Rod Dreher

autor

Benediktova voľba


Najdiskutovanejšia náboženská kniha v USA vychádza aj na Slovensku!Ide o knihu, ktorá rozpútala debatu nielen medzi aktívnymi členmi cirkví, ale diskutujú o nej aj politológovia, sociológovia, právni experti či špičkoví komentátori.Akú stratégiu by mali zvoliť kresťania v dnešnom svete? Kresťania sa dnes nachádzajú v čase rozhodovania. Rozhodnutia, ktoré urobíme, budú mať dôsledky pre životy našich potomkov, nášho národa a našej civilizácie. Ježiš Kristus sľúbil, že jeho cirkev nepremôžu ani brány pekelné, nesľúbil však, že nepremôžu jeho cirkev na Západe. Toto závisí od nás a od rozhodnutí, ktoré urobíme práve tu a práve teraz.Ak chceme prežiť, musíme sa vrátiť ku koreňom svojej viery, tak v myslení, ako aj v praxi. Budeme sa musieť naučiť návykom srdca, na ktoré veriaci na Západe zabudli. Budeme musieť radikálnym spôsobom zmeniť svoje životy a svoj prístup k životu. V skratke, budeme musieť žiť bez kompromisov, nech nás to stojí čokoľvek.
Na sklade 1Ks
12,26 € 12,90 €

Neži v lži


Mnohí ľudia dnes prichádzajú o prácu a dobrú povesť, ak sa náhodou prerieknu pri niektorej z tabuizovaných tém. Tento osud popri konzervatívcoch a tradičných kresťanoch čoraz viac postihuje aj ľudí nachádzajúcich sa v politickom strede a naľavo, ktorí sa len trochu odchýlia od novej pravovernosti. Politická korektnosť, kultúra vymazávania či "woke" progresivizmus - všetky tieto slová označujú neblahé trendy, ktoré sa v posledných rokoch presadzujú na Západe. Rod Dreher vo svojom medzinárodnom bestselleri analyzuje fenomén, ktorý nazýva "mäkkým totalitarizmom". Ba čo viac, liek naň nachádza v príbehoch kresťanských protikomunistických disidentov z krajín strednej a východnej Európy - katolíkov, protestantov, pravoslávnych, ale aj ich sekulárnych spojencov. Zvláštne miesto má v Dreherovom rozprávaní príbeh slovenskej podzemnej cirkvi s menami ako Kolaković, Krčméry, Jukl či Mikloško. Americký autor vidí v príkladoch zo Slovenska, ktoré sú aj u nás širšej verejnosti len málo známe, nádej pre celú západnú civilizáciu.
Na sklade > 5Ks
14,24 € 14,99 €

Szent Benedek válaszútján


Rod Dreher olyan keresztény, aki nemcsak komolyan veszi személyes elkötelezettségét, de egyúttal elismeri a saját konzervatív és keresztény volta közötti feszültséget. Jelen kötete nem szakzsargonba csomagolt, a mindennapi élettől távol eső elmélkedések gyűjteménye, hanem a legnemesebb értelemben vett gyakorlati teológia: egyszerre világos irányelveket és jól követhető példákat kínál az olvasóknak. Jóllehet a szerző hagyományos keresztény nézőpontból bírálja újkori kultúránkat, üzenete mégis pozitív. A Biblia, Szent Benedek Regulája, az egyháztörténet, a filozófia és a teológia története, valamint a nyugati társadalomtörténet szálaiból képes meggyőző érvelést szőni. A könyv oldalai egyként tanúskodnak szerzőjének személyes hitéről és kínálnak reményt olvasójának, ugyanakkor személyes felelősségvállalásra, tevékeny cselekvésre buzdítanak.
Na sklade 1Ks
10,67 € 11,23 €

Benediktova cesta


Svatý Benedikt se před staletími rozhodl vyjít ven z kolabujícího antického velkoměsta a založit na okraji barbarstvím pohlcované civilizace první benediktinský klášter, kontrakulturní komunitu, již označil za školu služby Pánu. Díky této jeho volbě, kterou následovali mnozí další, přečkalo křesťanství temná staletí, než se Evropa i skrze to, co pro ni benediktini uchovali mohla během vrcholného středověku vzepnout k novým kulturním výšinám.Současný Západ se podle Drehera v rostoucí míře odvrací od svých křesťanských kořenů a přes svou technologickou vyspělost se propadá do barbarství, kam ho církev nesmí svým přitakáváním následovat. Naopak, aby si uchovala prorocký hlas a mohla dál plnit svůj úkol v podobě hlásání evangelia světu, potřebuje nyní strategický ústup. Namísto ztrácení sil marnými snahami o oslovení většiny je třeba zachránit věrohodnost vydávaného svědectví péčí o kořeny.Provokující a inspirující postřehy Roda Drehera, jak křesťansky žít v postkřesťanské době, zaznamenaly okamžitě po americkém vydání knihyv březnu 2017 vlnu kritického zájmu, který dosud neutuchá.
Vypredané
11,12 € 11,70 €