Thomas Ert

autor

SOA Servisně orientovaná architektura


Potřebuje váš web kompletní změnu architektury? Plánujete zavádění webových služeb ve velkém měřítku? Nastaly nečekané potíže při přechodu na servisně orientované prostředí? Pro všechny tyto potřeby, nutné změny a problémy je zde kompletní průvodce architekturou SOA. Publikace prochází veškerými důležitými kroky při zavádění a správě webových služeb: od plánování a analýzy přes technologii a návrh až po metadata, zabezpečení a zásadní pravidla při aplikaci standardů. Autor uvádípřes 120 konkrétních případových studií, na jejichž základě předává desítky praktických doporučení, varování a rad. Zkušený autor pokrývá mimo jiné tato témata: Základy budování SOA, principy servisní orientace Vzory výměny zpráv, orchestrace, choreografie, modelování služeb Strategie zavádění SOA a servisně orientované modelování podniku Vrstvy služeb aplikace, řízení, instrumentace, agnostické služby Základy a využití jazyků XML, WSDL, SOAP, WS-BPEL WS-Coordination a servisně orientovaný návrh řídicích procesů Nástroje pro návrh rozhraní služeb Podpora SOA ze strany platforem Java EE a .NET Aplikace hlavních standardů SOA, pravidla pro návrh služeb Pravidla a kroky pro kompozici SOA, rozšíření SOA Speciálně pro české čtenáře byl přeložen slovník pojmů včetně všech schémat z adresy www.soaglossary.com, aby byl první vhled do servisně orientované architektury co nejnázornější a nejprůhlednější. O autorovi: Thomas Erl je světově nejproslulejším a nejplodnějším autorem knih o SOA. Na kontě jich má již přes deset. Založil společnost SOA Systems (www.soasystems.com), která poskytuje konzultační a školicí služby více než 500 firmám po celém světě. Navštivte www.thomaserl.com.
Na sklade 1Ks
37,91 € 39,90 €