Tomasz Duszyński

autor

Glatz 1.


Kladsko, jar 1920. Profesor miestneho gymnázia nachádza na moste zmrzačené telo. Len pred niekoľkými dňami zastrelili na ulici vojenského dôstojníka s vysokou hodnosťou. Čo spája tieto vraždy, ak vôbec niečo? Mali by sa obyvatelia mestečka Glatz obávať, že sa nájdu ďalšie obete? A prečo bol k vyšetrovaniu oboch vrážd povolaný armádny vyšetrovateľ z Berlína, kapitán Wilhelm Klein, ktorého minulosť je rovnako záhadná ako vraždy? Klein s pomocou vzdorovitého strážmajstra Koschella a policajného asistenta Jürgena Rotha zahajuje vyšetrovanie. Vie, že prekážkou budú nielen predstavitelia miestnej samosprávy, ale aj jeho vlastné slabiny. Majstrovsky vystavaný detektívny román Tomasze Duszyńského udržuje čitateľov v napätí až do poslednej stránky. Dej sa odohráva v Glatzi - sliezskom mestečku, kde je stále možné započuť ozveny nedávno ukončenej vojny. Tieň kladskej pevnosti skrýva nejedno ponuré tajomstvo.
Na sklade 4Ks
11,86 € 13,95 €

dostupné aj ako:

Glatz


Kladsko, jaro 1920. Profesor místního gymnázia nalézá na mostě zmrzačené tělo. Jen o několik dní dříve byl na ulici zastřelen vojenský důstojník s vysokou šarží. Co tyto vraždy spojuje, jestli tedy vůbec něco? Mají se obyvatelé městečka Glatz obávat nálezu dalších obětí? A proč byl k vyšetřování obou vražd povolán až z Berlína armádní vyšetřovatel, kapitán Wilhelm Klein, jehož minulost je stejně záhadná jako spáchané vraždy? Klein za pomoci vzdorovitého strážmistra Koschella a policejního asistenta Jürgena Rotha zahajuje vyšetřování. Ví, že překážkou se mu stanou nejen představitelé místní samosprávy, ale i vlastní slabiny.Mistrně vystavěný detektivní román Tomasze Duszyńského udržuje čtenáře v napětí až do poslední stránky. Jeho hlavním hrdinou je Glatz - slezské městečko, v němž lze stále zaslechnout ozvěny nedávno skončené války. Stín kladské pevnosti skrývá nejedno ponuré tajemství.
Na stiahnutie
9,79 €

dostupné aj ako: