Tomka Ferenc

autor

Ferenc pápa - próféta vagy eretnek?


"Ferenc pápa egészen különleges a Szentatyák sorában: az első jezsuita, aki a Katolikus Egyház földi vezetője lett, de ugyanígy a legelső az amerikai kontinensről is. Pápasága is szokatlanul indult, mikor XVI. Benedek emeritus pápa lemondott hivataláról. A Time az év emberének választotta, és úgy alakult, hogy Ferenc olyan pápa lett, akit nem támad a sajtó, hanem szeret. De eközben az egyházon belül hívőktől látszatra több kritikát kap, mint elődei.Valóban ilyen kritikusak az egyház kebelén élők hangja vagy csak egy kisebbség kritizálja az egyházfőt? Mi az oka ennek a bizalmatlanságnak? Ferenc pápa akkor vezeti Isten népét, mikor az internet és a közösségi média minden korábbinál erősebb. Ebben a világban blogok és más weboldalak róják föl az Amoris laetitia apostoli buzdítás hatásait a pápának, aki gyakran maga is ilyen felületeken válaszol. A könyv különleges egyháztörténeti látlelet: a jelenkorról szól, oldalainak történései most, velünk alakulnak.A szerző egy óriási hiányt töltött be a kutatásával: igyekezett megérteni a pápát az egyházon belül érő bírálatok okát és indíttatását, és forrásvizsgálatként az internetet is használva utána ment a híresztelések forrásának. Vajon jogosak a kritikák és a pápa eretnekségbe hajló döntései krízisbe sodorják a hívők közösségét? Tomka Ferenc vizsgálossá teszi művében, hogy a kérdés egyáltalán nem fekete és fehér: a szeretet vezérli a főpap cselekedeteit, melyeket sokan félreértenek és még többen félremagyaráznak.Dr. Tomka Ferenc atya egyháztörténész, szociológus és tanár, számos könyv szerzője. Jelen kötetében bemutatja a Ferenc pápát ért támadások hátterét és megvilágítja, azok mennyiben alaposak... vagy inkább alaptalanok."
U dodávateľa
6,10 € 6,42 €

Spoľahlivá cesta


TOMKA Ferenc, nar. 1942, kňaz, pedagog, publicista vo svojej úspešnej knihe BIZTOS ÚT odovzdáva mladým ľuďom a všetkým, ktorí mladých ľudí sprevádzajú na ich ceste k dospelosti, toto posolstvo:V našich rozhovoroch a svedectvách sme videli, že manželstvá tých, ktorí sa držia zásady, že miestom telesného kontaktu je manželstvo, sú lepšie, šťastnejšie: ktorí odporúčaným spôsobom čakali so sexom do manželstva, majú krásne manželstvo prípadov; ktorínečakali (ak počítame aj vzťahy mladých) majú len 30 %-nú šancu, že ostanú spolu! Aj to sme videli, že podmienkou dobrého manželstva, resp. dobrej prípravy na manželstvo je zrelý vek, zrelá osobnosť, zrelý vzťah lásky. Ak niekto experimentuje s láskami spojenými so sexom, resp. s voľným spolužitím, ten zabráni tomu, aby v ňom a v jeho partnerovi dozrela nezištná láska a schopnosť vytvoriť trvalý vzťah. Môže v sebe zničiť alebo oslabiť schopnosť byť verný a trvalo milovať. (s. 83 84)
U dodávateľa
4,75 € 5,00 €