Jaroslava Fendrychová

autor

Péče o kriticky nemocné dítě


Cílem publikace je podat ucelené informace o specializované péči o kriticky nemocné dítě, včetně informací o podstatě onemocnění a problémech dítěte. Kniha je určená pro specializační vzdělávání dětských, zdravotních a všeobecných sester, které pracují na všech úsecích intenzivní a resuscitační péče o děti. 2. přepracované a rozšířené vydání
U dodávateľa
24,70 € 26,00 €

Hodnotící metodiky v neonatologii, 3. vydání


Třetí přepracované a rozšířené vydání monografie je opět určeno zdravotnickým pracovníkům pečujícím o novorozence u poskytovatelů zdravotní péče a studentům nelékařských zdravotnických oborů, kteří se v této péči teprve vzdělávají. Monografie slouží k získání informací o možnostech objektivního zhodnocení stavu a chování novorozenců a k posouzení rizikových faktorů dlouhodobé péče. K devíti původním okruhům byly přidány 4 další, zabývající se hodnocením rizika vzniku náhlého neočekávaného postnatálního kolapsu jinak zdravého novorozence, hodnocením komplikací žilních vstupů, připravenosti dítěte k orálnímu příjmu nebo hodnocením rizika pádu.
U dodávateľa
30,57 € 32,18 €

Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence


Publikace je určena studentům a sestrám oboru ošetřovatelství a porodní asistence. Jsou v ní zdokumentovány vybrané ošetřovatelské postupy od jejich prvního uvedení až po moderní současnost. Každá kapitola má ve svém závěru "souhrn a doporučení" - po slední doporučené postupy, které vydaly lékařské nebo sesterské odborné společnosti. Publikace poslouží k hlubšímu pochopení jednotlivých vybraných ošetřovatelských postupů. Po jejím prostudování budou studenti komplexně připraveni na splnění studijn ích požadavků z předmětu Ošetřovatelské postupy - péče o novorozence.
Vypredané
9,77 € 10,28 €