Knižné kamarátstva

Josephus Flavius

autor

A zsidók története


Vypredané
7,76 € 8,17 €

O starobylosti Židů Můj život


Osobnost a tvorba židovského a současně římského historika Josefa Flavia je českému čtenářstvu dobře známa, a to jednak přímo vlastním dílem, Válkou židovskou, jednak i zprostředkovaně z románového zpracování Josefova života z pera populárního německého spisovatele Liona Feuchtwangera, nazvaného stejně Válka židovská. Josefovo nejslavnější dílo vyšlo v Antické knihovně v letech 1990–1992.

Tento svazek je věnován dvěma menším pracím z jeho dílny, jež ač odlišné obsahem, literárním časem a autorským záběrem, přesto shodně vypovídají o vzrušené době, kterou jejich tvůrce prožíval.

Drobný spis O starobylosti Židů je de facto první historickou polemikou proti římské nadvládě, a reagoval jím na hojné projevy nenávisti vůči Židům, šířené zejména v dobové historické a filozofické literatuře. Adresoval jej svému staršímu současníkovi Apiónovi z Alexandrie, známému svým antijudaismem, a hájil v něm židovský národ z hlediska starobylého původu, zejména náboženství, zákonodárství a mravů, a demonstroval přednosti židovské kultury a způsobu života.

Josefův výklad o národě doplňuje jeho další historický spisek – vlastní životopis Můj život, který je první dochovanou antickou autobiografií. Josef v něm popsal dobu svého mládí, a především – jsa osočen Jústem z Tiberiady, že za protiřímského povstání v Galileji zradil své krajany – vylíčil svou činost za tzv. židovské války (66-73), a osvětil své sympatie a loajalitu vůči Římanům. V obou textech zaznamenal množství historicky cenných informací o své době i o dějinách židovského národa.

Tento svazek zahrnuje polemický spis O starobylosti Židů čili Odpověď Apiónovi.
Na sklade
11,84 € 12,46 €

The Jewish War


Josephus’ account of a war marked by treachery and atrocity is a superbly detailed and evocative record of the Jewish rebellion against Rome between AD 66 and 70. Originally a rebel leader, Josephus changed sides after he was captured to become a Rome-appointed negotiator, and so was uniquely placed to observe these turbulent events, from the siege of Jerusalem to the final heroic resistance and mass suicides at Masada. His account provides much of what we know about the history of the Jews under Roman rule, with vivid portraits of such key figures as the Emperor Vespasian and Herod the Great. Often self-justifying and divided in its loyalties, The Jewish War nevertheless remains one of the most immediate accounts of war, its heroism and its horrors, ever written.
Vypredané
12,83 € 13,50 €

O starobylosti Židů - Můj život


Osobnost a tvorba židovského a současně římského historika Josefa Flavia je českému čtenářstvu dobře známa, a to jednak přímo vlastním dílem, Válkou židovskou, jednak i zprostředkovaně z románového zpracování Josefova života z pera populárního německ ého spisovatele Liona Feuchtwangera, nazvaného stejně Válka židovská. Josefovo nejslavnější dílo vyšlo v Antické knihovně v letech 19901992. Tento svazek je věnován dvěma menším pracím z jeho dílny, jež ač odlišné obsahem, literárním časem a autorsk ým záběrem, přesto shodně vypovídají o vzrušené době, kterou jejich tvůrce prožíval. Drobný spis O starobylosti Židů je de facto první historickou polemikou proti římské nadvládě, a reagoval jím na hojné projevy nenávisti vůči Židům, šířené zejména v dobové historické a filozofické literatuře. Adresoval jej svému staršímu současníkovi Apiónovi z Alexandrie, známému svým antijudaismem, a hájil v něm židovský národ z hlediska starobylého původu, zejména náboženství, zákonodárství a mravů, a demons troval přednosti židovské kultury a způsobu života. Josefův výklad o národě doplňuje jeho další historický spisek vlastní životopis Můj život, který je první dochovanou antickou autobiografií. Josef v něm popsal dobu svého mládí, a především jsa osočen Jústem z Tiberiady, že za protiřímského povstání v Galileji zradil své krajany vylíčil svou činost za tzv. židovské války (66-73), a osvětil své sympatie a loajalitu vůči Římanům. V obou textech zaznamenal množství historicky cenných informa cí o své době i o dějinách židovského národa. V Antické knihovně 60 a 64 vyšla Válka Židovská I, II, kterou mj. proslavila moderní adaptace od Liona Feuchtwangera. Tento svazek zahrnuje polemický spis O starobylosti Židů čili Odpověď Apiónovi.
Vypredané
8,65 € 9,10 €