! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Gordon Fee

autor

Jak číst Bibli s porozuměním


Autoři této knihy nás srozumitelným a praktickým způsobem seznamují se zásadami výkladu různých biblických textů a zvláště kladou důraz na rozlišování jednotlivých literárních druhů (např. starozákonní vyprávění, mudroslovná literatura, proroctví, podobenství a další). Samostatná kapitola je věnována novozákonnímu apokalyptickému spisu - knize Zjevení. "Mnozí lidé cítí, že by měli číst Bibli, ale když se o to pokoušejí, zjišťují, že narážejí na nesčetné překážky. Podobně jako etiopský dvořan, který se na cestě domů z Jeruzaléma snažil pochopit knihu proroka Izaiáše, docházejí k poznání, že bez pomoci někoho druhého tomu, co čtou, neporozumějí. A právě těmto lidem je určena tato kniha. F. Bruce emeritní profesor biblické kritiky a exegeze na univerzitě v Manchesteru
Vypredané
9,22 € 9,70 €

JAK CIST BIBLI S POROZUMENIM


Veľká časť knihy je venovaná rozborom jednotlivých žánrov Biblie (starozákonné príbehy, múdroslovná literatúra, žalmy, podobenstvá, proroctvá, atď.) pričom sú na konkrétnych textoch vysvetlené základné princípy porozumenia a výkladu daného žánru. I keď jazyk knihy je veľmi prístupný a teda vhodný aj pre začiatočníkov, aj kazatelia a teológovia nájdu v nej množstvo inšpirácie a zaujímavých informácií a časom sa pre nich stane nepostrádateľným pomocníkom pri každodennom štúdiu.
Vypredané
9,15 € 9,63 €

Lacná kniha Jak číst Bibli s porozuměním (-70%)


Veľká časť knihy je venovaná rozborom jednotlivých žánrov Biblie (starozákonné príbehy, múdroslovná literatúra, žalmy, podobenstvá, proroctvá, atď.) pričom sú na konkrétnych textoch vysvetlené základné princípy porozumenia a výkladu daného žánru. I keď jazyk knihy je veľmi prístupný a teda vhodný aj pre začiatočníkov, aj kazatelia a teológovia nájdu v nej množstvo inšpirácie a zaujímavých informácií a časom sa pre nich stane nepostrádateľným pomocníkom pri každodennom štúdiu.
Vypredané
2,89 € 9,63 €

dostupné aj ako: