! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Roger du Gard

autor

A Thibault család


A regény egy jellegzetes francia nagypolgári család rajzával a modern értelmiségi magatartás három lehetőségét adja; az apa, Oscar, a konzervatív-reakciós krelikalizmus, az álszent bigottság képviselője, egyik fia, Antoine, az orvos, a társadalmi kér désektől egy ideig elforduló humanista típusa, másik fia, Jacques az anarchisztikus értelmiségi forradalmáré. A Thibault család alapeszméje e három plasztikusan és remek lélektani realizmussal megrajzolt jellem viszonyában rejlik. Sorsuk alakulása, j ellemük ellentmondásai és azonosságai révén egy polgári család bukását és felmagasztalásának lehetőségét mutatja meg az író.Műve egyén és történelem viszonyáról szóló mélyenszántó erkölcsi eszmélkedés is. Nagyszabású családregény, gazdag életanyagáva l, mély pszichológiai tudásával, humanista üzenetével századunk egyik reprezentatív remekműve, a 20. századi próza talán leginkább tolsztoji szellemű alkotása.
U dodávateľa
25,56 € 26,91 €