalifikované řešení. Náprava tohoto stavu je nezbytná. Snad tato studie spolu s jinými alespoň dílem přispěje ke stále hlubšímu poznávání systému a jeho kvalifikovanému přetváření tak, aby byl schopen optimálně využívat výsledků medicíny i jiných vědních oborů k ochraně a zlepšování zdraví obyvatelstva, a tím k naplňování vlastního smyslu a cíle zdravotní politiky.
Vypredané
6,71 € 7,06 €