Marc Ferro

autor

Jak se vyprávějí dějiny dětem po celém světě


Autorovi, profesorovi pařížské École des hautes études en sciences sociales (EHESS), šlo v této knize podle jeho vlastních slov o zpochybnění tradiční koncepce ,světových dějin. Nezačnu faraony a neskončím Chomejním či nepokoji v Polsku, neboť obdobný postup by se hlásil k teleologické vizi dějin, ať už je jejich hybatelem křesťanství, marxismus nebo prostě jen vychází z myšlenky pokroku, píše v předmluvě. Vytkl si obtížný úkol podat výklad o různých konceptech pohledu na historii v jednotlivých zemích a společnostech a provést vzájemné srovnání těchto konceptů. Pojetí týchž událostí a historických jevů se navzájem často velmi výrazně odlišuje a je ovlivňováno nejenom aktuální politickou situací v té které zemi, ale především kolektivním vědomím společnosti, které se utvářelo v průběhu celého jejího vývoje. Kniha vyšla ve Francii poprvé v roce 1981, rozšířené vydání, které se nyní představuje českým čtenářům, je z roku 2004.
U dodávateľa
22,11 € 23,27 €

Tabu dějin


Marc Ferro (*1924) je jedním z vedoucích redaktorů revue Annales a na Vysoké škole sociálních studií (EHESS) vede výzkumnou skupinu Kinematografie a historie. Kromě dějin filmu se ve svém díle soustředil především na dějiny Ruska, Sovětského svazu a východní Evropy, a rovněž historii kolonialismu. Jeho živý zájem vzbuzuje i zkoumání způsobů, jak o dějinách psát a jak je analyzovat. Mezi Ferrova nejvýznamnější díla patří La Grande guerre 1914-1918 (Velká válka 1914-1918, 1969), L'histoire sous surveillance (Dějiny pod dohledem, 1985) a Le livre noir du colonialisme (Černá kniha kolonialismu, 2003). V českých překladech dosud vyšly jeho knihy Dějiny Francie (2006) a Dějiny kolonizací. Od dobývání po nezávislost: 13.-20. století (2007).
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Dějiny kolonizací


Ferro se zabývá všemi koloniálními praktikami Evropanů, ale i kolonizací arabskou, tureckou či japonskou a snaží se nalézt jejich společné body i rozdíly.
Vypredané
19,15 € 20,16 €

Dějiny Francie


Každá generace píše své dějiny vždy znovu. Marc Ferro svými Dějinami Francie reaguje, jak sám uvádí v jejich úvodu, na postupující globalizaci na jedné straně a na zmenšující se roli národních států v integrující se Evropě na straně druhé.
Vypredané
20,94 € 22,04 €

Dejiny Francie


Každá generace píše své dějiny vždy znovu. Marc Ferro svými Dějinami Francie reaguje, jak sám uvádí v jejich úvodu, na postupující globalizaci na jedné straně a na zmenšující se roli národních států v integrující se Evropě na straně druhé.
Vypredané
20,94 € 22,04 €

The Great War 1914-1918


A landmark history of the war that firmly places the First World War in the context of imperialism and gives due weight to the role of non-Europeans in the conflict.
Vypredané
15,15 € 15,95 €

The Use and Abuse of History


Use and Abuse of History has become a key text of current historiography, this is a book that poses fundamental and disturbing questions about the use and abuse of history. Engaging and challenging, this book confronts the reader with the many 'histories' that exist and have existed around the world, from the Zulu kingdoms to Communist China. This title has now been extensively revised by Marc Ferro, a well respected historian, and presents the different narratives that constitute the histories of countries as diverse as India, Iran, Trinidad and the United States makes for fascinating reading in their own right. What makes this book so valuable, though, is what these narratives tell us about the societies which create them – how much is history distorted in order to condition the minds of those who are taught it? Use and Abuse of History appeals to anyone with a general interested in history.
Vypredané
19,90 € 20,95 €

Cinéma et histoire


Le cinéma, véritable agent de l'Histoire, exerce son action grâce à des moyens spécifiques. Mais l'historien commence à peine à pressentir que le cinéma, à travers un discours explicite, permet d'atteindre l'implicite et constitue, documentaires ou fictions, un ensemble d'archives inestimables. De La grande illusion à Lacombe Lucien, du Juif Süss au Troisième homme, de M. Le Maudit aux Sentiers de la Gloire, Marc Ferro fait apparaître les nombreuses interférences entre Histoire et cinéma, qui permettent de mieux appréhender les sociétés actuelles et anciennes.
Vypredané
15,49 € 16,30 €