% Zľavy na hry %

Francis Fitzgerald

autor

Szépek és átkozottak


A dzsesszkorszak nagy írójának legismertebb regénye az azóta is mesterműként emlegetett A nagy Gatsby. Második regénye 1921-ben jelent meg, nem kisebb sikerrel, az olvasók és a kritika egyaránt az első perctől rajongott a szerzőért. A Szépek és átkozottak a tehetséges, művészi hajlamú Anthony Patch és az imádatra méltó, gyönyörű Gloria Gilbert szerelmének története. A szerelemből házasság lesz, szerelmük pedig az évek múlásával megkopik."Amit elveszítünk, az sokkal édesebbnek tűnik utólag - jegyzi meg Fitzgerald, aki saját csalódását is beleírta könyvébe. - Tudom, hogy így van, mert egyszer nagyon akartam valamit, és meg is szereztem. Ez volt az egyetlen dolog, amit igazán akartam életemben... Aztán amikor az enyém lett, porrá omlott a kezeim között... És ebből megtanultam, hogy az ember nem szerezhet meg magának semmit, egyáltalán semmit. Mert a vágyaink becsapnak."Mint valamennyi ihletett Fitzgerald-könyv, a Szépek és átkozottak is a kiábrándulás szívszorítóan hiteles krónikáját nyújtja.
U dodávateľa
15,32 € 16,13 €

Benjamin Button különös élete (kétnyelvu)


F. Scott Fitzgerald (1896?1940) 20. század egyik legjelesebb és legnagyobb hatású amerikai modernista regény- és novellaírója, aki az elsõ világháború utáni évek generációjához, az úgy nevezett ?Elveszett nemzedékhez? tartozott. Az 1922-ben íródott elbeszélés Benjamin Button életét mutatja be, születésétõl halála napjáig, aki 1860-ban látta meg a napvilágot egy különleges rendellenességgel: aggastyánként született és elõreláthatóan újszülöttként fog majd távozni a világból. F. Scott Fitzgerald megrendítõ és elgondolkoztató novellája a másság elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról szól, s érzékletesen mutatja be, hogyan változnak meg az ember kapcsolatai, amikor már kevésbé van rá szükség. A történet 2008-ban a három Oscar-díjjal jutalmazott azonos címû film alapjául szolgált, melynek fõszerepét Brad Pitt és Cate Blanchett alakították. A kötetben nem csupán a magyar fordítás, hanem az eredeti angol nyelvû elbeszélés is olvasható.
Na stiahnutie
2,79 €

Lacná kniha Pre teba aj zomriem a iné stratené texty (-50%)


Zbierka poviedok s poslednými dokončenými a nepublikovanými textmi F. Scotta Fitzgeralda, legendárneho amerického autora románu Veľký Gatsby, ktorý nikdy nemal toľko čitateľov ako dnes. Pre teba aj zomriem je zbierka posledných nepublikovaných a nezaradených poviedok F. Scotta Fitzgeralda, ktoré editorsky pripravila Anne Margaret Danielová. Fitzgerald neplánoval vydať tieto poviedky ako zbierku. Väčšinu z nich rozosielal v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia ako príspevky do veľkých časopisov, kde ich ešte za jeho života prijali, ale napokon nepublikovali. Niektoré vznikli v podobe filmových námetov, ktoré posielal producentom, no filmy sa z nich nestali. Ďalšie sa nepodarilo predať, lebo nespĺňali obsahové a formálne kritériá, ktoré na Fitzgeralda kládli šéfredaktori magazínov. Sú medzi nimi poviedky zo spisovateľovej ranej tvorby aj z obdobia krátko pred koncom života. Pochádzajú z rozličných prameňov, z knižníc a zo súkromných zbierok, ako aj od Fitzgeraldových príbuzných.Zbierka nesie podtitul A iné stratené texty, pretože boli až dosiaľ nedostupné. Viaceré z osemnástich príbehov neexistovali vo fyzickej podobe a vynorili sa až v neskoršom období. Všetky boli v tom či onom zmysle stratené: stratili sa počas náročných životných útrap, ktoré Fitzegralda postihli v polovici tridsiatych rokov; stratili sa čitateľom, lebo vtedajší redaktori nechápali, čo sa pokúša napísať, alebo to odmietali prijať; stratili sa, lebo s archiváliami to tak býva a poklady sú niekedy schopné celé stáročia trpezlivo čakať v knižniciach.
Na sklade 1Ks
9,95 € 19,90 €

dostupné aj ako:

