Ernst Gombrich

autor

Příběh umění


Kniha světoznámého historika umění umožňuje základní orientaci ve zvláštní a fascinující oblasti lidské činnosti, jakou je právě umění. Na 684 stranách doplněných černobílými i barevnými reprodukcemi a vyklápěcími přílohami se pokouší srozumitelným způsobem utřídit nepřeberné bohatství jmen, období a slohů.
Na sklade 1Ks
80,28 € 84,51 €

Stručné dějiny světa pro mladé čtenáře


Proslulý kunsthistorik (mj. Příběh umění) se ve své knize zaměřil na mladší čtenáře (ale to neznamená, že by text nebyl zajímavý a užitečný pro dospělé). Jeho kniha čtenáře provede historií od nejstarších počátků až do dvacátého století, seznámí ho s důležitými historickými osobnostmi a událostmi, ale také ho poučí o souvislostech a spojitostech mezi různými údobími a územími. Gombrich své dějiny lidstva vypráví jako příběh, ne vždy právě útěšný a pochopitelně nezavršený. Otevřený konec však znamená naději do budoucna.
U dodávateľa
12,86 € 13,54 €

Stručné dejiny sveta pre mladých čitateľov


Ernstovi H. Gombrichovi, ktorý patril medzi najvýznamnejších vzdelancov 20. storočia, sa podarilo niečo, čo sa dnes zdá byť až neuveriteľné: na 300 stranách hutne a výstižne opísal dejiny ľudstva. Autor obrazným a ľahko pochopiteľným jazykom živo vykresľuje vývojové trendy a zlomové udalosti, charakterizuje významné osobnosti a dejinné konflikty. Gombrich sa zameral na mladších čitateľov, ale to neznamená, že text nie je zaujímavý a užitočný aj pre dospelých. Gombrichova kniha je známa po celom svete v 21 jazykoch, po autorovej smrti v roku 2001 vyšla opätovne v mierne upravenej podobe.
Na sklade > 5Ks
14,20 € 14,95 €

Príbeh umenia


Príbeh umenia už desaťročia zostáva bezkonkurenčným úvodom do dejín umenia. Vzdeláva a zároveň prináša radosť. Čitatelia všetkých vekových kategórií a vzdelanostnej úrovne na celom svete našli v profesorovi Gombrichovi skvelého rozprávača, ktorý niekoľkými slovami dokáže vysvetliť celkovú atmosféru daného historického obdobia. Chce, aby sme dejiny umenia vnímali ako „príbeh sústavného prelínania a zmeny tradícií, v ktorých sa každé dielo vzťahuje na minulosť a ukazuje na budúcnosť“, ako „živú reťaz, ktorá trvalo spája umenie našich dní s umením z čias pyramíd“.V novej úprave pokračuje 16. vydanie tohto klasického diela vo svojom triumfálnom postupe v oslovení budúcich generácií a zostáva prvou voľbou pre všetkých nováčikov v poznávaní umenia.
Na sklade 2Ks
56,05 € 59,00 €

Umění a iluze


Tento ucelený soubor studií vyšel už v roce 1959, v dalších letech byl doplňován, přepracováván a znovu vydáván; zůstává platným vhledem do „psychologie znázorňování“. Autor v něm zkoumá, jaký je vztah skutečnosti a jejího výtvarného zachycení, jak se na utváření tohoto vztahu podílí divák a jeho zkušenosti; jak se vyvíjely metody umělců, kteří chtěli skutečnost zachytit co nejpřesněji, co vlastně znamená „přesné zachycení“, a věnuje se i tomu, jak se stalo, že umělecké prostředky začaly směřovat od realismu k náznaku, stylizaci či karikatuře.
Na sklade 1Ks
24,47 € 25,76 €

Smysl pro řád


Tento svazek nabízí erudovanou a přitom široce přístupnou teorii dekorativních umění. Gombrich zkoumá univerzálně lidský sklon hledat v prostoru a čase řád, který se projevuje v dětských hrách, v poezii, hudbě či architektuře, ale právě i v dekorativních uměních. Kniha svým pojetím navazuje na Umění a iluzi, která přinesla originální teorii obrazového znázorňování. I tentokrát jde fascinující a inspirativní úvahy o umění, přírodě, lidské psychologii a tom, jak náš mozek zpracovává podněty z vnějšího prostředí.Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.
Na sklade 1Ks
35,63 € 37,51 €

