! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Ľubomír Ďurovič

autor

Všeobecná jazykoveda a slavistika


Vydanie druhého zväzku Vybraných štúdií Ľ. Ďuroviča (prvý – O slovenčine a Slovensku – vyšiel r. 2004) kompletizuje výber najdôležitejších štúdií autora. Ponúka celkový obraz poznávacieho a myšlienkového sveta vynikajúceho slovenského jazykovedca, ktorý bol dlhé desaťročia v bezprostrednom styku so zahraničnou lingvistikou. Štúdie explicitne či implicitne nadhadzujú mnohé otázky a námety, ktoré priam provokujú slavistický výskumne orientovaný intelekt. Najmä metodologicky a reflexívne ladené práce sú nasýtené inšpiratívnymi ideami.
Na sklade 1Ks
6,94 € 7,30 €

Paradigmatika spisovné ruštiny


Paradigmatika spisovné ruštiny je integrálním výkladem tvaroslovného systému spisovné ruštiny na fonologickém základě. Popisuje podrobně aktuální hláskosloví ruštiny a ukazuje dynamiku tohoto systému s koexistencí starších a novějších variant. Fonologický systém slouží pro výklad tvarosloví a ukazuje tak relativní uzavřenost a systémovost ruského skloňování a časování. Práce vychází z aktuální literatury a z elektronických korpusů ruských textů. Kniha je vhodná pro filology se zájmem o fonetiku, fonologii a morfologii a pro všechny, kteří si chtějí prohloubit znalosti hláskosloví a tvarosloví spisovné ruštiny.
U dodávateľa
17,41 € 18,33 €

dostupné aj ako:

Paradigmatika spisovné ruštiny


Paradigmatika spisovné ruštiny je integrálním výkladem tvaroslovného systému spisovné ruštiny na fonologickém základě. Popisuje podrobně aktuální hláskosloví ruštiny a ukazuje dynamiku tohoto systému s koexistencí starších a novějších variant. Fonologický systém slouží pro výklad tvarosloví a ukazuje tak relativní uzavřenost a systémovost ruského skloňování a časování. Práce vychází z aktuální literatury a z elektronických korpusů ruských textů. Kniha je vhodná pro filology se zájmem o fonetiku, fonologii a morfologii a pro všechny, kteří si chtějí prohloubit znalosti hláskosloví a tvarosloví spisovné ruštiny.
Na stiahnutie
10,00 €

dostupné aj ako:

Predhistória spisovnej slovenčiny


Autor v tejto publikácii zasadzuje svoje štúdie do prekvapujúcich súvislostí a väzieb. Neraz si všíma veci, ktoré si dovtedy nikto nevšimol a kladie otázky, ktoré neprišli na um iným znalcom vnútorných či vonkajších dejín slovenského jazyka a kultúry. Usiluje sa autenticky pochopiť tie najkomplikovanejšie a najcitlivejšie miesta našej jazykovokultúrnej histórie, pričom nemilosrdne odhaľuje mytologizujúce inhibície niektorých ortodoxných výkladov. Vybrané state Ľubomíra Ďuroviča analyzujú obdobie vývinu od Veľkej Moravy až po súčasnosť osvetlením aj konfesionálnych, ideologických, cirkevno-právnych a politických faktorov, bez ktorých by sa mnohé otázky a problémy spojené s naším komplikovaným smerovaním k jednotnému slovenskému spisovnému jazyku jednoducho nedali pochopiť.
Vypredané
12,83 € 13,50 €