! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Ferguson Sinclair

autor

Kresťanský život


Podrobnejšie informácie o knihe Kresťanský život: Kresťanské doktríny majú v kresťanskom živote významné miesto. Sú podstatnou oblasťou kresťanského rastu. „Kresťanské doktríny formujú náš život, pretože nám ukazujú Boha, ktorému slúžime a ktorého oslavujeme," píše Sinclair B. Ferguson. Na tomto základe autor objasňuje také kľúčové biblické témy akými sú milosť, viera, pokánie, znovuzrodenie a istota.
Na sklade 2Ks
1,90 € 2,00 €

Veľká kniha otázok a odpovedí o Ježišovi


Deti majú stále mnoho otázok. Aký bol Ježiš? Čo robil, keď bol malý? A čo robí teraz? Veľká kniha otázok a odpovedí o Ježišovi je rodinným sprievodcom kresťanskou vierou. Je to krásne, keď deti i dospelí poznávajú Boha spoločne. Budete prekvapení , koľko toho objavíte! Vo veľkej knihe letmo zazrieme Ježiša očami jeho učeníkov a zakúsime troška z ich rastúceho údivu. Každá kapitola je akýmsi malým úvodom do radosti zo vzťahu s ním. Aj dospelý čitateľ, ktorému zovšedneli teologické poučky a k torý sa už prestáva čudovať, si zrazu uvedomí, aký zvláštny je náš Boh. Kniha nám môže pootvoriť oči pre jeho nové prekvapenia. Kniha je rozdelená do 34 tém, pričom každej téme je venovaná jedna dvojstrana. Na začiatku každej témy je text, určený na prečítanie deťom, ktorý vysvetľuje prečo sa zaoberáme práve tou danou témou. Na nasledujúcej strane sú aktivity, ktoré deťom pomáhajú hlbšie preniknúť do témy - text na čítanie, otázka, námety na to, ako odpovedať, činnosti, otázky a námety na diskus iu, aplikačná časť alebo activity a kratučká modlitba. Obsah Keď bol Ježiš chlapcom................................ 7 - 17 Ježiš odchádza z domova............................. 19 - 23 Ježiš- Veľký Učiteľ.......................................25 - 39 Ježiš-Veľký Spasiteľ.....................................41 - 51 Ježiš ide na kríž.............................................53 - 69 Ježiš nás volá za Svojich učeníkov................71 - 85 Zoznam otázok.......................................... ....86 - 87
Vypredané
1,90 € 2,00 €

Veľká kniha otázok a odpovedí o Bohu


Cieľom tejto knihy je:tvorivým spôsobom sprístupniť deťom základné pravdy kresťanstva;povzbudiť rodičov k tomu, aby trávili čas so svojimi deťmi a rozprávali im o Bohu; inšpirovať rodičov a učiteľov praktickými návodmi a nápadmi;pomôcť deťom, rodičom a učiteľom porozumieť Svätému Písmu; priblížiť Sväté Písmo jednoduchým a prirodzeným jazykom; podporiť rast viery v súčasnom duchovne i morálne zmätenom, neistom svete.
Vypredané
3,47 € 3,65 €

Objavovanie Božej vôle


Pociťujete potrebu vedenia? Väčšina kresťanov verí, že Boh je Ten, ktorý vedie ich životy. V skutočnosti je dosť ťažké predstaviť si kresťana, ktorý by tomuto neveril. Možno už v najútlejšom veku ste dokázali povedať: „Hospodin je môj pastier, ...vodí ma...“ (Ž 23:1–2). Ak ste skutočnými kresťanmi, určite sa vo vašich kresťanských životoch objavilo mnoho situácií, v ktorých ste sa obrátili k Pánovi a vykríkli: „Neviem čo mám robiť, pomoc!“
Vypredané
2,52 € 2,65 €

Lacná kniha Objavovanie Božej vôle (-70%)


Pociťujete potrebu vedenia? Väčšina kresťanov verí, že Boh je Ten, ktorý vedie ich životy. V skutočnosti je dosť ťažké predstaviť si kresťana, ktorý by tomuto neveril. Možno už v najútlejšom veku ste dokázali povedať: „Hospodin je môj pastier, ...vodí ma...“ (Ž 23:1–2). Ak ste skutočnými kresťanmi, určite sa vo vašich kresťanských životoch objavilo mnoho situácií, v ktorých ste sa obrátili k Pánovi a vykríkli: „Neviem čo mám robiť, pomoc!“
Vypredané
0,80 € 2,65 €

dostupné aj ako: