Rudolf Dreikurs

autor

Deti ako výzva


Nadčasová kniha určená rodičom a vychovávateľom, ktorá logicky vysvetľuje, prečo deti neposlúchajú. Autori ponúkajú unikátny pohľad do súkromnej logiky detí a rodičom na celej škále reálnych príkladov predstavujú intervencie, ktoré vo výchove fungujú a ktoré nie. Po prečítaní tejto knižky rodičia spontánne hovoria: Konečne mi to, čo sa u nás deje, dáva zmysel. Vedieť správne pôsobiť na deti je umenie, avšak táto publikácia, založená na individuálnej psychológii, ponúka nástroje na zvládnutie tohto umenia. Prístup, ktorý ponúka, je optimistický, považuje dieťa za kompetentného partnera dospelých a dodáva sebadôveru deťom i rodičom.
Na sklade 2Ks
18,99 € 19,99 €

Logické dôsledky


Kniha je určená každému, kto sa podieľa na výchove detí. Autori, na základe teórie životného štýlu Alfréda Adlera, vysvetľujú koncept výchovy založenej na uplatňovaní logických dôsledkov. Kniha tiež obsahuje praktické návody.
Vypredané
5,64 € 5,94 €