Petr Dudek

autor

Kdo ve stínu čeká na moc


Česká společnost došla v dekomunizaci mezi srovnatelnými zeměmi střední Evropy nejdále. Byl schválen lustrační zákon i zákon o protiprávnosti komunistického režimu, byly rehabilitovány případy komunistického bezpráví, došlo k restitucím. Po celou tu dobu zasedali v parlamentu komunističtí poslanci. Snažili se dekomunizační procesy zpochybnit i zablokovat. KSČM začala místo očekávaného kolapsu posilovat své postavení u voličů i mezi politickými stranami. Autoři hledají odpověď na otázku, čím si polistopadoví komunisté tuto shovívavost, vstřícnost a úctu zasloužili.
Vypredané
9,90 € 10,42 €

Člověk s příběhem


Ani 70 let po konci druhé světové války nebyly uzavřeny všechny příběhy, které v jejím chaosu započaly. Ladislav Mrkvička v roli muže, který prožil celý život na cizí účet. Ve hře Petra Dudka se děj odvíjí ve dvou časových pásmech - v roce 1942 a v současnosti. Brzy se ukáže, že úběžníkem obou linií je Pavel Zvolánek, válečný sirotek, syn odbojářů popravených v Mauthausenu.
Predaj skončil
3,26 €

Traktor


Rozhlasová hra Petra Dudka z českého venkova 50. let, kde právě probíhá kolektivizace. Hlavní hrdina, představitel státní správy Mareš je pragmatik. Do strany vstoupil, protože to potřebuje ke své práci. Chce věřit tomu, co sám říká: "Když budou ve straně rozumný, slušný lidi, bude se strana chovat taky slušně.
Predaj skončil
3,63 €

Vzletem sokolím


Čtyřdílný dokudramatický seriál, který připomíná roky 1918, 1938, 1948 a 1968 na půdorysu sokolského hnutí u nás. Civilní dramata a osobní příběhy na pozadí velkých dějin. Česká obec sokolská, známější jako Sokol, je naprosto ojedinělý fenomén v českých a pravděpodobně i evropských dějinách. Založena na vlasteneckých a olympijských idejích provází českou společnost na vrcholech její historie i v jejích nejhlubších propadech.
Predaj skončil
8,39 €