Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Imrich Fekete

List.php:/getLoadedProductCollection 8 List.php:/getLoadedProductCollection 8
 • Autor: Imrich Fekete

  Občiansky zákonník - Veľký komentár 1. Zväzok. 3. aktualizované vydanie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 24. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 73,00 €
  Vaša cena: 69,35 
  Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v čo najväčšej miere zrozumiteľný (nie zbytočne akademický) a prehľadný. Preto boli jednotlivé časti výkladu ešte detailnejšie rozčlenené a opatrené priliehavými nadpismi sledujúc tak … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Imrich Fekete

  Občiansky zákonník. Veľký komentár. 2. zväzok

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 31. marca 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 73,00 €
  Vaša cena: 69,35 
  Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459) Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po komentári tohto druhu. Preto sme pre Vás pripravili reedíciu Veľkého … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Imrich Fekete

  Občiansky zákonník. Veľký komentár 4. zväzok

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 29. októbra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 73,00 €
  Vaša cena: 69,35 
  Záväzky - Zmluvy (§ 588 - § 880) … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Denisa Dulaková, Imrich Fekete, Martin Križan

  Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 11. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 60,95 €
  Vaša cena: 57,90 
  Predkladaná publikácia je komplexné dielo, zamerané na rozbor a posúdenie aktuálnej právnej úpravy nájmu a jeho osobitných druhov v platnom Občianskom zákonníku a v zákone o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Zb. v znení noviel (teraz už aj v osobitnom zákone č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Imrich Fekete, Martina Feketeová

  Občiansky zákonník - Prehľadný komentár

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 28. novembra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 59,50 €
  Vaša cena: 56,53 
  Kniha prináša prehľadný a vyčerpávajúci výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka a jeho cieľom je pochopenie podstaty a účelu komentovaného ustanovenia a jeho vzťahy s ďalšími časťami Občianskeho zákonníka, súvisiacimi predpismi i predpismi európskeho práva. Výklad je systematicky a logicky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Imrich Fekete

  Občiansky zákonník. Veľký komentár 3. zväzok

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 31. júla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 73,00 €
  Vaša cena: 69,35 
  Dedenie a záväzky - Všeobecná časť (§ 460 - § 587) … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Imrich Fekete

  Občiansky zákonník, Veľký komentár

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 30. novembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 73,00 €
  Vaša cena: 69,35 
  Publikácia sa venuje výkladu všeobecnej časti Občianskeho zákonníka (§ 1 až § 122). Svojím spôsobom ide o matériu, ktorú možno označiť ako všeobecné súkromné právo, ktoré podporne platí aj na iné právne odvetvia súkromného práva. Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Imrich Fekete

  Veľký komentár k Občianskemu zákonníku

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 4. novembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 137,50 €
  Vaša cena: 130,63 
  Pri písaní Veľkého komentára autor vychádzal zo svojich viac ako tridsaťročných poznatkov, ktoré nadobudol ako právny teoretik, tvorca zákonov, výkonný právnik i manažér pri práci s Občianskym zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi. V komentári sa snažil všetky tieto poznatky zhmotniť do takej podoby, aby mal k … Zobraziť viac info ►