Azok a szomorú fiatalok


Azt, hogy nagy író volt Francis Scott Fitzgerald, nem szükséges bizonygatni. Elég, ha csak két legnagyobb mûvét, A nagy Gatsbyt és Az éj szelíd trónjánt említjük. E kötetben összegyûjtött elbeszélései az amerikai álom keresésének hiábavalóságát, haszontalanságát mutatja. Így például A gazdag fiú Ansonja inkább az élvezeteket és az italt kedveli, eljátssza egyetlen esélyét a boldogságra, mert fél feleségül venni azt a lányt, akit igazán szeret. A téli álmokban pedig fordítva, Dexter, aki mélyrõl indul, kénytelen lemondani a boldogságról, mert egyetlen nagy szerelme, Judy Jones elkényeztetett gazdag lány, aki csak saját szeszélyeinek hódol. F. Scott Fitzgerald mind a kilenc elbeszélésben hitelesen, sebészi pontossággal ábrázolja az akkori évek légkörét Amerikában, és arra mutat rá, hogy csak a pénz, a gazdagság, a luxusautó, a külvárosi nyaraló távolról sem elég, ha az embernek nincs lelke és szíve. Mert azokra, akiket szeretünk ? mondja Fitzgerald ? ennél többet kell áldozni.
Na stiahnutie
2,79 €

A nagy Gatsby


F. Scott Fitzgerald világhírû regénye az 1920-as évek Amerikájának felszínesen csillogó világába vezeti az olvasót. Fõhõse, a titokzatos Mr. Gatsby a társasági élet elismert alakjává válik, sikeres, körülrajongott személy. Estélyeinek látványos fényûzése rejtélyes múltat takar, eltitkolt, lassanként feltáruló érzelmekkel és vágyakkal. De mire vezethet az álmok kergetése ebben az önáltató és képmutató világban? Francis Ford Coppola forgatókönyve alapján készült a könyv egyik legismertebb ? két Oscardíjat nyert ? feldolgozása, Robert Redford és Mia Farrow fõszereplésével. A legújabb adaptációban pedig Leonardo DiCaprio és Carey Mulligan látható 2012 végétõl a mozikban. A világirodalom egyik meghatározó regényeként számon tartott mû most felújított fordításban jelenik meg az Alinea Kiadó Klasszik sorozatában.
Na stiahnutie
4,44 €

A nagy Gatsby - Trubadúr Zsebkönyvek 2.


"Én is Daisy koszorúslánya voltam, és fél órával az esküvő előestéjén rendezett vacsora előtt még egyszer benéztem hozzá. Ott hevert az ágyán, olyan gyönyörű volt a virágmintás ruhájában, mint az a júniusi este - és olyan részeg, mint egy majom. Egy palack Sauterne volt az egyik kezében, és egy levél a másikban."
U dodávateľa
6,69 € 7,04 €

Velký Gatsby


VELKÝ GATSBY - jedno z nejznámějších děl moderní americké literatury - má roku 2013 hned dve premiéry: dílo vychází v novém, moderním překladu Martina Pokorného a do kin přichází hvězdná filmová adaptace. Zámožného, výstředního a poněkud záhadného Jaye Gatsbyho ztvárnil Leonardo DiCaprio, svůdnou Daisy Carey Mulliganová. Jazzová hudba, stejně jako příběh o vášni a tragické lásce vás oslní nejen na filmovém plátně, ale i na stránkách knihy.
Na stiahnutie
7,90 €

Eltékozolt évtized - The lost decade


All sorts of people came into the offices of the news-weekly and Orrison Brown had all sorts of relations with them. Outside of office hours he was ?one of the editors??during work time he was simply a curly-haired man who a year before had edited the Dartmouth Jack-O-Lantern and was now only too glad to take the undesirable assignments around the office, from straightening out illegible copy to playing call boy without the title. A legkülönbözõbb típusú emberek látogatták a hetilap szerkesztõségének irodáit, és Orrison Brown ennek megfelelõen bánt velük. Munkaidõn kívül ?a szerkesztõk egyike? volt, de munkaidõben csak egy fürtös hajú fiatalember, aki egy évvel ezelõtt még a Jack-o-Lantern címû harvardi diáklapot szerkesztette, és most mindennek örült, amit a hivatalban rábíztak. Annak is, aminek mások nem nagyon. Például az olvashatatlan kéziratok szerkesztésétõl a kefelevonattal való futkározásig.
Na stiahnutie
3,52 €

