Dana Farkašová

autor

Teória ošetrovateľstva - princípy a prax


Povolanie sestra od čias Florence Nightingaleovej prešlo mnohými zmenami. V priebehu desaťročí sa nemenila len uniforma sestier, ale najmä náplň ich činnosti. Sestra je odborník a rovnocenný partner v zdravotníckom tíme. Je erudovaná a schopná kriticky myslieť a rozhodovať sa. Je nenahraditeľná v posudzovaní a uspokojovaní potrieb pacienta, je aktívna vo zvyšovaní jeho sebestačnosti či v edukácii. Avšak vždy musí myslieť na to, že jej rozhodnutie sa už nedá vrátiť späť, veď ide o zdravie človeka, o jeho život. Profesionálne skúsenosti s ošetrovaním chorých doma i v zahraničí, pedagogické a manažérske skúsenosti a najmä vplyv významných odborníkov z oblasti medicíny, s ktorými som spolupracovala, ma priviedli k poznaniu, že sestry by mali získať nielen veľa odborných vedomostí, ale musia nadobudnúť aj precízne zručnosti. A čo je nemenej dôležité, musia byť empatické a konať morálne. Potrebné je, aby sestra cítila osobnú zodpovednosť voči svojim pacientom a ich rodine, aby to bolo pre ňu motivujúce a aby vnímala potrebu ďalej odborne rásť.
Na sklade 2Ks
11,40 € 12,00 €

Výzkum v ošetřovatelství


Učebnica prezentuje základné poznatky z oblasti výskumu v ošetrovateľstve. Úvodná kapitola sa zaoberá základnou charakteristikou tohto výskumu a ďalšie kapitoly sa venujú témam, ako sú ľudské poznanie a vedecký prístup, metodológia výskumu v ošetrovateľstve, základné metódy výskumu, meranie štatistické spracovanie výsledkov a písomná správa z výskumu. Učebnica je určená pre všetky sesterské študijné odbory.
Vypredané
3,47 € 3,65 €

Ošetrovateľstvo - teória


Učebnica je určená na výučbu teórie ošetrovateľstva pre študentov vysokoškolsého štúdia. Obsah učebnice nie je vyčerpávajúci, ale predstavuje úvod do problematiky, naznačuje nevyhnutnosť zmien v jednotlivých oblastiach ošetrovateľstva, ako aj vo vnímaní ošetrovateľskej profesie sestrami.
Vypredané
8,55 € 9,00 €