O renesanci 1


První svazek souboru O renesanci spojuje dvě klasické knihy esejů o renesančním umění. V první z nich, pojmenované Norma a forma, je shromážděno jedenáct studií věnovaných zásadním otázkám stylu, vkusu, patronace, pracovních metod a teorií umění, které autor vykládá se svou příznačnou erudicí a srozumitelností. Tyto eseje jsou povinnou četbou pro všechny, kdo se o renesanci zajímají, a bezpochyby budou přínosem pro každého, kdo si přeje lépe se orientovat v jedné z nejtvořivějších etap západního umění. Druhou část knihy zaujímá soubor Symbolické obrazy, v němž se E. H. Gombrich věnuje stěžejnímu tématu symbolického zobrazování. Knihu otevírá badatelský úvod o Cílech a omezeních ikonologie, po kterém následují podrobné studie o Botticellim, Mantegnovi, Rafaelovi, Poussinovi a dalších. Svazek uzavírá rozsáhlé pojednání o filozofických přístupech k symbolice, které ukazuje, že myšlenky, které zaměstnávaly renesanční filozofy, jsou živé dodnes. Stejně jako v případě Normy a formy jde o soubor nezbytný pro všechny, kdo se zabývají renesančním uměním a myšlením; je to práce, která napomáhala utváření vědní disciplíny dějiny umění. A jelikož se zde autor neustále zabývá problematikou norem, hodnot a metod, jde zároveň o úvod k fundamentálním otázkám spojeným s interpretací obrazů obecně.
U dodávateľa
40,10 € 42,21 €

Stručné dejiny sveta pre mladých čitateľov


Ernstovi H. Gombrichovi, ktorý patril medzi najvýznamnejších vzdelancov 20. storočia, sa podarilo niečo, čo sa dnes zdá byť až neuveriteľné: na 300 stranách hutne a výstižne opísal dejiny ľudstva. Autor obrazným a ľahko pochopiteľným jazykom živo vykresľuje vývojové trendy a zlomové udalosti, charakterizuje významné osobnosti a dejinné konflikty. Gombrich sa zameral na mladších čitateľov, ale to neznamená, že, text nie je zaujímavý a užitočný aj pre dospelých. Hoci je Gombrichova kniha známa po celom svete v 21 jazykoch, po autorovej smrti v roku 2001 vyšla opätovne v mierne upravenej podobe. Predslov sa podujala napísať autorova vnučka Leonie Gombrichová, ktorá vznik knižky opisuje z dôverného pohľadu člena najbližšej rodiny. V tejto podobe sa publikácia dostáva do rúk slovenského čitateľa.
Na sklade 5Ks
14,20 € 14,95 €

Rövid világtörténelem fiataloknak


Ernst Gombrich egyike a 20. század nagy tudósainak. Ezenkívül azzal az egyedülálló képességgel rendelkezett, hogy az összefüggéseket nem a tudással bíró, hanem a tudni vágyó szemszögéből szemlélte. Mindössze 25 évesen, 1935-ben, arra vállalkozott, hogy megírja a világ történetét kifejezetten fiatal olvasók számára. Anélkül, hogy valaha is terjengőssé vált volna, izgalmasan és figyelmes pillantását az emberiség fejlődésének bonyolult részleteire irányítva, ábrázolta a történelmet az ősembertől az első világháborúig. Harminc év elteltével ismét felfigyeltek nagyszerű könyvére, és újra kiadták kibővítve egy a szerző által írt fejezettel, mely az első kiadás óta eltelt idő esmeményeit összegzi. Ekkortól számtalan nyelvre fordították le - így magyarra is. A könyv ez utóbbi változat még tovább bővített, Gombrich által tökéletesített, és leánya posztumusz előszavával ellátott mű. Az emberiség története úgy, ahogy egy nagy tudós beszéli el, olyan lebilincselő, mint egy regény és olyan adatgazdag, mint egy enciklopédia. Ernst H. Gombrich Rövid világtörténelme már régóta klasszikussá vált.
U dodávateľa
11,65 € 12,26 €

Stručné dejiny sveta pre mladých čitateľov


Ernstovi H. Gombrichovi, ktorý patril medzi najvýznamnejších vzdelancov 20. storočia, sa podarilo niečo, čo sa dnes zdá byť až neuveriteľné: na 300 stranách hutne a výstižne opísal dejiny ľudstva. Autor obrazným a ľahko pochopiteľným jazykom živo vykresľuje vývojové trendy a zlomové udalosti, charakterizuje významné osobnosti a dejinné konflikty. Gombrich sa zameral na mladších čitateľov, ale to neznamená, že, text nie je zaujímavý a užitočný aj pre dospelých. Hoci je Gombrichova kniha známa po celom svete v 21 jazykoch, po autorovej smrti v roku 2001 vyšla opätovne v mierne upravenej podobe
Vypredané
9,42 € 9,92 €