Szerelem az éjszakában - Love in the night


The words thrilled Val. They had come into his mind sometime during the fresh gold April afternoon and he kept repeating them to himself over and over: ?Love in the night, love in the night.? He tried them in three languages?Russian, French and English?and decided that they were best in English. In each language they meant a different sort of love and a different sort of night?the English night seemed the warmest and softest with a thinnest and most crystalline sprinkling of stars. , A szavak izgalmasan csengtek Val fülében. Az aranyfényû, friss leheletû áprilisok idején jutottak néha eszébe, s akkor sokszor ismételgette magában: ?Szerelem az éjszakában, szerelem az éjszakában.? ,Három nyelven is kipróbálta ? oroszul, franciául és angolul ?, és úgy találta, hogy angolul a legjobb. Mindhárom nyelven különbözõ szerelmet és különbözõ éjszakát jelentettek ezek a szavak ? az angol éjszaka tûnt a legmelegebbnek és legszelídebbnek, amikor különös kristályos fénnyel ragyognak a csillagok.
Na stiahnutie
3,52 €

Azok a szomorú fiatalok - All the Sad Young Men


Some of the caddies were poor as sin and lived in one-room houses with a neurasthenic cow in the front yard, but Dexter Green's father owned the second best grocery-store in Black Bear the best one was "The Hub," patronized by the wealthy people from Sherry Island and Dexter caddied only for pocket-money. A legtöbb caddy, aki az ütőket cipelte és a labdát szedte a játékosok után a golfpályán, olyan szegény volt, mint a templom egere: csak egyszobás lakásban élt, és legfeljebb volt még egy beteges tehénke is az udvaron. Dexter Green azonban nem volt szegény. Az ő apjának volt a második legjobb élelmiszerboltja Black Bear Village-ben (az első legjobb a Központi volt, ahol a Sherry Island-i gazdagok szoktak bevásárolni), és Dexter csak azért lett caddy és labdaszedő, hogy legyen egy kis zsebpénze is.
Na stiahnutie
3,52 €

Eltékozolt évtized


F. Scott Fitzgerald mûvei ? legyen az regény, novella vagy színdarab ? a ?20-as évek ?jazzkorszakáról? szólnak, a nagyvárosi sodródásról, változásokról, azokról egy egyéni problémákról, melyek egyedivé teszik az embert az egyre elszemélytelenedõ és elidegenítõ 20. században. A háború utáni ifjúságról, az ?elveszett nemzedékrõl? ír ? belülrõl. A harcterek lüktetését felváltó jazz, a pillanatnyiság, a mélységek nélküli tartalmak keresése, a merõben megváltozott életkörülmények és társadalmi-erkölcsi szabályok szövik át Fitzgerald prózavilágát. Az Eltékozolt évtized a Fitzgeraldra oly jellemzõ témájú és stílusú rövidebb írásokat, többek közt a Flappers and Philosophers címû novelláskötet darabjait is tartalmazza.
Na stiahnutie
2,79 €

Saláta, avagy az elnöktől a postásig


Fitzgerald egyetlen darabja (melyet novellából bõvített vígjátékká), amit még az író élete során bemutattak, 1923. november 19-én a Nixon?s Apollo Theatre-ben, Atlantic Cityben vitték színre, azonban óriási bukás lett. Zelda Fitzgerald azt írta róla egy levelében, hogy a közönség láthatólag unta magát, többen el is hagyták a nézõteret. Maga Fitzgerald is elégedetlen volt, szíve szerint állítólag saját maga állíttatta volna le az elõadást az elsõ pár jelenet után. Azonban napjainkban olvasva a darabot szinte érthetetlen, miért is lehetett ez bukás akkor. A darab fõhõse, Jerry és felesége, Charlotte olyan házasságban élnek, melyben mindketten boldogtalanok. Talán már nem is szeretik egymást. Charlotte elégedetlen férjével, annak motiválatlanságával, modorával: õ különbet érdemelne. Jerry pedig úgy érzi, minden ambíciót kiölt belõle felesége és a férj-lét. A házaspárral él még Jerry apja, a kissé már szenilis Papa, aki szívesen jár könyvtárba, amikor épp nem Bibliáját olvassa. Charlotte húga, a 19 éves, nagyon modern, a kor divatját a másodvonalból majmoló Doris is többször megfordul a házaspárnál. Semmitmondó hétköznapjaikat azonban egyszer csak megváltoztatja egy szeszcsempész, Snooks, aki 18 dollárért olyan gint kevert Jerry kérésére, amitõl hirtelen minden megváltozik? Így lesz a vasutas-tisztviselõbõl Elnök, az Elnökbõl pedig a világ legjobb postása. Az abszurd történetvezetés szórakoztató voltán túl azonban érdemes odafigyelni a szereplõk ?sorskönyveire?, hogy miként változtatják vagy változtathatják azokat, s hogy a változások fényében hogy értékelõdik át ? minden.
Na stiahnutie
2,79 €

