Giulio Ferroni

autor

Machiavelli aneb o nejistotě


Prvořadý literární historik Giulio Ferroni (* 1943) se Machiavellimu věnuje již od počátku sedmdesátých let, kdy publikoval monografii o motivu životního zvratu a střetu s osudem v Machiavelliho divadelních hrách. Po třiceti letech promýšlení pak své úvahy k Machiavellimu shrnul v útlé, ale obsažné knize Machiavelli aneb o jistotě z roku 2003. Ferroni poměrně ostře odmítá představu o Machiavellim coby stoupenci vyhraněného politického konceptu a zaměřuje se naopak na dění jeho textů s jejich zvláštními perspektivami, metaforikou, výkladovými zvraty, energickým vyjadřováním atd. Machiavelliho tedy čte jako filolog, místa z Vladaře a Rozprav staví vedle citátů z Mandragoryči Machiavelliho poezie a florentského autora vřazuje do dobového kontextu, literárního (Castiglione, Ariosto) i diskurzivního (lidová politická moudrost a reálná praxe florentské politiky). Pozoruhodnou pointou je, že právě v tomto literárním čtení se též projevuje mimořádná Machiavelliho aktualita: Ferroni jej prezentuje jako stoupence politiky nápravy (politica del rimedio), která hledá léky na pragmaticky vnímané neduhy.
U dodávateľa
7,95 € 8,37 €