! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Richard Drury

autor

Daniela Vinopalová


Daniela Vinopalová (1928–2017) vždy žila stranou „uměleckého provozu“. Její tvorba je propojena s vnitřní hlubokou spirituální cestou. Ludmila Vachtová o jejím díle napsala: „Víra je předpokladem těchto zvláštních soch, religiozita nebo vyznání není jejich poslání. Jejich tajemství je v transcendenci, v porozumění záměru milosti.“ Tuto charakteristiku lze v podstatě vztáhnout na celek sochařčina díla. Studovala v ateliéru profesora Pokorného, prošla tedy tvrdou lekcí socialistického realismu. V roce 1961 však nalezla abstraktní formu „sochy-vázy“; nejvýraznějším znakem těchto dutých forem expresivních tvarů jsou linie, probíhající v síťovité struktuře po jejich povrchu. Od poloviny šedesátých let vznikají také „architektury“ stavěné z letovaných nebo vázaných drátů, propojovaných pletivem a pokrývaných textilem, na který nanášela sádru. V roce 1967 poprvé realizovala velký formát a začala stavbu sochy K prostoru IV. Použila cement, materiál odpovídající moderní architektuře. Vznikla komplexní konstruktivně laděná a současně organická struktura organizovaného prostoru jako záznamu univerza. Nástup normalizace znamenal pro Vinopalovou sedmnáctiletou pauzu ve volné tvorbě. Po odchodu do penze (1986) byla soukromě oslovena, zda by nevytvořila oltářní menzu a kříž do pražského kostela sv. Jiljí. Díky tomu se konečně mohla vrátit k práci, která jí byla nejbližší. V devadesátých letech se rovněž vrátila k sérii soch-váz i cyklu „architektonických“ plastik nazývaných K prostoru. Vyvrcholením tvorby polistopadového období se stala plastická konstrukce Díkůvzdání (2007), jíž autorka vzdávala dík za vše, co přesahuje člověka. Součástí knihy jsou i texty a výpovědi jak Daniely Vinopalové, tak historiků umění a téměř úplný chronologický soupis díla, podrobná biografická data a soupisy výstav. To nejpodstatnější z textových studií všech tří autorů uzavírá knihu v anglickém shrnutí.
U dodávateľa
39,74 € 41,83 €

Igor Grimmich


Svou tvorbou navazuje Igor Grimmich jednak na výpověď umělecké generace sedmdesátých let, jež kriticky reflektovala poměry československého normalizačního bezčasí sžíravou, mnohdy přitom i hravou ironičností. Vychází však také z impulzů generace let osmdesátých, jež smysl malby (ať již v západním Berlíně nebo v Praze) dynamicky vzkřísila v rámci návratu k figuraci a k narativní symbolice.
U dodávateľa
20,54 € 21,62 €

Jiří Anderle - Panoptikum


Jiří Anderle sa preslávil najmä grafickou tvorbou a majstrovským kombinovaním techník. Anderleho grafika bola ocenená na mnohých medzinárodných bienále a trienále grafiky. Rozsiahle a rôznorodé dielo, ktoré Anderle vytvoril za viac ako 50 rokov, obsahuje grafické listy, kresby, obrazy a plastiky. Napriek rozmanitosti však majú spoločného menovateľa - kritické humanistické videnie zamerané na konkrétne historické udalosti a všeobecné témy ľudstva. Anderle reflektuje svet prostredníctvom grotesknej premeny, v ktorej sa ľudská postava stáva metaforickým stelesnením povahy. Jedným z dôležitých rysov diela Jiřího Anderleho je inšpirácia primárnymi kultúrami. V autorových výjavoch sme svedkami veľkolepých drám, v ktorých sa úžas nad ľudským pradávnom mieša s iróniou záporných javov modernej spoločnosti. Publikácia vychádza pri príležitosti osemdesiatych narodenín autora a je poctou autorovmu celoživotnému dielu. Okrem textov kurátora GASK - Galérie Stredočeského kraja Richarda Druryho v knihe nájdete aj osobné spomienky autora.
Vypredané
28,41 € 29,90 €