Pat Hobby történetei


Hollywood, 1940 ? Pat Hobby, a letûnt némafilmek egykor hangos sikereiben fürdõzõ, ünnepelt forgatókönyvírója mára kiégett, csalódott kísértetként bolyong a filmstúdiók és díszletek között. Csak két évtizedes szakmai rutinjának, dörzsöltségének és életösztönének köszönheti, hogy napról-napra a felszínen tud maradni egy olyan, számára egyre idegenebb világban, amelyet már új producerek, fiatal írók népesítenek be, s olyan nevek fémjeleznek, mint Orson Welles vagy Douglas Fairbanks. A Pat Hobby történeteinek 17 novelláját F. Scott Fitzgerald 1939-tõl az 1940-ben bekövetkezett haláláig vetett papírra. A sorozatot eredetileg az Esquire magazinban közölték le, s majd csak 1962-ben jelent meg önálló kötetben. Az elbeszéléskötet alapján 1987-ben tévéfilm készült Tales from the Hollywood Hills: Pat Hobby Teamed with Genius címmel, melyben Pat Hobby karakterét Christopher Lloyd alakította, de jelentõsebb szerepet kapott Colin Firth is. F. Scott Fitzgerald utolsó novellagyûjteménye most elsõ ízben olvasható magyarul teljes terjedelmében.  
Na stiahnutie
2,79 €

Szerelem az éjszakában


?A kor a dzsessz, a vad orgiák, a szesztilalom elsõ évei voltak Amerikában, mely években a fiatalok (s általában az emberek) élni akarása nem ismert határt. Mindenki arról beszélt, írt és olvasott, hogy a háború elõtti világnézet, és fõleg az erkölcsi szemlélet, már a múlté, ezért mindenképpen más kell. Divatba jött a rövidszoknya, a bubifrizura, a tánc, a szórakozás és ? mert tilos volt ? az alkoholmámor. Fantasztikus évtized következett, az ún. dzsesszkorszaké. És Fitzgerald szenvtelenül, hanyagul azon nyomban prófétájául szegõdött, és hatalmas elbeszélõképességét latba vetve el is mondta mindazt, amit tapasztalt, és ami a szívét nyomta?? Ortutay Péter http://mostjo.blogspot.hu/2016/01/f-scott-fitzgerald-szerelem-az.html
Na stiahnutie
2,79 €

Hajnali takarodó


A könyvben olvasható tizennyolc elbeszélés a negyedik és egyben az utolsó olyan kötet, melyet F. Scott Fitzgerald még életében állított össze. A komoly, mélyenszántó gondolatok mögött Fitzgerald elbeszéléseiben szinte mindig, ott húzódik a huncut tréfa, a nevetés, a humor és az önirónia.
Na stiahnutie
3,52 €

Édes szeretteink és más elbeszélések


Fitzgerald életének utolsó öt évében sokat dolgozott, írt megállás nélkül, mert kellett a pénz felesége kezeltetésére, lánya taníttatására. De õ akkor sem tudott rosszul írni, ha sietett. Egy-egy gyöngyszem minden írása. Érdekességként itt kiemelném A hullámzó óceánon c. elbeszélését, mivel ez az egyetlen, melyet álnéven írt alá. Szintén érdekes színfolt egy kutyatörténet (Bozont délelõttje). Az amúgy kedves kis sztori (sok kritikus kimondottan gyengének tartja, én semmiképpen sem) egy kutya szemével láttatja ironikusan a ?buta emberek? világát, gazdagokét és szegényekét, fehérekét és feketékét, a fontoskodást, az élet jelentõsnek tartott problémát, melyek, mint kiderül róluk, nem is annyira fontosak. Az olvasó, ha kezébe veszi Fitzgerald novelláit, rögtön rájön, mit is akar mondani velük. Még ha vannak is hibái, gyengéi az egyes történeteknek, de mindegyik jó, sõt nagyszerû, és a legtöbb a mûfaját tekintve is remekmû. Élvezetes olvasmány már csak azért is, mert az író tükröt tart elénk, emberek elé, s ebben a tükörben azt látjuk, hogy vannak emberi hibáink, gyengeségeink, de az ember mégis csak jó, vagy igyekszik az lenni, mert hát? végül is ember. A szó nemesebb értelmében. Ortutay Péter
Na stiahnutie
2,79 €