The Preference for the Primitive


This book is a study of a recurring phenomenon in the history of changing taste in the visual arts, namely the feeling that older and less sophisticated (i.e. 'primitive') works are somehow morally and aesthetically superior to later works that have become soft and decadent. Gombrich traces this idea back to classical antiquity and links it both with Cicero's observation that over-indulgence of the senses leads to a feeling of disgust, and with the profoundly influential metaphor comparing the development of art to that of a living organism. Like an organism, art has been thought to grow to maturity, then decay and die, and successive generations of artists and critics have preferred the alleged strength, nobility and sincerity of earlier styles to the more refined later styles with their corrupting and meretricious appeal to the senses. Summing up more than forty years of study and reflection on this theme, the book presents a closely argued narrative supported by extensive quotations that document with precision the role of authors, critics and artists in shaping and changing opinion. After reviewing the classical authors whose writings largely set the terms of the debate, Gombrich then charts its progress from its revival in the eighteenth century, documenting the often subtle shifts of taste and judgement that frequently focus on the pivotal role of Raphael in the history of art. In the final chapters, he turns to the truly revolutionary primitivism of the twentieth century, analysing the momentous shifts of taste of which he has himself been an eyewitness. Important both as a personal testament and as a documentary anthology, this last book from one of the world's most distinguished art historians provides a deep and revealing insight into the history and psychology of taste.
Vypredané
40,68 € 42,82 €

Stručné dějiny světa pro mladé čtenáře


Tuto knihu napsal Ernst H. Gombrich, budoucí světoznámý kunsthistorik, krátce po studiích jako šestadvacetiletý. Kniha měla okamžitý úspěch a přinesla mu všeobecné uznání. Autor se svým příznačným smyslem pro výstižnou zkratku a pointovanou formu podal komplikovaný vývoj lidstva od dob jeskynního člověka až do 1. světové války. Později připojil kapitolu o nejdůležitějších událostech dvacátého století – o 2. světové válce a zániku komunismu. Čtenáři i odborná kritika oceňují autorův vypravěčský talent, umění vytvořit velkorysý oblouk historie lidstva. Gombrich je schopen velmi osobního pohledu na historické události, o nichž se zaujetím vypráví. Ačkoliv své dějiny původně určil mladým čtenářům, představují čtenářský zážitek pro nejširší vrstvy.
Vypredané
11,56 € 12,17 €

Příběh umění


Kniha "Příběh umění" je po celém světě ceněna coby nejlepší dosud napsaný úvod do dějin výtvarného umění. Je určena jak studentům, tak i každému z široké veřejnosti, kdo chce porozumět obrazu, soše, uměleckému slohu, směru či období s cílem pochopit jeho místo v tisíciletém vývoji umění
Vypredané
66,88 € 70,40 €

The Story of Art


The Story of Art, one of the best-known and best-loved books on art ever written, has been a world bestseller for over half a century. Professor Gombrich's clear and engaging text combines with hundreds of full-colour illustrations to trace the history of art in an unfolding narrative, from primitive cave paintings to controversial art works of the present day.
Vypredané
26,77 € 28,18 €

Stručné dějiny světa pro mladé čtenáře


Proslulý kunsthistorik (mj. Příběh umění) se ve své knize zaměřil na mladší čtenáře (ale to neznamená, že by text nebyl zajímavý a užitečný pro dospělé). Jeho Dějiny světa čtenáře provedou historií od nejstarších počátků až do dvacátého století, seznámí ho s důležitými historickými osobnostmi a událostmi, ale také ho poučí o souvislostech a spojitostech mezi různými údobími a územími. Gombrich své dějiny lidstva vypráví jako příběh, ne vždy právě útěšný a pochopitelně nezavršený. Otevřený konec však znamená naději do budoucna.
Vypredané
10,63 € 11,19 €

The Story of Art


Exquisite cloth-bound edition of the classic art-history text - the perfect gift for every art connoisseur and student For more than 60 years Ernst Gombrich's The Story of Art has been a global bestseller - with more than 8 million copies sold - the perfect introduction to art history, from the earliest cave paintings to art of the twentieth century, a masterpiece of clarity and personal insight. This classic book is currently in its 16th edition and has been translated into more than 30 languages, and published in numerous formats and editions. Now, for the first time, this Luxury Edition is the ultimate gift purchase for all art lovers - a perfect keepsake to treasure, and to inspire future generations.
Vypredané
63,65 € 67,00 €