Fabián Juraj

autor

Zlyhávanie a trasplantácia srdca


Obsah: I. ČASŤ Skratky Najčastejšie používané skratky Skratky citovaných odborných štúdií Predhovor k I. vydaniu (R. Menkyna) Úvod História a perspektívy srdcového zlyhávania a transplantácie srdca II. ČASŤ – SRDCOVÉ ZLYHÁVANIE 1 Definícia, terminológia a klasifikácia 2 Epidemiológia 3 Etiológia a patogenéza 4 Diagnostika 5 Fibrilácia predsiení a srdcové zlyhávanie 6 Náhla srdcová smrť 7 Prognóza 8 Liečba 9 Refraktérne srdcové zlyhávanie III. ČASŤ – TRANSPLANTÁCIA SRDCA 10 Legislatíva orgánových transplantácií 11 Príjemca 12 Darca 13 Chirurgický výkon 14 Fyziológia transplantovaného srdca 15 Prognóza a kvalita života po transplantácii srdca 16 Imunosupresívna liečba 17 Rejekcia 18 Infekcie 19 Kardiovaskulárna morbidita po transplantácii srdca 20 Extrakardiálna morbidita 21 Rehabilitácia a telesný tréning 22 Nekardiálna chirurgia po transplantácii srdca IV. ČASŤ Zoznam tabuliek Zoznam obrázkov Zoznam grafov Vecný register
Na sklade 1Ks darček
28,06 € 29,54 €