% Zľavy na hry %

Eva Farkašová

autor

Etická výchova pre 1.ročník ZŠ


Pracovný zošit ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre prvý ročník ZŠ ako zaujímavý a účelný doplnok pre každého prváka na hodiny Etickej výchovy. Zameriava sa na rôzne vzdelávacie oblasti: medziľudské vzťahy, prvky prosociálnosti, ľudská dôstojnosť, pozitívne hodnotenie a naša rodina a žiaci sa v ňom oboznamujú s vybranými oblasťami prostredníctvom atraktívnych aktivít ako práca s príbehom, pohybové aktivity, kreslenie, dopĺňanie, vyfarbovanie, strihanie či lepenie.
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Etická výchova pre 2. ročník základných škôl


Pracovný zošit Etická výchova pre 2. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre druhý ročník ZŠ. Je to tematicky aktuálna, veku primerane upravená a veľmi praktická pomôcka pre každého druháka na každú vyučovaciu hodinu.
Na sklade 2Ks
6,65 € 7,00 €

Etická výchova pre 3. ročník základných škôl


Pracovný zošit je spracovaný moderne a pútavo, reflektuje vekové osobitosti žiakov tretieho ročníka a súčasné trendy v grafickej a obrazovej rovine.
Na sklade 3Ks
6,65 € 7,00 €

Dieťa v ohrození, zborník


V roku 2009 uplynulo 45 rokov od založenia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a pri tejto príležitosti ústav zorganizoval vedeckú konferenciu s názvom "Psychológia dieťaťa: Výskum a prax", ktorá mala prezentovať niektoré z aktivít výskumného ústavu.Súčasťou tohto stretnutia odborníkov bolo podujatie Dieťa v ohrození, ktoré sa konalo na pôde Bratislavskej vysokej školy práva. Participujúcimi organizáciami boli aj Kancelária verejného ochrancu práv a Detský fond SR.V zborníku vám prinášame 55 príspevkov z tejto konferencie.
Vypredané
8,05 € 8,47 €

Lacná kniha Jazyk hrou - pracovné listy (-70%)


Obrázkové pracovné listy deťom umožnia na hodinách angličtiny alebo nemčiny zahrať sa rôzne zaujímavé hry. Odporučilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako príručku vyučovania anglického a nemeckého jazyka 5 -8 ročných detí. Určite pomocou nich spoznajú veľa pekných hier, pesničiek, rýmovačiek, básničiek a riekaniek.
Vypredané
0,93 € 3,09 €

Jazyky hrou pre 1., 2. a 3. ročník ZŠ


Obrázkové pracovné listy deťom umožnia na hodinách angličtiny alebo nemčiny zahrať sa rôzne zaujímavé hry. Odporučilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako príručku vyučovania anglického a nemeckého jazyka 5 -8 ročných detí. Určite pomocou nich spoznajú veľa pekných hier, pesničiek, rýmovačiek, básničiek a riekaniek.
Vypredané
3,99 € 4,20 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Jazyky hrou pre 1., 2. a 3. ročník ZŠ (-70%)


Obrázkové pracovné listy deťom umožnia na hodinách angličtiny alebo nemčiny zahrať sa rôzne zaujímavé hry. Odporučilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako príručku vyučovania anglického a nemeckého jazyka 5 -8 ročných detí. Určite pomocou nich spoznajú veľa pekných hier, pesničiek, rýmovačiek, básničiek a riekaniek.
Vypredané
1,26 € 4,20 €

dostupné aj ako: